Kryzys w regionie Jeziora Czad: alarmujący wzrost liczby dzieci wykorzystywanych przez Boko Haram do ataków bombowych

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UN015783_Med-Res

Dakar/Nowy Jork/Genewa, 12 kwietnia 2017 r. – Liczba dzieci wykorzystanych przez Boko Haram do przeprowadzenia samobójczych ataków wzrosła do 27 w pierwszym kwartale 2017 r. W tym samym czasie w zeszłym roku było to 9 dzieci.

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku liczba dzieci wykorzystanych w atakach bombowych jest niemal taka sama jak w całym zeszłym roku – to najgorsze z możliwych wykorzystanie dzieci podczas konfliktu – mówi Marie-Pierre Poirier, Dyrektor Regionalna UNICEF ds. Afryki Zachodniej i Środkowej.

Według raportu UNICEF „Silent Shame: Bringing out the voices of children caught in the Lake Chad crisis” wzrost wskazuje na zmianę taktyki terrorystów. Od 2014 roku aż 117 dzieci zostało wykorzystanych do przeprowadzenia ataków samobójczych w miejscach publicznych w Nigerii, Czadzie, Nigrze i Kamerunie: 4 w 2014 r., 56 w 2015 r., 30 w 2016 r. i 27 w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. Do większości tych ataków wykorzystywane były dziewczęta. 

UN051532_Med-Res

W efekcie obecność dziewcząt i chłopców w miejscach publicznych i punktach kontrolnych budzi lęk, ponieważ są one podejrzewane o posiadanie materiałów wybuchowych.

Te dzieci są ofiarami, nie przestępcami – mówi Poirier. Zmuszanie lub oszukiwanie dzieci, aby dokonywały tak okropnych aktów terroru jest karygodne.

Raport opublikowany trzy lata po uprowadzeniu ponad 200 uczennic w Chibok dostarcza niepokojących danych na temat dzieci, które były trzymane w niewoli przez Boko Haram i wskazuje, z jak ogromną podejrzliwością spotykają się, kiedy wracają do swoich społeczności.

UN015784_Med-Res

W rozmowach z UNICEF wiele dzieci mających związek z Boko Haram przyznawało, że nie dzieli się z nikim tym, co przeżyło, ze względu na strach przed stygmatyzacją lub pełnymi przemocy reakcjami ze strony społeczności. Często unikają grup rówieśniczych z obawy przed stygmatyzacją, przez co same muszą mierzyć się z cierpieniem.

Raport podkreśla również wyzwania, przed którymi stoją lokalne społeczności. Wiele dzieci zostało zatrzymanych podczas kontroli i zabranych na przesłuchanie. W 2016 roku w czterech krajach wciąż około 1 500 dzieci było przetrzymywanych.

UNICEF apeluje do stron konfliktu o podjęcie działań w celu ochrony dzieci w rejonie:

  • Zakończenie wykorzystywania dzieci przez Boko Haram, zwłaszcza do przeprowadzania samobójczych ataków bombowych.
  • Zabranie dzieci ze strefy działań militarnych najszybciej jak to możliwe. Dzieci zatrzymane z powodu domniemanego lub faktycznego związku z grupami zbrojnymi powinny być jak najszybciej przekazane władzom cywilnym, poddane reintegracji oraz wspierane.
  • Otoczenie opieką i ochroną dzieci rozłączonych z rodzinami. Wszystkie dzieci dotknięte kryzysem wymagają wsparcia psychologicznego i bezpiecznej przestrzeni, aby wrócić do normalnego życia.
UN058882_Med-Res

W 2016 roku UNICEF dotarł ze wsparciem psychologicznym do ponad 312 000 dzieci w Nigerii, Czadzie, Kamerunie i Nigrze oraz połączył ponad 800 najmłodszych z ich rodzinami.

UNICEF współpracuje ze społecznościami lokalnymi i rodzinami w celu zwalczania stygmatyzacji dzieci, które doznały przemocy na tle seksualnym oraz tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla dzieci, które zostały uprowadzone.

W związku z trwającym kryzysem, w wyniku którego ponad 1,3 miliona dzieci zostało przesiedlonych, UNICEF wspiera także władze lokalne w dostarczeniu czystej wody pitnej, żywności terapeutycznej dla niedożywionych dzieci oraz pomocy medycznej, a także umożliwieniu dostępu do edukacji poprzez tworzenie tymczasowych miejsc do nauki.

Aby zmniejszyć rozmiary kryzysu potrzebne są jednak środki, których wciąż brakuje. W zeszłym roku apel UNICEF o 154 miliony dolarów na pomoc osobom poszkodowanym na skutek działań Boko Haram został sfinansowany jedynie w 40%. 

Zobacz również

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

6 lutego 2023 r. dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i liczne wstrząsy wtórne nawiedziły południowo-wschodnią Turcję i Syrię. Byliśmy i jesteśmy na miejscu w obu krajach, aby nieść pomoc humanitarną poszkodowanym dzieciom i ich rodzinom.

Więcej
PAGEN kolejny rok „Przyjacielem UNICEF”

PAGEN kolejny rok „Przyjacielem UNICEF”

PAGEN Sp. z o.o. wspiera dzieci poprzez program „Przyjaciel UNICEF”. Firma przedłużyła partnerstwo na kolejny rok i przekazała środki, które przeznaczymy na pomoc najmłodszym, cierpiącym z powodu kryzysów humanitarnych związanych między innymi z konfliktami zbrojnymi.

Więcej