Pierwsze konwoje z pomocą humanitarną wjechały do Strefy Gazy

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

W Gazie ponad 1,6 mln osób, w tym milion dzieci, potrzebuje pilnej pomocy. W obliczu pogarszającej się sytuacji UNICEF ponawia apel o umożliwienie stałych dostaw pomocy humanitarnej. W ostatnich dniach 20 ciężarówek z najpotrzebniejszym zaopatrzeniem przygotowanym przez ONZ i egipski Czerwony Półksiężyc wjechało do Strefy Gazy z Egiptu.

Pierwsze konwoje z pomocą humanitarną wjechały do Strefy Gazy

© UNICEF/Mahmoud Khaled

Sytuacja w Strefie Gazy jest krytyczna. Znaczna część infrastruktury, w tym kluczowe instalacje wodne i sanitarne, została zniszczona w ciągu prawie dwóch tygodni eskalacji przemocy na tym obszarze. Wydajność produkcji wody wynosi 5% normalnego poziomu, a prawie 2,3 mln mieszkańcom Gazy muszą wystarczyć 3 litry wody na osobę dziennie (podstawowe zapotrzebowanie na osobę to 100 litrów). Milion osób zostało przesiedlonych, z czego połowa to dzieci. Wiele z nich uciekło do przepełnionych schronisk, gdzie dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest mocno ograniczony. Takie warunki są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych.

Pomóż nam zapewnić natychmiastową pomoc dzieciom w Strefie Gazy.

Pierwsze konwoje z pomocą humanitarną wjechały do Strefy Gazy

© UNICEF/Mohammad Ajjour

Dostarczyliśmy ponad 44 tys. butelek wody pitnej, ale to kropla w morzu potrzeb. Ta ilość zaspokoi pragnienie zaledwie 22 tys. osób przez 24 godziny, ale pozwoli im na przetrwanie kolejnego dnia.

Na przejściu granicznym w Rafah UNICEF zgromadził dodatkowe zapasy dla 250 tys. osób. Mogą one zostać dostarczone do Strefy Gazy w ciągu kilku godzin. Konwoje humanitarne muszą jednak mieć możliwość bezpiecznego dotarcia do dzieci i ich rodzin w potrzebie, gdziekolwiek się znajdują.

Tysiące kobiet i dzieci w Strefie Gazy nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody, żywności i opieki medycznej.

Ze względu na zniszczenie wielu placówek medycznych i systemów kanalizacyjnych istnieje duże ryzyko wystąpienia epidemii chorób zakaźnych. Czas ucieka, a szpitale są przeludnione i nie mają dostępu do podstawowych zasobów - w tym elektryczności i paliwa. Przewiduje się, że lokalnie zgromadzone zapasy skończą się w ciągu doby. Z tego powodu śmiertelność może gwałtownie wzrosnąć - zarówno z powodu epidemii, jak i braku możliwości zapewnienia poszkodowanym odpowiedniej opieki.

Bezpieczeństwo i sytuacja humanitarna miliona dzieci w Strefie Gazy są obecnie krytycznie zagrożone. Dostawa wody jest kwestią życia lub śmierci. Liczy się każda minuta. Ta pierwsza, ograniczona ilość wody uratuje życie wielu poszkodowanych, ale potrzeby są natychmiastowe i ogromne – nie tylko w zakresie wody, ale także żywności, paliwa, leków oraz podstawowych towarów i usług. Jeśli nie będziemy mogli konsekwentnie dostarczać pomocy humanitarnej, staniemy w obliczu realnego zagrożenia pojawienia się śmiertelnych chorób.

Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF

Pierwsze konwoje z pomocą humanitarną wjechały do Strefy Gazy

© UNICEF Polska

W obliczu eskalacji przemocy i dramatycznej sytuacji dzieci w Strefie Gazy UNICEF wzywa do:

  • otwarcia wszystkich przejść granicznych do Strefy Gazy i umożliwienia przepływu pomocy humanitarnej i pracowników;
  • zezwolenia na opuszczenie Strefy Gazy w pilnych przypadkach medycznych lub umożliwienie skorzystania z krytycznych usług medycznych na miejscu;
  • zapewnienia bezpiecznego i stałego dostępu do wody, żywności, opieki zdrowotnej i paliwa niezbędnego do świadczenia tych podstawowych usług;
  • poszanowania i ochrony infrastruktury cywilnej, takiej jak schronienia, placówki medyczne, instalacje elektryczne, wodne i sanitarne;
  • ochrony misji medycznej w celu zapobiegania wybuchom chorób i zapewnienia opieki chorym i rannym.
Pierwsze konwoje z pomocą humanitarną wjechały do Strefy Gazy

© UNICEF/Mahmoud Khaled

Od początku eskalacji konfliktu UNICEF rozdysponował m.in. 50 tys. litrów paliwa, a także środki do uzdatniania wody, z których skorzystało 800 tys. osób, w tym 408 tys. dzieci. Wspierany przez UNICEF punkt odsalania wody jest jedynym, który nadal funkcjonuje w Strefie Gazy. Potrzeby są ogromne i stale rosną. Liczy się każda pomoc, a celem jest dotarcie do jak największej liczby dzieci i ich rodzin.

UNICEF będzie nadal koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb około miliona dzieci, które obecnie pilnie potrzebują ochrony i pomocy humanitarnej. 

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej