Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

© UNICEF/UN0744085/Dejongh

10 krajów Afryki Zachodniej i Środkowej: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Mali, Niger, Nigeria i Somalia to obszary dotknięte poważnym zagrożeniem związanym z negatywnym wpływem zmian klimatycznych i brakiem dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej. Ta sytuacja skutkuje największą na świecie liczbą przypadków śmierci wśród dzieci, spowodowanych np. przez choroby biegunkowe. W ciągu ostatniego roku w sześciu z tych krajów wystąpiły epidemie cholery.

W skali globalnej każdego dnia z powodu chorób związanych z brakiem wody umiera ponad 1000 dzieci poniżej 5. roku życia.

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

© UNICEF/UN0591214/Taxta

Mieszkańcy wymienionych powyżej krajów narażeni są na potrójny kryzys związany bezpośrednio z wodą. Składa się na niego: 

  • brak dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych (WASH);
  • zagrożenie chorobami oraz konsekwencje postępujących zmian klimatycznych;
  • niestabilność polityczna i konflikty zbrojne, które dodatkowo pogarszają sytuację dzieci i ich rodzin.

Ponad 30% dzieci w tych obszarach nie ma w domu dostępu do podstawowych zasobów wody.

Ponad 60% – do elementarnych usług sanitarnych. 

25% dzieci zmuszonych jest do zaspokajania potrzeb fizjologicznych na otwartym powietrzu. 

75% z nich nie może umyć rąk z powodu braku wody i środków higienicznych.  

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

© UNICEF/UN0646955/Owoicho

Brak dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych oraz choroby z tym związane zagrażają życiu 190 mln dzieci z 10 afrykańskich państw. 

Do odpowiedniej ochrony życia i zdrowia dzieci niezbędne są pilne inwestycje w ramach prowadzonego przez UNICEF programu WASH. Zapewnia on dzieciom i ich rodzinom dostęp do usług wodnych, sanitarnych i higienicznych, dostosowanych do trudnych warunków środowiskowych spowodowanych zmianami klimatu. 

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

© UNICEF/UN0551740/Dejongh

Kraje z tego obszaru należą do 25% państw o najwyższym ryzyku zagrożenia klimatycznego.Temperatury rosną tu 1,5 razy szybciej w stosunku do średniej światowej. Spadający poziom wód gruntowych wymaga od niektórych społeczności kopania studni dwukrotnie głębszych niż jeszcze dziesięć lat temu. Jednocześnie opady deszczu stały się bardziej nieregularne i intensywne, co prowadzi do powodzi, które zanieczyszczają ograniczone zasoby wody. 

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

© UNICEF/UN0607653/Rich

Te same 10 państw zostało również sklasyfikowanych przez międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jako niestabilne lub bardzo niestabilne, a konflikty zbrojne w niektórych z nich zagrażają odwróceniem postępów zmierzających do zagwarantowania dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Uczestnicy Konferencji Wodnej ONZ 2023 w Nowym Jorku (UN 2023 Water Conference, 22-24 marca) spotkają się po raz pierwszy od 46 lat, aby ocenić postępy działań zmierzających do osiągnięcia szóstego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal). Mówi on o zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

© UNICEF/UNI329722/Haro

Uratuj życie dziecku w Afryce Zachodniej i Środkowej.

Zobacz również

Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej
Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Globalnie ponad miliard nastolatek i kobiet cierpi z powodu niedożywienia (w tym niedowagi i niskiego wzrostu), niedoborów podstawowych mikroelementów oraz anemii, co ma katastrofalne skutki dla ich życia i samopoczucia. Epicentrum kryzysu żywieniowego stanowią Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska.

Więcej
5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

5 sposobów, jak dbać o siebie i innych w świecie online

Media społecznościowe mają wiele zalet, ale mogą też przyczynić się do odczuwania negatywnych emocji. Stres, zazdrość, samotność, niska samoocena – to tylko niektóre z nich.

Więcej