Pięć kluczowych obszarów, w jakich UNICEF pomaga dzieciom w Turcji i Syrii

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii

© UNICEF/UN0781435/Ölçer;

Po niszczycielskich trzęsieniach ziemi i licznych wstrząsach wtórnych w Syrii i Turcji liczba ofiar śmiertelnych w obu krajach wynosi obecnie ponad 44 000. Liczba dzieci dotkniętych katastrofą pozostaje nieznana.

Przekaż darowiznę i pomóż nam zapewnić dzieciom bezpieczne schronienie, pomoc medyczną, wodę i żywność.

Wiemy jednak, że 5,4 miliona dzieci mieszka w 11 prowincjach Turcji dotkniętych trzęsieniami ziemi, w Syrii ponad 3,7 miliona. Wiele rodzin straciło swoje domy i mieszka w tymczasowych schronieniach - na ulicach, w centrach handlowych, szkołach, meczetach i na dworcach autobusowych. Niskie temperatury i ulewne deszcze dodatkowo pogarszają ich sytuację. 

Trzęsienia ziemi spowodowały rozległe uszkodzenia budynków – w tym szkół, szpitali i infrastruktury publicznej. Ofiary trzęsień ziemi borykają się z brakiem dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz infrastruktury medycznej i sanitarnej.

UNICEF pracuje bez ustanku, aby zapewnić najpilniejszą pomoc wszystkim dzieciom, poszkodowanym w tej katastrofie. Nasze zespoły w obu krajach niosą najpilniejszą pomoc humanitarną i zapewniają dzieciom bezpieczne przestrzenie, w których mogą czekać na swoich bliskich i poczuć choć odrobinę normalności.

Potrzeby są ogromne, a zaspokojenie ich dużym wyzwaniem. UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii niosąc pomoc w pięciu kluczowych obszarach:

1. Dostęp do wody pitnej

Zniszczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej utrudniło lub całkowicie uniemożliwiło dostęp do  bezpiecznej wody pitnej, toalet i innych urządzeń sanitarnych. Dzieci i ich rodziny narażone są na epidemie chorób przenoszonych drogą wodną. W całej Syrii ucierpiały główne systemy wodne i sanitarne - takie jak przepompownie i oczyszczalnie ścieków, wieże ciśnień, a także zbiorniki na wodę w obozach dla rodzin, które zostały przesiedlone jeszcze przed trzęsieniami ziemi. Zwiększyło to ryzyko wystąpienia cholery i ostrej wodnistej biegunki.

UNICEF dociera do dzieci i rodzin na terenach dotkniętych trzęsieniami ziemi, zapewniając im dostęp do czystej wody poprzez transporty cysternami. Jakość wody jest sprawdzana u źródła i w punktach dystrybucji, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa.

UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii

© UNICEF/UN0781306/Al-Asadi

2. Usługi medyczne i żywność

Wiele szpitali i placówek medycznych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. W związku z tym osoby, które przeżyły trzęsienia ziemi, nie mając dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, mogą znaleźć się w sytuacji zagrażającej życiu, . Utrata schronienia, zimno, brak czystej wody i urządzeń sanitarnych, przyczyniają się do wzrostu ryzyka wybuchu chorób zakaźnych. 

W Syrii UNICEF rozmieścił mobilne zespoły ds. zdrowia i żywienia, aby zapewnić usługi i dostawy dla potrzebujących, w tym tych, którzy przebywają w schronach. W Turcji UNICEF pracuje nad wzmocnieniem wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin poprzez koordynowanie z rządem wysyłki produktów pierwszej potrzeby – w tym zestawów higienicznych.

UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii

© UNICEF/UN0781269/Al-Asadi

3. Wysyłka artykułów pierwszej potrzeby

Setki tysięcy dzieci i rodzin znalazło się w ekstremalnie trudnej sytuacji i potrzebuje nie tylko schronienia, ale także artykułów pierwszej potrzeby. 

W pierwszym tygodniu po trzęsieniach ziemi UNICEF wysłał z centrum dystrybucyjnego w Kopenhadze i Dubaju ponad 70 ton ratujących życie pakietów. Wykorzystaliśmy również zasoby już wcześniej rozmieszczone w obu poszkodowanych krajach. W Turcji UNICEF dystrybuuje zestawy higieniczne, koce i ciepłe ubrania dla dzieci. W Syrii natychmiastowa reakcja humanitarna UNICEF obejmowała dostarczenie odzieży i materiałów medycznych.

UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii

© UNICEF/UN0782903/Nader

4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego

Trzęsienia ziemi odcisnęły swoje piętno w życiu milionów dzieci w całej Syrii i Turcji.  Wiele z nich straciło swoje rodziny, przyjaciół, domy i szkoły - doświadczyły traumy. Praktycznie każde syryjskie dziecko poniżej 12 roku życia doznało sytuacji kryzysowych związanych ze skutkami wojny domowej, przemocy lub wysiedlenia.

Zarówno w Turcji, jak i w Syrii ochrona dzieci jest dla nas priorytetem. UNICEF przeszkolił dziesiątki trenerów w zakresie udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Zapewniamy w ten sposób wsparcie psychospołeczne dzieciom, które mogły być narażone na traumatyczne doświadczenia. UNICEF rozlokował również pracowników socjalnych w szpitalach, aby wsparli identyfikację dzieci pozostawionych bez opieki i oddzielonych od swoich rodzin. Dostarczamy również zestawy rekreacyjne, aby dzieci mogły się bawić z rówieśnikami i odzyskiwać poczucie normalności mimo panującego dookoła chaosu.

UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii

© UNICEF

5. Kontynuowanie nauki

Wiele szkół i placówek edukacyjnych zostało zniszczonych lub uszkodzonych, przez co powrót dzieci do nauki nie jest możliwy. Szkoły są czymś więcej niż tylko miejscem edukacji; dają poczucie normalności, przynależności i pomagają dzieciom radzić sobie z traumą po katastrofie.

W Syrii UNICEF priorytetowo traktuje wsparcie ponownego otwarcia szkół na obszarach dotkniętych katastrofą. W ten sposób zapewniamy dzieciom możliwość wznowienia nauki w bezpiecznym środowisku i z odpowiednim wyposażeniem. Przeprowadzamy także oceny bezpieczeństwa szkół, a także organizujemy remonty w budynkach, które doznały lekkich uszkodzeń. Pomoże to uczniom szybciej wrócić do bezpiecznych klas.

UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii

© UNICEF/UN0784167/Karacan;

Z kolei w Turcji wspieramy rząd w zapewnieniu ciągłości edukacji - także w tymczasowych miejscach zamieszkania dzieci. Obejmuje to zapewnienie materiałów rekreacyjnych, dydaktycznych i edukacyjnych. Stawiamy również specjalne namioty, które służą dzieciom jako tymczasowe klasy w  miejscach, gdzie budynki szkolne nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

UNICEF wspiera dzieci i ich rodziny w Turcji i Syrii

© UNICEF/UN0781459/Ölçer

Zobacz również

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

6 lutego 2023 r. dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i liczne wstrząsy wtórne nawiedziły południowo-wschodnią Turcję i Syrię. Byliśmy i jesteśmy na miejscu w obu krajach, aby nieść pomoc humanitarną poszkodowanym dzieciom i ich rodzinom.

Więcej
PAGEN kolejny rok „Przyjacielem UNICEF”

PAGEN kolejny rok „Przyjacielem UNICEF”

PAGEN Sp. z o.o. wspiera dzieci poprzez program „Przyjaciel UNICEF”. Firma przedłużyła partnerstwo na kolejny rok i przekazała środki, które przeznaczymy na pomoc najmłodszym, cierpiącym z powodu kryzysów humanitarnych związanych między innymi z konfliktami zbrojnymi.

Więcej