Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt
(International Day of the Girl Child)
UNICEF przypomina o problemie dziecięcych małżeństw
 ‘Moje Życie, Moje Prawo, Koniec Dziecięcych Małżeństw’

Nowy Jork, 11 października 2012 r. – Z okazji pierwszego Międzynarodowego Dnia Dziewcząt UNICEF podkreśla konieczność walki z dziecięcymi małżeństwami – procederem, który jest łamaniem podstawowych praw człowieka i który ma wpływ na każdy aspekt życia dziewcząt.

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt odzwierciedla potrzebę postawienia praw dziewcząt w centrum działań rozwojowych”, mówi Anju Malhotra zajmująca się w UNICEF kwestiami równości płci i praw kobiet. „Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej partnerzy łączą siły, by podkreślić postęp, jaki już się dokonał i wskazać wyzwania, które nadal przed nami stoją”.

Na całym świecie, pod wspólnym hasłem ‘Moje Życie, Moje Prawo, Koniec Dziecięcych Małżeństw’, zaplanowano wiele wydarzeń i działań, których celem jest zwrócenie uwagi na wczesne małżeństwa.  W siedzibie ONZ, Arcybiskup Desmond Tutu wspólnie z UNICEF, UNFPA i UN WOMEN będą debatować o tym, jakie kroki należy podjąć, by całkowicie wyeliminować tę praktykę. W Malawi zaplanowano debatę parlamentarną, a w Ugandzie, dzięki nowoczesnym technologiom mobilnym, do dyskusji będą mogli włączyć się młodzi ludzie.

uni84760

UNICEF od lat działa na rzecz wyeliminowania dziecięcych małżeństw. Tylko w 2011 roku prowadziliśmy odpowiednie programy aż w 34 krajach. Ich celem była zmiana postaw i nastawienia społeczeństwa, a także modyfikacja istniejących uregulowań prawnych.

Największa liczba dziewcząt, które wstępują w związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia odnotowywana jest w Indiach. UNICEF wspierał wejście w życie Zakazu Małżeństwa Dzieci oraz strategii zwalczania tego procederu. Działania prowadzone we współpracy z poszczególnymi stanami i lokalnymi społecznościami mają na celu wyeliminowanie zarówno przyczyn, jak i konsekwencji dziecięcych małżeństw. Mimo że liczba związków zawieranych przez dzieci maleje (z 54% w latach 1992-1993 do 43% w latach 2007-2008), to jednak zmiana ta jest bardzo powolna.

Doświadczenia UNICEF, zdobyte w tak różnych miejscach jak Bangladesz, Burkina Faso, Dżibuti, Etiopia, Indie, Niger, Senegal i Somalia, pokazują, że łączenie zmian prawnych ze współpracą z lokalnymi społecznościami oraz zapewnienie rodzinom realnej alternatywy – szczególnie w zakresie szkolnictwa – daje pozytywne rezultaty.

Dziecięce małżeństwa często skutkują zakończeniem edukacji dziewcząt. W społecznościach, gdzie praktyka ta jest powszechna, poślubienie dziewczynki jest częścią norm i postaw społecznych, które odzwierciedlają jej niską wartość  jako człowieka", mówi Anju Malhotra.

uni118865

Zapewnienie dziewczętom dostępu do edukacji to jedno z najskuteczniejszych działań, którego celem jest zwalczanie małżeństw dzieci. Odsetek niepełnoletnich panien młodych spadł w ciągu ostatnich 30 lat, ale niestety nadal w kilku regionach świata utrzymuje się na wysokim poziomie, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w najuboższych grupach społecznych. Dziewczęta są często narażone na izolację, rozdzielane z rodzinami i rówieśnikami, zabierane ze szkoły.

Najnowsze badania UNICEF wskazują, że około 70 milionów kobiet w wieku 20-24 lat (czyli około 1 na 3) zawarło związek małżeński przed swoimi 18 urodzinami. 23 miliony z nich zostało wydanych za mąż przed ukończeniem 15 lat. Globalnie, ponad 400 milionów kobiet w wieku 20-49 lat, czyli ponad 40%, zostało mężatkami jako dzieci.

Dziecięce małżeństwo naraża dziewczynkę na wczesną ciążę, która może być poważnym zagrożeniem dla tak młodego organizmu. Każdego roku z powodu komplikacji okołoporodowych umiera około 50 000 młodych mam w wieku 15-19 lat. Co więcej, dziewczęta w wieku 10-14 lat są 5 razy bardziej narażone na śmierć w czasie ciąży i porodu niż kobiety w wieku 20-24 lat.

Dzięki działaniom podejmowanym na poziomie światowym, ruchom społecznym, odpowiedniemu ustawodawstwu i lokalnym inicjatywom dziewczęta będą dorastać i rozwijać się w zdrowym i bezpiecznym społeczeństwie”, dodaje Malhotra. „Musimy zmobilizować siły i działania, by każda dziewczynka miała prawo do pełnej realizacji swojego potencjału”.

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej