2,1 mld osób na świecie nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a ponad dwa razy więcej pozbawionych jest odpowiednich warunków sanit...

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
UNI157018_Med-Res

UNICEF oraz Światowa Organizacja Zdrowia publikują po raz pierwszy globalne dane dotyczące wody, warunków sanitarnych i higieny w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju

Genewa/Nowy Jork,13 lipca 2017 r. – Jak wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNICEF, 1 na 3 osoby (czyli 2,1 mld ludzi) nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a 6 na 10 (czyli 4,4 mld osób) jest pozbawionych odpowiednich warunków sanitarnych.

Raport „Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and Sustainable Development Goal Baselines” prezentuje pierwsze globalne dane dot. dostępu do wody pitnej i warunków sanitarnych.

Głównym wnioskiem wypływającym z raportu jest fakt, że wciąż zbyt wielu ludzi, szczególnie na obszarach wiejskich, jest pozbawionych dostępu do wody i sanitariatów.

Dostęp do czystej wody i odpowiednich warunków wodno-sanitarnych w domu nie powinien być przywilejem tylko osób bogatych czy mieszkających w centrach miast, mówi dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

Od 2000 r. miliardy ludzi uzyskały dostęp do wody pitnej i sanitariatów, ale te usługi nie zawsze są na odpowiednim poziomie. Wiele domów, ośrodków medycznych czy szkół wciąż nie zapewnia mydła i wody do mycia rąk. To naraża na niebezpieczeństwo utraty zdrowia wielu ludzi, szczególnie tych najmłodszych, zwiększając ryzyko zachorowania na choroby biegunkowe.

W konsekwencji, każdego roku 361 000 dzieci poniżej 5. roku życia umiera właśnie na te choroby. Złe warunki sanitarne i skażona woda są również kanałem transmisji takich chorób jak cholera, czerwonka, żółtaczka typu A czy dur brzuszny.

Czysta woda pitna i odpowiednie warunki wodno-sanitarne są konieczne dla zdrowia każdego dziecka i każdej społeczności, a przez to są niezbędne dla budowania silniejszych, zdrowszych oraz równiejszych społeczeństw, mówi Dyrektor Generalny UNICEF, Anthony Lake. Poprawiając dzisiaj te warunki wśród dzieci i grup społecznych znajdujących się w najgorszej sytuacji, zwiększamy ich szanse na lepsze jutro. 

UN057076_Med-Res

Istotne nierówności utrzymują się

Aby zmniejszyć nierówności na świecie, Cele Zrównoważonego Rozwoju wzywają do zapewnienia powszechnego dostępu do podstawowych usług wodno-sanitarnych do 2030 r.

Spośród 2,1 mld osób pozbawionych dostępu do czystej wody, 844 mln nie ma dostępu do wody pitnej. Wśród tej grupy znajduje się 263 mln osób, które przeznaczają około 30 minut na pieszą wędrówkę do źródeł wody oraz 159 mln osób, które wciąż piją zanieczyszczoną wodę ze źródeł powierzchniowych, takich jak strumienie i jeziora.

W 90 krajach postęp w kierunku zapewnienia podstawowych warunków sanitarnych jest zbyt wolny, co oznacza, że do 2030 r. nie będzie powszechny.

Z 4,4 mld ludzi, którzy nie mają dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych, 2,3 mld pozbawionych jest nawet podstawowych usług w tym zakresie. Wśród nich znajduje się 600 mln osób, które dzielą toaletę lub latrynę z innymi gospodarstwami domowymi oraz 892 mln osób, głównie w społecznościach wiejskich, które w ogóle nie mają dostępu do toalety. 

UN043449_Med-Res

Właściwa higiena jest jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób.

Po raz pierwszy Cele Zrównoważonego Rozwoju monitorują udział osób, które mają możliwość umycia rąk w domu za pomocą mydła i wody. Z raportu wynika również, że dostęp do mydła i wody istotnie różni się na terenie 70 krajów, wynosząc od 15% w populacji subsaharyjskiej do 76% w Azji Zachodniej i Afryce Północnej.

Inne kluczowe wnioski przedstawione w raporcie:

  • W wielu krajach brakuje informacji na temat jakości wody i warunków sanitarnych. Raport zawiera szacunki dla 96 krajów odnośnie dostępu do wody pitnej oraz dla 84 krajów dotyczące warunków sanitarnych.
  • W krajach ogarniętych konfliktem lub o niestabilnej sytuacji, dzieci mają 4 razy mniejsze szanse na skorzystanie z czystej wody i 2 razy mniejsze szanse na skorzystanie z urządzeń sanitarnych niż dzieci w innych krajach.
  • Istnieją ogromne różnice pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi. 2 na 3 osoby z dostępem do wody pitnej i 3 na 5 osób z dostępem do odpowiednich warunków sanitarnych żyje w miastach. Spośród 161 mln osób korzystających z zanieczyszczonej wody powierzchniowej (z jezior, rzek lub kanałów irygacyjnych) 150 mln żyje na wsi. 

Zobacz również

Ile dzieci w Polsce jest wykluczonych transportowo?

Ile dzieci w Polsce jest wykluczonych transportowo?

Szacuje się, że w Polsce 15 mln osób jest wykluczona transportowo. Ile w tej grupie jest dzieci? Jak dotąd nikt tego nie sprawdził, a to właśnie dzieci są jedną z grup najmocniej narażonych na negatywne skutki tego zjawiska.  

Więcej
300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

Po ponad dekadzie toczącego się konfliktu, dzieci w Libii dotknęła kolejna tragedia. Cyklon Daniel, który uderzył we wschodnią część kraju, pochłonął życie ponad 5 tys. osób, tysiące uznaje się za zaginione. Zniszczone domy, szpitale, szkoły i inna niezbędna infrastruktura oznacza, że rosnąca liczba dzieci i rodzin rozpaczliwie potrzebuje pomocy humanitarnej.

Więcej
CREATON Polska trzeci rok w programie „Przyjaciel UNICEF”

CREATON Polska trzeci rok w programie „Przyjaciel UNICEF”

CREATON Polska sp. z o.o. trzeci rok z rzędu bierze udział w programie „Przyjaciel UNICEF”. Wsparcie firmy przełoży się na systemową pomoc dzieciom w krajach mierzących się z kryzysami humanitarnymi. 

Więcej