Raport UNICEF: 1 na 3 użytkowników Internetu to dziecko

UN036675

UNICEF podkreśla różnice w dostępie do technologii cyfrowych wśród dzieci oraz bada zagadnienie wpływu Internetu oraz mediów społecznościowych na dobrobyt i bezpieczeństwo najmłodszych.

Nowy Jork, 11 grudnia 2017 r. – 1 na 3 użytkowników Internetu to dziecko. Pomimo masowego korzystania z Internetu przez dzieci, wciąż niewiele działań jest podejmowanych w celu ochrony najmłodszych przed zagrożeniami płynącymi z wirtualnej rzeczywistości. Należy również zwiększyć dostępność bezpiecznych treści zamieszczanych w sieci, alarmuje UNICEF w swoim dorocznym flagowym raporcie.

Raport The State of the World’s Children 2017: Children in a digital world zawiera kompleksową analizę wpływu technologii cyfrowych na życie dzieci. Identyfikuje zarówno zagrożenia, jak i szanse, jakie niesie ze sobą Internet. Organizacja zwraca również uwagę na fakt, iż rządy państw oraz sektor prywatny nie nadążyły za tempem zmian, narażając dzieci na nowe zagrożenia oraz pogłębiając istniejące przepaści w dostępie do Internetu wśród najmłodszych.

Czy tego chcemy czy nie, technologie cyfrowe są nieodwracalnym elementem życia każdego z nas, mówi Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. W cyfrowym świecie naszym zadaniem jest łagodzenie krzywd wyrządzonych dzieciom, przy jednoczesnym zwiększaniu korzyści  płynących z użytkowania Internetu.

UN026358

Raport ukazuje korzyści jakie technologie cyfrowe mogą zapewnić dzieciom, nawet tym w najgorszej sytuacji, żyjących w ubóstwie lub dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Umożliwiają one dostęp do informacji, rozwijanie umiejętności ułatwiających znalezienie zatrudnienia w przyszłości, czy też swobodną komunikację oraz wyrażanie własnych opinii.

Jednocześnie, jak wynika z danych, 346 milionów dzieci (około 1/3 najmłodszych na świecie) nie ma dostępu do sieci, powodując tym samym pogłębienie dotychczasowych nierówności.

Raport bada również w jakim stopniu Internet zwiększa podatność dzieci na nadużycia w postaci wykorzystania poufnych informacji, dostępu do niewłaściwych treści oraz cyberprzemocy. Wszechobecnie urządzenia mobilne sprawiają, że dostęp do Internetu bywa coraz mniej kontrolowany – oraz potencjalnie bardziej niebezpieczny.

Sieci cyfrowe takie jak tzw. Ukryta Sieć (Deep/Dark Web) czy też kryptowaluty pozwalają na rozprzestrzenianie najgorszych form nadużyć oraz wykorzystywania dzieci. Są nimi między innymi handel dziećmi i robione na zamówienie materiały przedstawiające wykorzystywane seksualnie dzieci.

Raport przedstawia aktualne dane dotyczące użytkowania Internetu przez dzieci, analizuje wpływ technologii cyfrowych na ich prawidłowy rozwój oraz dobrostan. Zgłębia również temat „uzależnienia cyfrowego” oraz wpływu korzystania z komputera i urządzeń mobilnych na rozwój mózgu dziecka.

Dodatkowe dane oraz statystyki mówią, że:

  • 71% młodzieży „jest online” – w porównaniu z 48% całego społeczeństwa.
  • Najmniejszy dostęp do sieci mają młodzi ludzie w Afryce. Około 60% nie jest online (w Europie dotyczy to 4% młodych).
  • Około 56% wszystkich stron internetowych jest prowadzonych w języku angielskim, co sprawia dzieciom problem w odnalezieniu zrozumiałych lub też istotnych kulturowo treści.

Ponad 9 na 10 zidentyfikowanych URL zawierających treści związane z przemocą seksualną wobec dzieci jest hostowanych w 5 krajach – Kanadzie, Francji, Holandii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

UN08733

Według autorów raportu, jedynie wspólne działania – prowadzone przez rządy państw, sektor prywatny, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, rodziny i samych najmłodszych – mogą zniwelować różnice w dostępie do sieci wśród dzieci i sprawić, że korzystanie z Internetu stanie się bezpieczniejsze i bardziej przyjazne najmłodszym.

Raport zawiera także praktyczne zalecenia UNICEF, które pomogą w tworzeniu bardziej efektywnych przepisów oraz odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Obejmują one:

  • Zapewnienie wszystkim dzieciom swobodnego dostępu do wysokiej jakości treści online.
  • Ochrona najmłodszych przed nadużyciami, wykorzystywaniem, cyberprzemocą, nielegalnym handlem oraz dostępem do nieodpowiednich treści.
  • Zabezpieczenie prywatności oraz tożsamości dzieci w sieci.
  • Edukacja w zakresie nauk informatycznych w celu zapewnienia dostępu do informacji oraz bezpieczeństwa online.
  • Uzyskanie wsparcia sektora prywatnego w celu rozwoju standardów etycznych i praktyk stosowanych online
  • Umieszczenie dzieci jako najważniejszego podmiotu podczas tworzenia polityk cyfrowych.

Internet został zaprojektowany dla dorosłych, jednak w większości używany jest przez dzieci – technologie cyfrowe coraz bardziej wpływają na życie oraz przyszłość najmłodszych. Polityka cyfrowa, praktyki stosowane online oraz produkty umożliwiające dostęp do sieci powinny w większym stopniu odpowiadać na aktualne potrzeby młodych, oraz mieć na uwadze ich przyszłość, podsumowuje Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF.

Pełen raport w języku angielskim (https://www.unicef.org/publications/index_101992.html)

Zobacz również

UNICEF Polska | Jak zaangażować polskich uczniów w działania społeczne? UNICEF Polska podpowiada

Jak zaangażować polskich uczniów w działania społeczne? UNICEF Polska podpowiada

UNICEF Polska zaprasza wszystkich nauczycieli do włączenia się w działania społeczne w ramach projektu TO(działa)MY!

Więcej
UNICEF Polska|Mycie rąk wodą i mydłem jest kluczowe w walce z chorobami zakaźnymi.

3 na 10 osób nie ma w swoim domu urządzenia do mycia rąk, alarmuje UNICEF w Światowym Dniu Mycia Rąk

Mycie rąk wodą i mydłem jest kluczowe w walce z chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19. 

Więcej
UNICEF Polska|Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

14 października to święto wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Więcej