COP26 – dzieci i zmiany klimatu. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
UNICEF bierze udział w tegorocznej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow.

© UNICEF/Gil

UNICEF bierze udział w tegorocznej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow. Organizacja chce uznania kryzysu klimatycznego za kryzys praw dzieci i zmniejszenia ryzyka klimatycznego dla osób najbardziej narażonych. UNICEF wspiera także udział dzieci i młodzieży w COP26 oraz ich udziału w podejmowaniu decyzji związanych z klimatem. 

COP26 to musi być COP dla dzieci, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. Miliard dzieci jest narażonych na bardzo wysokie ryzyko negatywnych konsekwencji związanych ze zmianami klimatu. To jedno z największych zagrożeń, przed jakimi stoi to pokolenie. Choć perspektywy są tragiczne, światowi przywódcy na COP26 mają możliwość wprowadzenia zmian. Mogą to zrobić, zobowiązując się do wzmocnienia usług, na których polegają dzieci oraz poprzez szybsze ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Od tego zależy przyszłość miliardów dzieci, dodaje Henrietta Fore.

Kluczowe informacje:

Kryzys klimatyczny to kryzys praw dzieci.

 • Zmiany klimatu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, edukacji, rozwoju, przetrwania i potencjału dzieci i młodzieży. W porównaniu z osobami dorosłymi, dzieci potrzebują więcej żywności i wody na jednostkę masy ciała, są mniej zdolne do przetrwania ekstremalnych zjawisk pogodowych i bardziej podatne na chemikalia, zmiany temperatury i choroby.
 • Co ważne, obecne i przyszłe pokolenia dzieci będą musiały funkcjonować w niepewnej przyszłości, w której obecny model wzrostu łączący rozwój gospodarczy z eksploatacją środowiska, nie jest już opłacalny.

Dzieci w społecznościach, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do globalnych emisji gazów cieplarnianych, zmierzą się z największymi skutkami zmian klimatu. Wzmacnianie usług, na których te dzieci będą polegać, ma kluczowe znaczenie:

 • W raporcie UNICEF pt. „The Children’s Climate Risk Index” stwierdzono, że prawie każde dziecko na ziemi jest narażone na co najmniej jedno zagrożenie klimatyczne i środowiskowe, takie jak fale upałów, cyklony, zanieczyszczenie powietrza, powodzie i niedobór wody.
 • Około miliard dzieci, czyli prawie połowa wszystkich dzieci na świecie, żyje w jednym z 33 krajów, w których występuje „wyjątkowo wysokie ryzyko” tragicznych w skutkach zmian klimatu. Dzieci te są narażone na śmiertelną kombinację czynników takich jak liczne katastrofy naturalne i niewystarczający dostęp do wody, sanitariatów, opieki medycznej czy edukacji.
 • Szacuje się, że 850 milionów dzieci, czyli ponad 1/3 wszystkich dzieci, mieszka na obszarach, na których nakładają się co najmniej cztery zagrożenia klimatyczne i środowiskowe, a aż 330 milionów dzieci żyje w regionach, w których może wystąpić równocześnie aż pięć takich zagrożeń.
 • Największe konsekwencje zmian klimatu ponoszą dzieci z krajów, które w najmniejszym stopniu przyczyniają się do ich występowania. 33 kraje najbardziej narażone na tragiczne skutki zmian klimatu są łącznie odpowiedzialne za emisję dziewięciu procent CO2.
 • Wzmocnienie usług, na których polegają dzieci, jest często najlepszą inwestycją w zmniejszenie ryzyka, z jakim się stykają:
  • Dostęp do czystej wody i sanitariatów zmniejszy ryzyko dla 415 milionów dzieci.
  • Usługi zdrowotne przyjazne dla klimatu zmniejszą ryzyko dla 460 milionów dzieci.
  • Szkoły i systemy edukacji przygotowane na zmiany klimatu zmniejszą ryzyko dla 275 milionów dzieci.

Konieczne jest podjęcie działań na COP26. UNICEF apeluje do rządów państw o:

 • Zwiększenie inwestycji w adaptację do zmian klimatu.
  • W 2009 r. kraje wysokorozwinięte złożyły obietnicę, że będą przeznaczać 100 miliardów dolarów rocznie na walkę ze zmianami klimatu. UNICEF apeluje o zwiększenie tej kwoty, ponieważ jest ona niewystarczająca i nie uwzględnia skali skutków zmian klimatu. 
  • Działania łagodzące skutki zmian klimatu potrwają dziesięciolecia. Dla dzisiejszych dzieci będzie za późno, o ile nie zainwestujemy dużych środków finansowych w adaptację usług socjalnych do zmian klimatu.
  • Należy dostosować do zmian klimatu infrastrukturę krytyczną, taką jak system wodociągowy, sanitarny i higieniczny, a także opiekę medyczną i edukację.
  • Konieczne jest, aby podczas COP26 kraje zobowiązały się do zwiększenia inwestycji w adaptację infrastruktury do zmiany klimatu, traktując priorytetowo grupy najbardziej narażone i zmarginalizowane. Decyzje podjęte na COP26 będą kształtować życie każdego dziecka w każdym kraju, teraz i w przyszłości.
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
  • UNICEF apeluje do krajów o zmniejszenie emisji o co najmniej 45% (w porównaniu do poziomu z 2010 roku) do 2030 roku, aby utrzymać ocieplenie klimatu o nie więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza.
  • Rządy państw są obecnie na drodze, która prowadzi do wzrostu temperatury o około 2,7 stopnia Celsjusza do końca tego wieku. Naukowcy twierdzą, że za każdy ułamek stopnia ocieplenia możemy spodziewać się jeszcze bardziej ekstremalnych fal upałów, powodzi i susz.
  • Liczba dzieci, które według szacunków UNICEF znajdują się w grupie „wyjątkowo wysokiego ryzyka” skutków zmian klimatu, prawdopodobnie wzrośnie jeszcze bardziej wraz z przyspieszeniem zmian klimatu.
 • Włączenie młodych ludzi we wszystkie negocjacje i decyzje związane z klimatem.
  • UNICEF wspiera apele młodych ludzi do rządów państw o zaprzestanie pomijania młodych ludzi, zwłaszcza tych mieszkających w krajach najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu.
  • Młodzi ludzie nadal domagają się od decydentów kompleksowych, odważnych działań na rzecz klimatu.
  • Dzieci i młodzież są niedostatecznie reprezentowane w politykach i dyskusjach na temat zmian klimatu, mimo że są głównymi zainteresowanymi wynikami tych rozmów. Mają zatem ograniczone możliwości wpływania na decyzje kluczowe dla ich przyszłości.
  • Prawa i głosy dzieci muszą być odzwierciedlone i uwzględnione we wdrażaniu porozumienia paryskiego na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. 
  • Każdy rząd musi zapewnić edukację na temat klimatu dla dzieci i młodzieży.

Sprawdź co wydarzy się podczas kolejnej edycji konferencji COP.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej