Ponad 7 mln dzieci migruje w Afryce Zachodniej i Środkowej

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UN05325_Med-Res

Dakar/Nowy Jork, 5 lipca 2017 r. – Dzieci stanowią ponad połowę z 12 mln osób, które każdego roku migrują w Afryce Zachodniej i Środkowej. 75% z nich pozostaje na obszarze Afryki Subsaharyjskiej, a mniej niż 1 na 5 decyduje się na podróż do Europy.

W Afryce Zachodniej i Środkowej migruje więcej dzieci niż kiedykolwiek w historii. Wiele z nich ucieka w poszukiwaniu bezpieczeństwa lub lepszego życia, powiedziała Marie-Pierre Poirier, Dyrektor Regionalna UNICEF. Wciąż jednak większość z nich przemieszcza się na obszarze Afryki i nie kieruje się do Europy lub innego regionu świata. Musimy rozszerzyć dyskusję na temat migracji i uwzględnić w niej wyzwania, z jakimi spotykają się wszystkie migrujące dzieci, a także rozwinąć system ich ochrony.

Ubóstwo nie jest jedyną przyczyną, dla której dzieci i młodzi ludzie opuszczają swoje domy.

W Afryce Zachodniej i Środkowej migracja jest spowodowana przez kilka czynników występujących jednocześnie: szybki przyrost ludności, urbanizację, trwające konflikty, słabe rządy oraz ograniczoną zdolność instytucjonalną do wsparcia osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Innym, bardzo ważnym czynnikiem powodującym migracje są zmiany klimatyczne w krajach Afryki Zachodniej i Środkowej. Szacuje się, że w obecnym stuleciu temperatura w tym regionie świata wzrośnie o 3-4 stopnie. To ponad 1,5 raza więcej niż gdziekolwiek na świecie. Silne powodzie i susze już teraz powodują utratę dobytku i zmuszają ludzi do opuszczenia swoich domów. Na niektórych obszarach wiejskich napięcia spowodowane ograniczonym dostępem do zasobów dla bydła i zwierząt gospodarskich prowadzą do działań zbrojnych. To z kolei powoduje, że coraz więcej osób ucieka do miast.

UN051556_Med-Res

W Afryce Zachodniej i Środkowej brakuje odpowiedniego systemu ochrony dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, zarówno w granicach państw, jak i poza nimi.

Ten problem będzie narastał wraz z przyrostem populacji i skali migracji. Z tego względu decydenci powinni w każdym działaniu dotyczącym migracji stawiać dobro dziecka na pierwszym miejscu. Może to zostać osiągnięte poprzez wzmocnienie systemu ochrony dzieci między krajami ich pochodzenia, tranzytowymi oraz docelowymi. Bliska współpraca między rządami państw, Organizacją Narodów Zjednoczonych i partnerami pozarządowymi jest niezbędna dla zapewnienia dzieciom dostępu do opieki medycznej, edukacji i innych podstawowych usług bez względu na ich status migracyjny.

UNICEF ponawia swój apel do wszystkich rządów państw, zarówno w Afryce Zachodniej i Środkowej, jak i w Europie oraz innych częściach świata do przyjęcia 6-punktowego planu działania mającego na celu ochronę dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów:

  1. Ochrona przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych;
  2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących i zaproponowanie im innych, możliwych do zastosowania alternatyw;
  3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszego sposobu ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego;
  4. Edukacja wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych;
  5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę;
  6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

Zobacz również

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do wyzwań reprezentantów w nowej kadencji będzie należeć podjęcie szeregu decyzji, które będą mieć realne przełożenie na życie najmłodszych obywateli Wspólnoty.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej