Droga śmierci: migracje dzieci z Afryki Północnej do Europy

UNI116496_Med-Res

Nowy Jork/Genewa, 28 lutego 2017 r. –Kobiety oraz dzieci-uchodźcy i dzieci-migranci regularnie doświadczają przemocy seksualnej, wykorzystania i przetrzymywania w trakcie pokonywania drogi z Afryki Północnej do Włoch, alarmuje UNICEF w najnowszym raporcie.

Raport UNICEF “A Deadly Journey for Children: The Central Mediterranean Migrant Route” zawiera pogłębioną analizę ryzyka, na jakie narażone są dzieci podejmujące podróż z krajów Afryki Subsaharyjskiej do Libii, a następnie przez Morze Śródziemne do Włoch. W ramach badania przeprowadzono rozmowy z dziećmi uchodźców i migrantów. Aż ¾ z nich odpowiedziało, że na jakimś etapie drogi doświadczyły przemocy lub agresji ze strony dorosłych. Z kolei niemal połowa badanych kobiet i dzieci była wykorzystywana seksualnie – często wiele razy i na różnych etapach podróży.  

W ubiegłym roku co najmniej 4579 osób zginęło, próbując przedostać się z Libii przez Morze Śródziemne. To 1 na 40 osób, które podjęły próbę. Szacuje się, że co najmniej 700 osób, które straciły życie to dzieci.

Droga z Afryki Północnej do Europy przez Morze Śródziemne to jedna z najbardziej niebezpiecznych i zabójczych dróg migracyjnych dla kobiet i dzieci, powiedziała Afshan Khan, Dyrektor Regionalny UNICEF i Specjalny Koordynator ds. kryzysu migracyjnego w Europie. Droga jest w większości kontrolowana przez przemytników, handlarzy ludźmi i inne osoby, które tylko czekają na zdesperowane kobiety i dzieci szukające schronienia czy lepszego życia. Potrzebujemy bezpiecznych i legalnych dróg przemieszczania się, które pozwolą ochronić migrujące dzieci przed niebezpieczeństwem.

UN052793_Med-Res

Badanie przeprowadzone w Libii pod koniec 2016 r. potwierdziło przerażający poziom nadużyć, jakie są stosowane wobec uchodźców i migrantów. W tym czasie w Libii było zarejestrowanych 256 000 uchodźców, w tym 30 803 kobiet i 23 102 dzieci, z czego 1/3 była bez opieki. Szacuje się jednak, że rzeczywiste liczby są co najmniej trzy razy wyższe.

Większość dzieci i kobiet przyznało, że było zmuszonych zapłacić przemytnikom na samym początku swojej podróży. Często tracili przy tym oszczędności życia, co naraziło ich na wykorzystanie, porwanie czy handel ludźmi.

Kobiety i dzieci skarżyły się również na surowe warunki, wielki ścisk, brak żywności i odpowiednich warunków w ośrodkach prowadzonych przez rząd i policję w Libii.

Dzieci nie powinny być zmuszane do powierzenia swojego życia przemytnikom, ponieważ nie mają innych alternatyw – mówi Khan. Musimy przyjrzeć się uważnie globalnym czynnikom migracji oraz wspólnie pracować nad niezawodnym systemem bezpieczeństwa i legalnego przemieszczania się zarówno dzieci-uchodźców, jak i migrantów.

UNICEF przedstawił sześciopunktowy plan pomocy przesiedlonym dzieciom:

  1. Ochrona przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych
  2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących i zaproponowanie im innych, możliwych do zastosowania, alternatyw
  3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszy sposób ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego
  4. Edukacja wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych
  5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę
  6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych. 
UN052795_Med-Res

UNICEF apeluje do rządów krajów oraz Unii Europejskiej o wsparcie i wdrożenie tego planu.

Od 2015 r., czyli od początku kryzysu migracyjnego w Europie, UNICEF pomagał dzieciom przemieszczającym się, przetrzymywanym lub szukającym azylu w Europie. UNICEF zapewnił 182 500 dzieciom-uchodźcom i migrantom dostęp do szeregu usług. Organizacja rozszerza także swój obszar zaangażowania na Grecję i Włochy, wspierając wysiłki tamtejszych rządów, aby poprawić działania w zakresie ponownego łączenia i ochrony dzieci.

Pomimo trudności związanych z dostarczaniem pomocy w Libii, UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi kontynuuje działania, aby sprostać potrzebom związanym z ochroną i pomocą humanitarną dla najbardziej potrzebujących dzieci w kraju, zarówno uchodźców, jak i migrantów. 

Zobacz również

UNICEF Polska - Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Oświadczenie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF

Więcej
Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Walka z dezinformacją i wspieranie rodziców w dostępie do wiarygodnych informacji na temat szczepień to główne punkty apelu.

Więcej
UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody!

Więcej