Rok 2023 w wielu obszarach świata był dla dzieci katastrofalny

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.

Od zmian klimatu po konflikty zbrojne – w wielu obszarach świata rok 2023 był dla dzieci katastrofalny. Kryzysy humanitarne, dotykające dzieci w wielu miejscach na świecie w 2023 roku, wywoływane były najczęściej rozszerzaniem się istniejących konfliktów zbrojnych lub wybuchem nowych. Napędzały je także konsekwencje zmian klimatu i katastrof naturalnych, a także utrzymujące się w wielu społecznościach ubóstwo czy brak bezpieczeństwa żywnościowego. Wszystkie te zagrożenia powodują, że podstawowe prawa dzieci są nieustająco naruszane. Potrzeby najmłodszych w zakresie pomocy humanitarnej i ochrony były i są niezwykle poważne i rosną w miarę pojawiania się nowych sytuacji kryzysowych.
 

Rok 2023 w wielu obszarach świata był dla dzieci katastrofalny

© UNICEF/Abdihakim Ismail

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Renaty Bem, Dyrektor Generalnej UNICEF Polska podsumowujące ostatni rok.

Rok 2023 to jeden z tych, które na długo zapadają w pamięć. W wielu obszarach świata był dla dzieci wprost katastrofalny. Każda kolejna sytuacja kryzysowa powodowała, że już istniejące potrzeby najmłodszych w zakresie pomocy humanitarnej i ochrony znacząco wzrastały. To czas wielu wyzwań i strachu, ale też okres niezwykłego wsparcia i siły ludzkich serc.

We wszystkich zapalnych obszarach UNICEF staje na wysokości zadania, odpowiadając na stale rosnące potrzeby humanitarne na całym świecie. Razem z lokalnymi partnerami jesteśmy na pierwszej linii frontu, także w tych najbardziej niebezpiecznych i niedostępnych miejscach, docierając ze wsparciem do bezbronnych dzieci i wychodząc naprzeciw ich rozlicznym potrzebom.

Według naszych szacunków prawie jedna czwarta dzieci na świecie żyje w strefach działań zbrojnych lub z nich ucieka. Do konfliktów trwających w Burkina Faso, Demokratycznej Republice Konga, na Ukrainie i w Jemenie, doszły w ostatnim czasie też nowe. Walki w Sudanie zmusiły co najmniej 6 mln ludzi do opuszczenia swoich domów, z czego ponad połowa to dzieci – to największy kryzys przesiedleńczy wśród najmłodszych na świecie. W międzyczasie Gaza stała się najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie dla dzieci. 

Co gorsza, te konflikty nie występują w próżni i są często potęgowane przez inne niszczycielskie kryzysy. W 2023 r. byliśmy przecież świadkami katastrofalnej powodzi w Libii, trzęsień ziemi w Turcji i Syrii, a także Afganistanie i Maroku, epidemii chorób, takich jak cholera na Haiti, oraz braku bezpieczeństwa żywnościowego, takiego jak ten doświadczany w Rogu Afryki. Zmiany klimatyczne nadal siały spustoszenie w życiu młodych ludzi, powodując poważne susze, fale upałów i bardziej intensywne burze.

Ten rok był szczególnie brutalny dla dzieci na całym świecie. To trudne czasy, które sprawiły, że wielu z nas straciło nadzieję, ale to właśnie ona jest fundamentem, na którym zbudowano UNICEF. To nadzieja, że możemy stworzyć świat, w którym prawa i dobrobyt tego i przyszłych pokoleń dzieci będą chronione i przestrzegane. Nadzieja jest tym, co napędza nasz optymizm, że misja ta może zostać zrealizowana. 

Nadzieję dają też osiągnięcia UNICEF w działaniach na rzecz dzieci w 2023 r. W ramach pomocy humanitarnej obejmowały one dotarcie do ponad 23 mln ludzi z bezpieczną wodą pitną i zaszczepienie 27 mln dzieci przeciwko odrze. Razem z partnerami zapewniliśmy również ponad 150 mln dzieci usługi wczesnego wykrywania i leczenia niedożywienia dzieci w miejscach wysokiego ryzyka.  

W Polsce końcówka roku przyniosła zmianę, która w wielu obszarach może oznaczać nowe otwarcie – także na perspektywę dziecięcą, w ostatnich latach niejednokrotnie spychaną na dalszy plan. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej i z lepszymi efektami nieść pomoc wszędzie, gdzie jest ona najbardziej potrzebna i oczekiwana. Jeszcze przed wyborami zwracaliśmy uwagę na kwestie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz apelowaliśmy do partii politycznych o pilne zajęcie się tymi potrzebami. Wierzę, że dzięki współpracy z nową Rzeczniczką Praw Dziecka uda nam się efektywnie sprostać oczekiwaniom dzieci i młodzieży w tym obszarze. 

W tym roku z pewnością będziemy kontynuować wiele z dotychczasowych działań – czy to w obszarze zaangażowania młodych na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym w działania dotyczące zmian klimatu czy też np. w zakresie walki z wykluczeniem transportowym i szerokiej promocji partycypacji młodych ludzi w życiu publicznym, a także upowszechniania wiedzy na temat praw dziecka – tak wśród najmłodszych, jak i dorosłych z różnych środowisk, aby świadomość istnienia tych praw i wynikających z tego konsekwencji była jak najszerzej dostępna.

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej