Rok działalności UNICEF na świecie

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0602381/Ralaivita

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy te działania oznaczały m.in., że prawie 360 mln dzieci skorzystało z programów zapobiegania niedożywieniu, niemal 80 mln zostało zaszczepionych przeciwko odrze, do potrzebujących trafiło 980 mln dawek szczepionki COVID-19, a 39 mln osób otrzymało wodę, usługi sanitarne lub higieniczne w sytuacjach kryzysowych.

Kluczowe osiągnięcia UNICEF w 2022 r.:

  • 356,3 mln dzieci poniżej 5. roku życia – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – skorzystało z programów zapobiegania niedożywieniu we wszystkich jego formach, a 182,4 mln z akcji wczesnego wykrywania i leczenia niedożywienia.
  • 77,9 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze. UNICEF wraz ze swoimi partnerami nadal prowadził, największą operację szczepień w historii (COVAX), dostarczając 977,8 mln dawek szczepionki COVID-19 i wspierając szczepienia przeciwko COVID-19 w 143 krajach.
  • 37,9 mln dzieci i młodzieży pozostających poza szkołą (49 proc. dziewczynek) uzyskało dostęp do edukacji, w tym 3,1 mln przesiedlonych i 18,6 mln w placówkach humanitarnych.
  • UNICEF zintensyfikował kampanie mające na celu zapobieganie przemocy, wykorzystywaniu i szkodliwym praktykom, w tym poprzez programy wsparcia rodzicielstwa, docierając do 11,8 mln opiekunów w 2022 r., w porównaniu z 3 mln w 2021 r.
  • Liczba dzieci, nastolatków i opiekunów objętych środowiskowymi usługami w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego wzrosła ponad dwukrotnie, z 12 mln w 2021 r. do 25,2 mln w 2022 r.
  • 26 mln osób uzyskało dostęp do co najmniej podstawowych usług sanitarnych, 30,6 mln do bezpiecznej wody i 23,6 mln do podstawowych środków higieny, a 39 mln osób otrzymało dostęp do wody, usług sanitarnych lub higienicznych w sytuacjach kryzysowych.

Utrzymujące się skutki pandemii, eskalacja kolejnych konfliktów zbrojnych, postępujące zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego, rosnące koszty utrzymania i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna społeczeństw, rosnąca podatność na choroby – w wielu miejscach na świecie dzieci wciąż zmuszone są dorastać w obliczu wielopłaszczyznowego kryzysu. Bazując na założeniach planu strategicznego na lata 2022-2025, w minionym roku UNICEF podejmował szereg aktywności ratujących zdrowie i życie dzieci oraz zmierzających do poprawy jakości ich życia – dzięki poświęceniu i odwadze prawie 17 tys. pracowników działających w ponad 190 krajach i terytoriach. We właśnie opublikowanym Raporcie Rocznym UNICEF podsumował 12 miesięcy swojej aktywności na świecie.

Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0701742/Zaidi

Rok 2022 był dla dzieci na całym świecie rokiem pełnym trudnych wyzwań i kryzysów. Miliony ludzi ucierpiały w wyniku powodzi, burz i susz związanych ze zmianami klimatu, zmagały się z dostępem do podstawowych usług w trakcie gwałtownych konfliktów lub nadal odczuwały społeczno-ekonomiczne skutki pandemii. Potrzebujących dzieci było w tym czasie więcej niż kiedykolwiek w historii naszej organizacji, więc musieliśmy dać z siebie wszystko. Dokonaliśmy historycznych postępów w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia u dzieci. Wdrożyliśmy kampanie szczepień w sytuacjach kryzysowych. Stawiliśmy czoła globalnemu kryzysowi edukacyjnemu i rozszerzyliśmy nasze wysiłki na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Współpracowaliśmy z rządami, aby wzmocnić systemy, na których polegają dzieci – takie jak opieka zdrowotna, dostęp do wody oraz usług sanitarnych i higienicznych, a także edukacja – w celu wspierania ich rozwoju.

- Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF

W ubiegłym roku doszło do jednego z najgorszych współczesnych kryzysów żywnościowych, co w niektórych z najbiedniejszych krajów świata doprowadziło do szokującego wzrostu skali niedożywienia wśród dzieci. Utrzymują się szkodliwe skutki ekonomiczne wygasającej pandemii. W krajach o niskim i średnim dochodzie odsetek dziesięciolatków, którzy nie potrafią czytać ani zrozumieć prostego tekstu, wzrósł do 70 proc. Jednocześnie 25 mln dzieci nie zostało zaszczepionych w 2021 r., o 2 mln więcej niż w 2020 r. i o 6 mln więcej niż w 2019 r., podczas gdy w 2022 r. wybuchły epidemie odry, cholery i innych chorób zakaźnych. Globalny kryzys gospodarczy pogłębił niedostatki, z jakimi borykają się dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Prognozy pokazują, że w 2023 r. jedno na czworo dzieci będzie żyło poniżej krajowych granic ubóstwa, a liczba osób wymagających pomocy humanitarnej nadal rośnie, osiągając w minionym roku ok. 274 mln, w porównaniu z 235 mln rok wcześniej.

Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0735445/Naftalin

Pomimo rosnącej skali wyzwań, w 2022 r. programy UNICEF w ponad 190 krajach i terytoriach docierały do tylu dzieci, co w latach wcześniejszych. Była to reakcja zarówno na kryzysy spowodowane przez człowieka, jak i klęski żywiołowe spotęgowane przez zmiany klimatu: suszę w Rogu Afryki; niszczycielskie powodzie w Pakistanie; narastający konflikt w środkowym Sahelu; konflikt w Ukrainie i wynikający z niego masowy odpływ uchodźców do Europy; kryzys w Afganistanie; konflikt w północnej Etiopii i Jemenie; oraz przemoc gangów i powodzie na Haiti, dotknięte również globalną epidemią cholery, która w 2022 r. dotknęła bezprecedensową liczbę 30 krajów. UNICEF pracował w najtrudniejszych miejscach na świecie, promując politykę i inwestycje wspierające zdrowie, edukację, dobrostan oraz ochronę dzieci i młodzieży.

Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0702951/Zaidi

Pełen raport dostępny jest na stronie unicef.org.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej