Raport UNICEF: Liczy się każde dziecko

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
SOWC2014

Organizacja wzywa do intensyfikacji działań, aby 2,2 mld dzieci mogły w pełni korzystać ze swoich praw.

Przez ostatnie 25 lat, czyli od momentu podpisania Konwencji o prawach dziecka w 1989 r., do dzisiaj, sytuacja dzieci na całym świecie uległa poprawie. Z najnowszego raportu UNICEF The State of the World’s Children 2014 In Numbers: Every Child Counts - Revealing disparities, advancing children’s rights wynika, że:

  • około 90 mln dzieci dożyło swoich piątych urodzin dzięki skutecznie przeprowadzonym kampaniom szczepień ochronnych, dostępu do opieki medycznej, czystej wody i usług sanitarnych,
  • dzięki odpowiedniemu żywieniu dzieci liczba przypadków zahamowania wzrostu spadła o 37%,
  • wzrosła liczba dzieci zapisanych do szkoły podstawowej w krajach najmniej rozwiniętych: o ile w 1990 r. tylko 53 na 100 dzieci w tych krajach miało dostęp
     do edukacji, tak liczba ta wzrosła do 81 na 100 w 2011 roku.

Nowy raport UNICEF ukazuje również nieprawidłowości w przestrzeganiu praw dziecka: około 6,6 mln dzieci poniżej piątego roku życia zmarło w 2012 roku na skutek chorób, którym możemy zapobiegać; 15% dzieci na całym świecie wykorzystywanych jest do pracy, co narusza ich prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i pozbawia dostępu do edukacji oraz zabawy; 11% dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 15 roku życia, co zagraża ich zdrowiu i edukacji.

Dane UNICEF ukazują również braki i nierówności w rozwoju społeczeństw. Dzieci pochodzące z najbiedniejszych rejonów świata mają prawie trzy mniejsze szanse na to, że w momencie narodzin będą miały zapewnioną wykwalifikowaną pomoc i opiekę. To niestety zwiększa  ryzyko powikłań poporodowych wśród ich matek. W Nigrze wszyscy mieszkańcy miejskich gospodarstw domowych mają dostęp do czystej wody, a w gospodarstwach wiejskich już tylko 39% z nich. W Czadzie na 100 chłopców, którzy idą do szkoły średniej, tylko 44 dziewcząt ma taką możliwość. Tym samym pozbawiane są one edukacji i ochrony, którą zapewnia szkoła.

UNICEF podkreśla, że „dzieci liczone, są bardziej widoczne i dzięki temu możemy odpowiedzieć na ich potrzeby i przestrzegać ich praw”. Organizacja dodaje, że innowacje w zakresie gromadzenia danych, analizy i ich rozpowszechniania pozwalają na szczegółowy podział danych poprzez takie czynniki jak lokalizacja, zamożność, płeć i narodowość lub niepełnosprawność, obejmując analizą dzieci, które zostały wyłączone lub są pomijane przez uśrednione dane.

Raport wzywa do większego inwestowania w innowacje, które ograniczą wykluczenie dzieci. Walka z wykluczeniem rozpoczyna się od jednolitych danych. Aby zwiększyć zasięg, dostępność i wiarygodność danych dotyczących niedostatków, z którymi borykają się dzieci i ich rodziny, stale modyfikuje się narzędzia zbierania danych oraz ich analizę. Wymagać to będzie trwałych inwestycji i dalszego zaangażowania.

Minęło właśnie trzydzieści lat odkąd UNICEF zaczął publikować globalne i krajowe statystyki dotyczące sytuacji dzieci. UNICEF zaprasza i zachęca wszystkich decydentów i opinię publiczną do korzystania z tych danych, które są dostępne na www.data.unicef.org.

Pełna wersja raportu UNICEF The State of the World’s Children 2014 In Numbers: Every Child Counts - Revealing disparities, advancing children’s rights w wersji angielskiej jest dostępna tutaj: http://www.unicef.org/sowc2014/numbers

Zobacz również

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do wyzwań reprezentantów w nowej kadencji będzie należeć podjęcie szeregu decyzji, które będą mieć realne przełożenie na życie najmłodszych obywateli Wspólnoty.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej