Nie przegapmy szansy na zmianę dla 600 milionów dziewcząt na świecie

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
UNICEF Polska - Dziewczęta na całym świecie mierzą się z bezprecedensowymi wyzwaniami

© UNICEF/Sujan

Dziewczęta na całym świecie mierzą się z bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z edukacją, zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz bezpieczeństwem. Pandemia pogłębiła ich trudną sytuację i obróciła wniwecz osiągnięcia ostatniej dekady. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dobro dziewcząt. Dziś, w Międzynarodowym Dniu Dziewcząt UNICEF apeluje, czas zainwestować w ich przyszłość! 

Na świecie żyje ponad 600 mln dziewcząt w wieku 10-19 lat, najwięcej w historii. Wyposażone w odpowiednie zasoby, możliwości i sprzyjające środowisko, mają szansę stać się największym pokoleniem przywódczyń, przedsiębiorczyń i stać się największą zmianą, jaką kiedykolwiek widział świat. UNICEF apeluje do rządów, sektora prywatnego i partnerów o zwiększenie inwestycji mających na celu wspieranie dziewcząt - ich edukację, zdrowie, bezpieczeństwo i ogólne przywództwo. 

Nauka jest prawem każdej nastolatki. Niektóre kraje nadal dyskryminują dziewczęta, nie pozwalając nastoletnim matkom na powrót do szkoły. Według danych z obozów dla uchodźców i placówek humanitarnych, dziewczęta na ogół napotykają większe przeszkody w realizacji prawa do nauki niż chłopcy. Dziewczęta wewnętrznie przesiedlone i uchodźczynie rzadziej uczęszczają do szkoły. W sytuacjach konfliktowych dziewczęta są 2,5 razy bardziej narażone na opuszczenie szkoły niż chłopcy. 

Zamknięcie szkół dodatkowo zagroziło równemu dostępowi do edukacji wśród dzieci migrujących i przesiedlonych, a nauka online jest dla wielu z nich niemożliwa. Na świecie 24 % nastoletnich dziewcząt w wieku 15-19 lat nie pracuje, nie uczy się ani nie kształci. Ten problem dotyka 13% chłopców. Niestety sytuacja może się pogorszyć – 11 mln dziewcząt może nie wrócić do szkoły po kryzysie covidowym.

Dziewczęta zasługują na wysokiej jakości opiekę zdrowotną. Na całym świecie prawie 1 na 6 młodych kobiet (w wieku 20-24 lat) urodziła dziecko przed ukończeniem 18 roku życia. W Afryce Subsaharyjskiej 1 na 4 młode kobiety (w wieku 20-24 lat) zostaje matkami przed ukończeniem 18 roku życia. We wschodniej i południowej Afryce 86 procent nowych zakażeń HIV wśród nastolatków notuje się wśród dziewcząt.

Każdego dnia 800 milionów dziewcząt i kobiet miesiączkuje, ale 2,3 miliarda z nich nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych. Spotyka się ze stygmatyzacją, nękaniem i wykluczeniem społecznym podczas menstruacji.

Dziewczęta z niepełnosprawnościami spotykają się z dyskryminacją w wielu aspektach jednocześnie, co utrudnia im korzystanie z przysługujących im praw. Często są one bardziej narażone, zarówno w domu, jak i poza nim, na przemoc, obrażenia lub nadużycia, zaniedbanie, maltretowanie lub wykorzystywanie i są do trzech razy bardziej narażone na gwałt niż dziewczęta pełnosprawne i dwukrotnie częściej doświadczają innych form przemocy ze względu na płeć.

Obecnie dziewczynki są o około jedną trzecią mniej narażone na okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM) niż 30 lat temu. Jedna na pięć dziewcząt jest dziś wydawana za mąż przed osiągnięciem pełnoletności w porównaniu do jednej na cztery dziesięć lat temu. Postęp ten nie jest jednak wystarczający, aby osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest wyeliminowanie obu praktyk do 2030 r. 

Wiele wskazuje, że rosnące ubóstwo, brak bezpieczeństwa, przesiedlenia, zmiany klimatu i konflikty wzmacniają czynniki napędzające małżeństwa dzieci i okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Sprawia to, że dziewczęta są jeszcze bardziej podatne na zagrożenia.

Dlatego UNICEF wraz z 10 rocznicą ustanowienia Międzynarodowego Dnia Dziewcząt (10.10) do października 2023 będzie wzywać do działań w zakresie: 

  • Wspierania przywództwa nastoletnich dziewcząt – poprzez słuchanie ich głosów, odpowiadanie na ich prośby i pielęgnowanie przestrzeni dla włączenia ich w procesy decyzyjne. 
  • Zwiększenia zasobów i inwestycji na rzecz nastoletnich dziewcząt - dla sieci i organizacji, które wspierają wysokiej jakości edukację inkluzywną i priorytetowo traktują ich dobrostan.
  • Poprawy dostępu do usług skupiających się na dziewczętach - na co dzień i w zakresie reagowania kryzysowego.

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej