Rok działalności UNICEF na świecie

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0602381/Ralaivita

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy te działania oznaczały m.in., że prawie 360 mln dzieci skorzystało z programów zapobiegania niedożywieniu, niemal 80 mln zostało zaszczepionych przeciwko odrze, do potrzebujących trafiło 980 mln dawek szczepionki COVID-19, a 39 mln osób otrzymało wodę, usługi sanitarne lub higieniczne w sytuacjach kryzysowych.

Kluczowe osiągnięcia UNICEF w 2022 r.:

  • 356,3 mln dzieci poniżej 5. roku życia – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – skorzystało z programów zapobiegania niedożywieniu we wszystkich jego formach, a 182,4 mln z akcji wczesnego wykrywania i leczenia niedożywienia.
  • 77,9 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze. UNICEF wraz ze swoimi partnerami nadal prowadził, największą operację szczepień w historii (COVAX), dostarczając 977,8 mln dawek szczepionki COVID-19 i wspierając szczepienia przeciwko COVID-19 w 143 krajach.
  • 37,9 mln dzieci i młodzieży pozostających poza szkołą (49 proc. dziewczynek) uzyskało dostęp do edukacji, w tym 3,1 mln przesiedlonych i 18,6 mln w placówkach humanitarnych.
  • UNICEF zintensyfikował kampanie mające na celu zapobieganie przemocy, wykorzystywaniu i szkodliwym praktykom, w tym poprzez programy wsparcia rodzicielstwa, docierając do 11,8 mln opiekunów w 2022 r., w porównaniu z 3 mln w 2021 r.
  • Liczba dzieci, nastolatków i opiekunów objętych środowiskowymi usługami w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego wzrosła ponad dwukrotnie, z 12 mln w 2021 r. do 25,2 mln w 2022 r.
  • 26 mln osób uzyskało dostęp do co najmniej podstawowych usług sanitarnych, 30,6 mln do bezpiecznej wody i 23,6 mln do podstawowych środków higieny, a 39 mln osób otrzymało dostęp do wody, usług sanitarnych lub higienicznych w sytuacjach kryzysowych.

Utrzymujące się skutki pandemii, eskalacja kolejnych konfliktów zbrojnych, postępujące zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego, rosnące koszty utrzymania i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna społeczeństw, rosnąca podatność na choroby – w wielu miejscach na świecie dzieci wciąż zmuszone są dorastać w obliczu wielopłaszczyznowego kryzysu. Bazując na założeniach planu strategicznego na lata 2022-2025, w minionym roku UNICEF podejmował szereg aktywności ratujących zdrowie i życie dzieci oraz zmierzających do poprawy jakości ich życia – dzięki poświęceniu i odwadze prawie 17 tys. pracowników działających w ponad 190 krajach i terytoriach. We właśnie opublikowanym Raporcie Rocznym UNICEF podsumował 12 miesięcy swojej aktywności na świecie.

Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0701742/Zaidi

Rok 2022 był dla dzieci na całym świecie rokiem pełnym trudnych wyzwań i kryzysów. Miliony ludzi ucierpiały w wyniku powodzi, burz i susz związanych ze zmianami klimatu, zmagały się z dostępem do podstawowych usług w trakcie gwałtownych konfliktów lub nadal odczuwały społeczno-ekonomiczne skutki pandemii. Potrzebujących dzieci było w tym czasie więcej niż kiedykolwiek w historii naszej organizacji, więc musieliśmy dać z siebie wszystko. Dokonaliśmy historycznych postępów w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia u dzieci. Wdrożyliśmy kampanie szczepień w sytuacjach kryzysowych. Stawiliśmy czoła globalnemu kryzysowi edukacyjnemu i rozszerzyliśmy nasze wysiłki na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Współpracowaliśmy z rządami, aby wzmocnić systemy, na których polegają dzieci – takie jak opieka zdrowotna, dostęp do wody oraz usług sanitarnych i higienicznych, a także edukacja – w celu wspierania ich rozwoju.

- Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF

W ubiegłym roku doszło do jednego z najgorszych współczesnych kryzysów żywnościowych, co w niektórych z najbiedniejszych krajów świata doprowadziło do szokującego wzrostu skali niedożywienia wśród dzieci. Utrzymują się szkodliwe skutki ekonomiczne wygasającej pandemii. W krajach o niskim i średnim dochodzie odsetek dziesięciolatków, którzy nie potrafią czytać ani zrozumieć prostego tekstu, wzrósł do 70 proc. Jednocześnie 25 mln dzieci nie zostało zaszczepionych w 2021 r., o 2 mln więcej niż w 2020 r. i o 6 mln więcej niż w 2019 r., podczas gdy w 2022 r. wybuchły epidemie odry, cholery i innych chorób zakaźnych. Globalny kryzys gospodarczy pogłębił niedostatki, z jakimi borykają się dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Prognozy pokazują, że w 2023 r. jedno na czworo dzieci będzie żyło poniżej krajowych granic ubóstwa, a liczba osób wymagających pomocy humanitarnej nadal rośnie, osiągając w minionym roku ok. 274 mln, w porównaniu z 235 mln rok wcześniej.

Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0735445/Naftalin

Pomimo rosnącej skali wyzwań, w 2022 r. programy UNICEF w ponad 190 krajach i terytoriach docierały do tylu dzieci, co w latach wcześniejszych. Była to reakcja zarówno na kryzysy spowodowane przez człowieka, jak i klęski żywiołowe spotęgowane przez zmiany klimatu: suszę w Rogu Afryki; niszczycielskie powodzie w Pakistanie; narastający konflikt w środkowym Sahelu; konflikt w Ukrainie i wynikający z niego masowy odpływ uchodźców do Europy; kryzys w Afganistanie; konflikt w północnej Etiopii i Jemenie; oraz przemoc gangów i powodzie na Haiti, dotknięte również globalną epidemią cholery, która w 2022 r. dotknęła bezprecedensową liczbę 30 krajów. UNICEF pracował w najtrudniejszych miejscach na świecie, promując politykę i inwestycje wspierające zdrowie, edukację, dobrostan oraz ochronę dzieci i młodzieży.

Rok działalności UNICEF na świecie

© UNICEF/UN0702951/Zaidi

Pełen raport dostępny jest na stronie unicef.org.

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej