Raport UNICEF: Życie 35 mln dzieci jest zagrożone

Ten tekst przeczytasz w 6 minut.
Committing-to-Child-Survival_APR__t

Z nowego raportu UNICEF Committing to Child Survival: A Promise Renewed wynika, że jeśli utrzymają się obecne tendencje, to świat nie zrealizuje 4. Milenijnego Celu Rozwoju, którym jest zmniejszenie, do 2015 roku, o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci poniżej piątego roku życia. Co gorsza, jeśli obecne trendy się utrzymają, cel ten nie zostanie osiągnięty do 2028 roku.

Skutki braku działań lub niewystarczających działań są zatrważające. Jeśli społeczność międzynarodowa nie podejmie natychmiastowych starań, pomiędzy 2015 a 2028 rokiem aż 35 mln dzieci może umrzeć z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać.

To jest bardzo zła wiadomość. Jednakże raport UNICEF zawiera też dobre informacje. Na całym świecie wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia spadł z 12,6 mln w 1990 r. do ok. 6,6 mln w 2012 roku. Przez minione 22 lata uratowano  przed śmiercią około 90 mln dzieci.

Powinniśmy cieszyć się z postępu. Ale jak możemy świętować, gdy tak wiele jest jeszcze do zrobienia? Możemy szybciej osiągać postęp – wiemy, jak to zrobić, ale musimy działać cały czas pamiętając, że jest to bardzo pilna sprawa  powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF.

Nieco ponad rok temu UNICEF, wspólnie z rządami Etiopii, Indii i USA, zainicjował Committing to Child Survival: A Promise Renewed, globalny projekt, którego celem jest ochrona dzieci przed śmiercią na skutek chorób, którym możemy zapobiegać. 

Jak dotąd, 176 krajów zobowiązało się do zintensyfikowania działań. Setki grup społecznych, religijnych i osób prywatnych również zobowiązały się do poparcia celu, jakim jest zapewnienie dziecku jak najlepszego możliwego startu.

W raporcie Committing to Child Survival: A Promise Renewed UNICEF przedstawia tendencje występujące w zakresie umieralności dzieci począwszy od 1990 roku, analizując głównie przyczyny zgonów dzieci poniżej piątego roku życia i podkreślając krajowe oraz globalne starania na rzecz ratowania życia dzieci. Postęp, który do tej pory udało się osiągnąć, to rezultat wspólnych wysiłków rządów, społeczeństw, sektora prywatnego, a także m.in. zapewnienia szerszego dostępu do pitnej wody i urządzeń sanitarnych, leków, szczepionek, moskitier, żywności terapeutycznej, leków przeciwko biegunce i propagowania właściwego karmienia dzieci piersią.

Raport podkreśla znaczący spadek liczby zgonów dzieci we wszystkich regionach świata, w krajach o każdym poziomie dochodu krajowego, w tym krajach o niskich dochodach. Niektóre z najbiedniejszych krajów świata dokonały największego postępu w zakresie redukcji wskaźnika umieralności dzieci od 1990 roku. Kilka krajów o niskich dochodach krajowych i z wysokim wskaźnikiem umieralności dzieci, takich jak Bangladesz, Etiopia, Liberia, Malawi, Nepal,  Zjednoczona Republika Tanzanii, obniżyło od 1990 roku wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia o 2/3 lub więcej, osiągając tym samym 4. Milenijny Cel Rozwoju przed 2015 rokiem.

W skali globalnej, tempo spadku wskaźnika umieralności wzrosło trzykrotnie od 1990 roku. Nawet kraje Afryki Subsaharyjskiej odnotowały znacznie szybsze tempo spadku wskaźnika umieralności. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, Wschodnia i Południowa Afryka stały się regionami, które mogą poszczycić się najbardziej znaczącym spadkiem wskaźnika umieralności dzieci poniżej piątego roku życia.

Natomiast Afryka Zachodnia i Środkowa odnotowały najgorszy rezultat w zakresie przeżywalności dzieci w porównaniu do innych regionów świata. Region ten odnotowuje również najwyższy wskaźnik umieralności dzieci: prawie jedno na ośmioro dzieci umiera przed piątymi urodzinami. Afryka Zachodnia i Środkowa praktycznie nie obniżyły wskaźnika rocznej liczby zgonów dzieci od 1990 roku.

Zapalenie płuc, biegunka i malaria pozostają głównymi przyczynami zgonów dzieci na całym świecie, każdego dnia pochłaniając życie około 6 tys. dzieci. Niedożywienie w pewnym stopniu również przyczynia się do niemal połowy tych zgonów. 

Pierwszy miesiąc życia jest dla dziecka kluczowy. W 2012 roku blisko 3 mln dzieci zmarło w pierwszym miesiącu życia z powodu uleczalnych chorób.

Jak wskazano w dokumencie dot. realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, odwrócenie tych przerażających tendencji wymaga podjęcia natychmiastowych działań w wielu obszarach, takich jak redukcja ubóstwa, zmniejszenie umieralności matek, edukacja i zwiększenie równości płci i promowanie równowagi ekologicznej.

Możemy poczynić postęp w tej kwestii. Musimy to zrobić. Tylko jeśli połączymy siły, będziemy mówić jednym głosem, użyjemy odpowiednich zasobów i otrzymamy wsparcie polityków, będziemy mogli zmniejszyć poziom umieralności dzieci. To jest nie tylko możliwe, ale też moralnie konieczne  – powiedział Anthony Lake.

Bangladesz – wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku spadł w latach 1990-2012
o 72%, głównie dzięki zwiększeniu zasięgu kampanii szczepień dzieci, zapewnieniu leków przeciwbiegunkowych i witaminy A. Rozbudowano również sieć pracowników służby zdrowia, poprawiając tym samym jakość opieki zdrowotnej. Wdrożenie strategii na rzecz ograniczenia ubóstwa, poprawa zdrowia matek i ich edukacja, znacząco przyczyniły się do spadku wskaźnika umieralności dzieci. 

Brazylia – wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia spadł w latach 1990 -2012 o 77% dzięki zróżnicowanym działaniom, takim jak świadczenie opieki zdrowotnej na poziomie wspólnotowym, poprawa warunków sanitarnych, zapewnienie matkom odpowiedniej edukacji i wiedzy, promowanie karmienia piersią i rozszerzenie programu szczepień. 

Etiopia - odnotowała ogromny postęp w walce z redukcją wskaźnika umieralności dzieci poniżej piątego roku życia ze spadkiem o 67% od 1990 roku. Rozszerzony program zdrowotny zrealizowany w Etiopii pokazuje, że pracownicy służby zdrowia są kluczowym ogniwem w zapewnieniu wysokiej jakości opieki zarówno dla dzieci oraz ich matek, które często mieszkają w trudno dostępnych miejscach. Program wdrożono w 2004 roku. Obecnie zatrudnionych jest 38 tys. pracownic. Zapewniają one potrzebującym leczenie w przypadku ostrego ciężkiego niedożywienia, biegunki, malarii i zapalenia płuc. UNICEF wspiera tę inicjatywę poprzez dostarczanie m.in. sprzętu do przechowywania szczepionek, łóżek, leków oraz organizując szkolenia dla pracowników służby zdrowia. 

Pełna treść raportu Committing to Child Survival: A Promise Renewed w wersji angielskiej: http://www.unicef.org/publications/files/APR_Progress_Report_2013_9_Sept_2013.pdf 

Committing to Child Survival: A Promise Renewed 

A Promise Renewed to globalny ruch zapoczątkowany przez Ban Ki-moon’a, Sekretarza Generalnego ONZ, aby zmobilizować i zintensyfikować globalne inicjatywy na rzecz poprawy zdrowia kobiet i dzieci poprzez działania pozwalające zapobiegać śmierci dzieci, noworodków i matek z przyczyn, z którymi możemy skutecznie walczyć. Ruch ten wyłonił się z inicjatywy Child Survival Call to Action – forum wysokiego szczebla, zwołanego w czerwcu 2012 roku przez rządy Etiopii, Indii, USA, we współpracy z UNICEF. 

banner

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej