Milion dzieci na świecie umiera w pierwszym dniu swojego życia. Możemy temu zapobiec

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.

Badania UNICEF dowodzą, że systemowe błędy w opiece medycznej, popełniane w okresie okołoporodowym, są główną przyczyną wczesnych zgonów.

Milion dzieci na świecie umiera w pierwszym dniu swojego życia

Nowy Jork, 16 września 2014 –  Jak zmieniała się umieralność dzieci w ostatnim ćwierćwieczu? Jeszcze w 1990 roku 12,7 miliona dzieci umierało przed swoimi 5 urodzinami. Dziś, jak ujawnił opublikowany właśnie raport UNICEF, jest ich 6,3 miliona. To ogromny postęp, nadal pozostało jednak wiele do zrobienia. Kluczowy jest pierwszy miesiąc życia dziecka.

Raport UNICEF Committing to Child Survival: A Promise Renewed wskazuje, że w ciągu pierwszych 28 dni życia dzieci tracimy 2,8 miliona noworodków. Z czego milion dzieci umiera pierwszego dnia po narodzinach! Wiele z nich uratowałyby proste i niekosztowne interwencje medyczne podejmowane przed, podczas i krótko po narodzinach dziecka.

Badania wskazują, że to luki w opiece medycznej są znaczącym czynnikiem wpływającym na tak wysoką umieralność noworodków. Dowodzą również, że istnieje ogromna przepaść pomiędzy dobrze rozwiniętymi, bogatszymi państwami, a tymi biedniejszymi, gdzie dostęp do usług medycznych dla przyszłych mam, oraz ich jakość, są znacznie gorsze.

Kluczowe wnioski raportu UNICEF:

  • około połowa kobiet na świecie nie ma możliwości odbycia zalecanych przynajmniej czterech wizyt ginekologicznych w trakcie ciąży;
  • komplikacje okołoporodowe to główna  przyczyna około jednej czwartej wszystkich zgonów noworodków na świecie. W 2012 roku jedno na troje dzieci (około 44 miliony) przyszło na świat bez odpowiedniej opieki medycznej;
  • według badań rozpoczęcie karmienia piersią około godziny po porodzie zmniejsza ryzyko zgonu o około 44 procent. Niestety - mniej niż połowa noworodków nie otrzymuje mleka matki po narodzinach;
  • jakość usług medycznych jest rażąco niska nawet dla matek, które mają do nich dostęp. Badania UNICEF w 10 krajach o najwyższej umieralności dzieci pokazują, że mniej niż 10 procent dzieci, które przyszło na świat z pomocą  położnej, otrzymało odpowiednią opiekę okołoporodową (w tym zalecane karmienie piersią). Podobnie, mniej niż 10 procent matek, które spotkały się z pracownikiem medycznym w trakcie ciąży, mogło skorzystać z zalecanych ośmiu badań prenatalnych;
  • kraje, w których liczba zgonów noworodków jest najwyższa; mają jednocześnie dramatycznie słaby dostęp do opieki okołoporodowej dla matek (w Etiopii ma do niej dostęp zaledwie 7 procent matek, a umiera tam 84 tysiące dzieci rocznie, w Bangladeszu przy 77 tysiącach zgonów – 27 procent, w Nigerii, gdzie umiera 262 tysiące dzieci – 38 procent i w Kenii, gdzie umiera 40 tysięcy dzieci – 42 procent)
  • wyższa jest umieralność dzieci, których matki miały mniej niż 20 i więcej niż 40 lat. 

Dodatkowo raport wskazuje, że poziom wykształcenia i wiek matki ma znaczący wpływ na szanse przeżycia dziecka. Liczba zgonów noworodków jest ponad 2 razy wyższa wśród matek nie mających dostępu do edukacji, niż u tych, które uzyskały wykształcenie średnie i wyższe.

Dane mówią same za siebie - szansa na przeżycie noworodka zwiększa się znacznie, gdy jego matka ma dostęp do odpowiedniej opieki medycznej w trakcie ciąży oraz po porodzie – mówi Geeta Rao Gupta z UNICEF. Musimy  mieć pewność, że opieka medyczna, jeśli istnieje, jest w  pełni wykorzystywana. Należy dołożyć wszelkich starań, aby  dostęp do niej miała także marginalizowana część społeczeństwa.

Nierówności, zwłaszcza te w dostępie do opieki medycznej, pozostają duże w najsłabiej rozwiniętych krajach. Kobiety z najbogatszych gospodarstw domowych trzykrotnie częściej rodzą w towarzystwie wykwalifikowanej akuszerki, niż te najuboższe. Raport podkreśla jednak, że luka (w zakresie umieralności dzieci do 5 r.ż.) pomiędzy biednymi a bogatymi stopniowo maleje. W każdym regionie, oprócz Afryki Subsaharyjskiej, umieralność dzieci poniżej piątego roku życia spada szybciej wśród uboższej części społeczeństwa.

To bardzo krzepiące, że zmniejsza sie przepaść w przeżywalności dzieci - mówi Rao Gupta - musimy wykorzystać ten moment, aby uczynić krok do przodu w programach skierowanych do najbiedniejszych i najbardziej marginalizowanych części społeczeństwa. To pomoże nam uratować największą liczbę dzieci. 

***

Informacja dodatkowa:

Co to jest Promise Renewed

Promise Renewed to światowy ruch, którego celem jest poprawa sytuacji każdej kobiety i każdego dziecka. Strategia ta, ogłoszona przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moon’a została stworzona, by mobilizować i intensyfikować działania mające na celu poprawę opieki zdrowotnej i zredukowanie umieralności kobiet i dzieci.

O raporcie: Committing to Child Survival: A Promise Renewed 2014

Tegoroczny raport skupia się na umieralności noworodków. Raport nie tylko analizuje tendencje w umieralności dzieci poniżej piątego roku życia od 1990 roku, ale również zawiera szczegółowe badania i analizy podejmowanych działań prewencyjnych dla matek i noworodków.

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej