Czy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest istotne dla partii politycznych?

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Zwróciliśmy się do partii politycznych startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych o wzięcie pod uwagę konieczności podjęcia natychmiastowych, międzysektorowych oraz skoordynowanych działań w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zaapelowaliśmy, aby kwestie dotyczące m.in. odpowiedniego systemu profilaktyki, dostępności specjalistów, czasu oczekiwania na wizytę czy zwiększania nakładów finansowych na opiekę psychologiczną i psychiatryczną dzieci i młodzieży znalazły się w ich programach wyborczych i przyszłych aktywnościach.

Czy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest istotne dla partii politycznych?

© UNICEF / Tamara Merino

Priorytetowe potraktowanie przez partie kwestii dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest z naszej perspektywy kluczowe. Potrzeby młodzieży w tym zakresie cały czas się zwiększają, więc cieszę się, że znaczna cześć polskiej sceny politycznej ma świadomość znaczenia tych kwestii dla budowania zdrowego społeczeństwa, dla zapewnienia najmłodszym właściwych warunków do życia i rozwoju w odpowiednim środowisku

- Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska  

Mając na uwadze szereg problemów w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zaapelowaliśmy do partii politycznych biorących udział w najbliższych wyborach parlamentarnych m.in. o:

 • wzmocnienie systemu działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego
 • wspieranie rozwoju środowiskowej opieki zdrowotnej skoncentrowanej na zdrowiu dzieci i młodzieży
 • wzmacnianie systemowych rozwiązań umożliwiających współpracę i wymianę informacji pomiędzy placówkami na wszystkich poziomach referencyjności
 • wdrożenie rozwiązań systemowych uwzględniających współpracę międzyresortową na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • dostosowanie liczby łóżek oraz oddziałów stacjonarnych i dziennych do realnych potrzeb i zapewnienie najmłodszym godnych warunków hospitalizacji\
 • systematyczne podnoszenie wiedzy i kompetencji personelu pracującego z dziećmi
 • wdrożenie stałego systemu monitorowania sytuacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego
 • systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w tym gwarantujących wdrożenie i adekwatne wsparcie wszystkich powyższych działań

Znaczna część polskiej sceny politycznej dostrzega trudną sytuację w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce oraz wskazuje na konieczność podjęcia działań ograniczających zagrożenia z tym związane.

Apel UNICEF Polska trafił do 15 partii i ugrupowań, z których siedem zdecydowało się odpowiedzieć: Inicjatywa Polska, Konfederacja, Nowa Lewica, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni i Razem.

Obok słów poparcia dla naszego apelu, wśród otrzymanych pomysłów i postulatów znalazły się te dotyczące m.in.:

 • przygotowania ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty oraz konieczności rozwiązania problemu braku wykształconego personelu
 • przywrócenia finansowania telefonu zaufania
 • zawarcia edukacji emocjonalnej w podstawie programowej
 • ochrony przed mobbingiem i zagrożeniami w Internecie
 • zapewnienia opieki psychologicznej bez zgody rodziców od 15. roku życia
 • przeznaczenia 5 proc. z budżetu zdrowotnego na wsparcie psychiatrii

Wierzę, że deklaracje, które otrzymaliśmy przełożą się w przyszłości na konkretne działania wszystkich graczy sceny politycznej, z myślą o dobru i przyszłości wszystkich dzieci. I że także te ugrupowania, które nie zdecydowały się udzielić odpowiedzi na nasz apel, również podejmą temat działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

- Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

Najważniejsze postulaty UNICEF Polska skierowane do ugrupowań i partii.

Będziemy w dalszym ciągu monitorować sytuację dotyczącą dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce oraz mobilizować wszystkich uczestników politycznego dyskursu do działania w tym obszarze. 

Zobacz również

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej
Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Powiększające się nierówności, konflikty i kryzys klimatyczny w połączeniu z drożejącymi produktami spożywczymi, nadmiarem niezdrowej żywności, szkodliwymi strategiami marketingowymi produktów spożywczych oraz niewłaściwymi praktykami żywieniowymi skazują miliony dzieci na ubóstwo żywnościowe.

Więcej
5 porad jak radzić sobie ze stresem

5 porad jak radzić sobie ze stresem

Stres potrafi zablokować nasze myślenie, sprawić, że zaczynamy panikować i działać nierozsądnie, dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć jak się zachować, gdy rozpoznasz stresującą sytuację.

Więcej