II edycja projektu „TO(działa)MY!” dobiegła końca

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
II edycja projektu „TO(działa)MY!” dobiegła końca

Zakończyła się II edycja wyjątkowego projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!”. Akcja spotkała się z zainteresowaniem placówek edukacyjnych stawiających na angażowanie młodych ludzi w działania społeczne. Wiele z nich brało w niej udział po raz drugi. Projekt był wspólną inicjatywą UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska.

Mijający rok szkolny pod wieloma względami był w Polsce wyjątkowy. Uczniowie po długiej przerwie powrócili do szkolnych ławek, a relacje rówieśnicze i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej i lokalnej odżyły na nowo. Dzięki projektowi realizowanemu przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska uczniowie mogli zdobyć i rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Akcja stanowiła też odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na projekty wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji w naszym kraju.

Szkoły miały możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym w dwóch obszarach: ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i kultury. Granty sfinansowała Fundacja Santander Bank Polska – współorganizator projektu. Wpłynęło bardzo dużo cennych, oryginalnych i kreatywnych projektów, a wybór inicjatyw, które zostały nagrodzone grantem był niezwykle trudny. 

Niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie w ramach edukacji szkolnej mieli możliwość podejmowania działań i gromadzenia doświadczeń, które przydadzą im się w „dorosłym” życiu. Kreatywność oraz praktyczna realizacja pomysłów to doskonały punkt wyjścia dla przyszłych wyzwań.  Projekt „TO(działa)MY!” tworzy ku temu przestrzeń. Dzięki zrozumieniu potrzeb w ich najbliższym otoczeniu uczniowie opracowali wiele cennych przedsięwzięć, które realnie zmieniają rzeczywistość, podsumowuje realizację projektu Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander podkreśla, że w tegorocznej edycji programu grantowego „TO(działa)MY!” powstały bardzo zróżnicowane inicjatywy. Było to możliwe głównie dlatego, że zdecydowaliśmy się zmodyfikować koszyki finansowe, dzięki czemu zespoły projektowe mogły zdecydować o zakresie swoich działań i wybrać jeden koszyk spośród czterech. Najniższe granty tej edycji wynosiły 2 tysiące złotych, a najwyżej dofinansowany projekt otrzymał 15 tysięcy, pozostałe granty to 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych. Cieszę się, że za pomocą tego projektu mogliśmy dać szansę młodym ludziom na zmiany w ich najbliższym otoczeniu.

W dwóch edycjach akcji wzięły udział setki szkół w całej Polsce. Projekt „TO(działa)MY!” pokazał, jak ważną rolę pełnią wszelkiego rodzaju inicjatywy mające charakter aktywizujący młodych ludzi na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Dla wielu dzieci udział w akcji „TO(działa)MY!” był pierwszym krokiem na drodze do pełnego i odważnego współdecydowania o swojej najbliższej okolicy. Projekt promuje partycypację najmłodszych w życiu społecznym, co w przyszłości może przełożyć się na aktywny i świadomy udział w życiu obywatelskim. 

***

O Fundacji Santander Bank Polska

Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego (d. Fundacja Banku Zachodniego WBK) istnieje od ponad 20 lat. Od początku istnienia realizuje programy grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych na terenie całego kraju oraz koordynuje wolontariat pracowniczy (aktualnie to ponad 2500 wolontariuszy z Santander Bank Polska). Wśród nowszych projektów warto wymienić Program Stypendialny dla wybitnie uzdolnionych uczniów, a także Kluby Płomyka, zaprojektowane przez fundację przestrzenie do zabawy i odpoczynku, znajdujące się w szpitalach i placówkach opiekuńczych, przygotowane w taki sposób by mogły bawić i uczyć. Duża część działań fundacji, to współpraca z innymi organizacjami, wraz z którymi realizujemy projekty charytatywne, kulturalne i edukacyjne. W trakcje pandemii wiele działań fundacji zostało skierowanych także do polskich szpitali, a w związku z toczącą się wojną w Ukrainie wsparcie otrzymały organizacje, zajmujące się pomocą uchodźcom. Więcej informacji na stronie fundacja.santander.pl

Zobacz również

Miesiąc rodzicielstwa. O co chodzi z self-care?

Miesiąc rodzicielstwa. O co chodzi z self-care?

Self-care można tłumaczyć jako dbanie, troskę o siebie lub samoopiekę. Bez względu jaką nazwą się posługujemy, to oznacza ona każdą czynność, którą wykonujemy celowo, aby zadbać o nasze zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Potrzebuje jej każdy – zarówno rodzic, jak i dziecko. 

Więcej
Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Bycie rodzicem to istny rollercoaster uczuć - od radości i miłości, przez złość, aż do obojętności. Wychowywaniu towarzyszy także stres związany z ciągłym niedoczasem, godzeniem życia zawodowego z rodzinnym, a także troską o małe pociechy. Jest on jednak nieodłącznym elementem życia i naturalną reakcją organizmu.

Więcej
Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej