UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

© UNICEF/Baholis

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie. To 356 mln dzieci na całym świecie. 2/3 z nich mieszka w Afryce Subsaharyjskiej, a 1/5 w Azji Południowej. Teraz, sytuacja najmłodszych może się znacznie pogorszyć z powodu pandemii.

Analiza UNICEF i Banku Światowego „Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update” wskazuje, że w latach 2013-2017 liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyła się o 29 mln. Jednak organizacje ostrzegają, że wszelkie postępy poczynione w ostatnich latach są zbyt wolne i nierównomiernie rozłożone. Osiągnięcia ostatnich lat są zagrożone ze względu na negatywne skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19.

1 na 6 dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie to 1 na 6 dzieci, które robi wszystko, aby przetrwać, powiedział Sanjay Wijesekera, Dyrektor Programowy UNICEF. Już same te liczby powinny szokować. Niestety skala i stopień trudności finansowych spowodowanych przez pandemię znacznie pogorszy sytuację. Rządy państw pilnie potrzebują planów naprawczych. W przeciwnym razie niezliczona liczba dzieci i ich rodzin osiągnie poziom ubóstwa niespotykanego od wielu, wielu lat.

Chociaż dzieci to około 1/3 światowej populacji, to stanowią one połowę wszystkich osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Dzieci są ponad dwa razy bardziej narażone na skrajne ubóstwo niż dorośli. Najgorsza sytuacja jest wśród najmłodszych – prawie 20% wszystkich dzieci poniżej 5. roku życia w krajach rozwijających się, żyje w skrajnie ubogich gospodarstwach domowych.

Fakt, że jeszcze przed pandemią COVID-19, 1 na 6 dzieci żyło w skrajnym ubóstwie jest poważnym problemem dla nas wszystkich, mówi Carolina Sánchez-Páramo, Globalny Dyrektor Banku Światowego ds. Ubóstwa i Sprawiedliwości. Skrajne ubóstwo pozbawia setki milionów dzieci możliwości rozwinięcia swojego potencjału, wpływa na rozwój fizyczny i poznawczy oraz ogranicza szanse na dobrą pracę w dorosłym życiu. 

Poziom skrajnego ubóstwa wśród dzieci nie zmniejszył się tak znacząco, jak miało to miejsce wśród osób dorosłych. W 2017 r. dzieci stanowiły większy odsetek osób ubogich na świecie, w porównaniu do roku 2013. We wszystkich regionach świata odnotowano różne spadki poziomu skrajnego ubóstwa wśród dzieci, z wyjątkiem Afryki Subsaharyjskiej. Stwierdzono tam wzrost liczby dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie o 64 miliony, ze 170 mln w 2013 r. do 234 mln w 2017 r.

Ubóstwo wśród dzieci jest najbardziej rozpowszechnione w krajach o niestabilnej sytuacji i dotkniętych konfliktami, gdzie ponad 40% dzieci mieszka w bardzo ubogich gospodarstwach domowych, w porównaniu do prawie 15% dzieci w innych krajach. Autorzy analizy zauważają, że ponad 70% dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie mieszka w gospodarstwach domowych, w których głowa rodziny pracuje w rolnictwie. 

Trwający kryzys COVID-19 nadal będzie nieproporcjonalnie bardziej wpływał na sytuację dzieci, kobiet i dziewcząt. Kluczową rolę w radzeniu sobie z tą sytuacją ma opieka społeczna i świadczenia socjalne.

Dane Banku Światowego i UNICEF wskazują, że większość krajów zareagowała na kryzys, rozszerzając program ochrony socjalnej, skupiając się w szczególności na transferach pieniężnych. Transfery gotówkowe umożliwiają długoterminowe inwestycje w kapitał ludzki. W połączeniu z innymi działaniami na rzecz rozwoju dziecka i z wysokiej jakości pomocą społeczną, transfery pieniężne są dobrym narzędziem do walki z ubóstwem ekonomicznym i wielowymiarowym.

Niestety, wiele interwencji w zakresie opieki społecznej ma charakter krótkoterminowy. Teraz bardziej niż kiedykolwiek jest istotne, aby rządy państw zwiększyły skalę opieki społecznej i dostosowały jej programy do potrzeb oraz ewentualnych kryzysów w przyszłości. Działania powinny objąć: wzmocnienie ram prawnych i instytucjonalnych, ochronę kapitału ludzkiego, rozszerzenie długoterminowych świadczeń dla dzieci i rodzin, a także inwestycje w politykę przyjazną rodzinie (np. płatny urlop rodzicielski czy zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi).

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej