Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt
(International Day of the Girl Child)
UNICEF przypomina o problemie dziecięcych małżeństw
 ‘Moje Życie, Moje Prawo, Koniec Dziecięcych Małżeństw’

Nowy Jork, 11 października 2012 r. – Z okazji pierwszego Międzynarodowego Dnia Dziewcząt UNICEF podkreśla konieczność walki z dziecięcymi małżeństwami – procederem, który jest łamaniem podstawowych praw człowieka i który ma wpływ na każdy aspekt życia dziewcząt.

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt odzwierciedla potrzebę postawienia praw dziewcząt w centrum działań rozwojowych”, mówi Anju Malhotra zajmująca się w UNICEF kwestiami równości płci i praw kobiet. „Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej partnerzy łączą siły, by podkreślić postęp, jaki już się dokonał i wskazać wyzwania, które nadal przed nami stoją”.

Na całym świecie, pod wspólnym hasłem ‘Moje Życie, Moje Prawo, Koniec Dziecięcych Małżeństw’, zaplanowano wiele wydarzeń i działań, których celem jest zwrócenie uwagi na wczesne małżeństwa.  W siedzibie ONZ, Arcybiskup Desmond Tutu wspólnie z UNICEF, UNFPA i UN WOMEN będą debatować o tym, jakie kroki należy podjąć, by całkowicie wyeliminować tę praktykę. W Malawi zaplanowano debatę parlamentarną, a w Ugandzie, dzięki nowoczesnym technologiom mobilnym, do dyskusji będą mogli włączyć się młodzi ludzie.

uni84760

UNICEF od lat działa na rzecz wyeliminowania dziecięcych małżeństw. Tylko w 2011 roku prowadziliśmy odpowiednie programy aż w 34 krajach. Ich celem była zmiana postaw i nastawienia społeczeństwa, a także modyfikacja istniejących uregulowań prawnych.

Największa liczba dziewcząt, które wstępują w związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia odnotowywana jest w Indiach. UNICEF wspierał wejście w życie Zakazu Małżeństwa Dzieci oraz strategii zwalczania tego procederu. Działania prowadzone we współpracy z poszczególnymi stanami i lokalnymi społecznościami mają na celu wyeliminowanie zarówno przyczyn, jak i konsekwencji dziecięcych małżeństw. Mimo że liczba związków zawieranych przez dzieci maleje (z 54% w latach 1992-1993 do 43% w latach 2007-2008), to jednak zmiana ta jest bardzo powolna.

Doświadczenia UNICEF, zdobyte w tak różnych miejscach jak Bangladesz, Burkina Faso, Dżibuti, Etiopia, Indie, Niger, Senegal i Somalia, pokazują, że łączenie zmian prawnych ze współpracą z lokalnymi społecznościami oraz zapewnienie rodzinom realnej alternatywy – szczególnie w zakresie szkolnictwa – daje pozytywne rezultaty.

Dziecięce małżeństwa często skutkują zakończeniem edukacji dziewcząt. W społecznościach, gdzie praktyka ta jest powszechna, poślubienie dziewczynki jest częścią norm i postaw społecznych, które odzwierciedlają jej niską wartość  jako człowieka", mówi Anju Malhotra.

uni118865

Zapewnienie dziewczętom dostępu do edukacji to jedno z najskuteczniejszych działań, którego celem jest zwalczanie małżeństw dzieci. Odsetek niepełnoletnich panien młodych spadł w ciągu ostatnich 30 lat, ale niestety nadal w kilku regionach świata utrzymuje się na wysokim poziomie, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w najuboższych grupach społecznych. Dziewczęta są często narażone na izolację, rozdzielane z rodzinami i rówieśnikami, zabierane ze szkoły.

Najnowsze badania UNICEF wskazują, że około 70 milionów kobiet w wieku 20-24 lat (czyli około 1 na 3) zawarło związek małżeński przed swoimi 18 urodzinami. 23 miliony z nich zostało wydanych za mąż przed ukończeniem 15 lat. Globalnie, ponad 400 milionów kobiet w wieku 20-49 lat, czyli ponad 40%, zostało mężatkami jako dzieci.

Dziecięce małżeństwo naraża dziewczynkę na wczesną ciążę, która może być poważnym zagrożeniem dla tak młodego organizmu. Każdego roku z powodu komplikacji okołoporodowych umiera około 50 000 młodych mam w wieku 15-19 lat. Co więcej, dziewczęta w wieku 10-14 lat są 5 razy bardziej narażone na śmierć w czasie ciąży i porodu niż kobiety w wieku 20-24 lat.

Dzięki działaniom podejmowanym na poziomie światowym, ruchom społecznym, odpowiedniemu ustawodawstwu i lokalnym inicjatywom dziewczęta będą dorastać i rozwijać się w zdrowym i bezpiecznym społeczeństwie”, dodaje Malhotra. „Musimy zmobilizować siły i działania, by każda dziewczynka miała prawo do pełnej realizacji swojego potencjału”.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej