Setki dzieci uwolnione z szeregów grup zbrojnych w Sudanie Południowym

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UN0158701

Yambio, Sudan Południowy – Ponad 300 dzieci, w tym 87 dziewcząt zostało uwolnionych z szeregów grup zbrojnych w Sudanie Południowym. Tym samym rozpoczęło się uwalnianie co najmniej 700 dzieci, informuje UNICEF w Międzynarodowym Dniu przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci jako Żołnierzy.

To pierwszy przypadek przeprowadzenia tego typu operacji w Sudanie Południowym w ostatnich kilkunastu miesiącach.

To bardzo istotny krok naprzód w realizacji naszego celu, jakim jest uwolnienie wszystkich dzieci należących do grup zbrojnych i ich reintegracja z rodziną, mówi Mahimbo Mdoe, Przedstawiciel UNICEF w Sudanie Południowym. To największa liczba uwolnionych dzieci-żołnierzy w ciągu ostatnich trzech lat. Negocjacje wciąż trwają, dzięki czemu możemy liczyć na jeszcze więcej takich pozytywnych zakończeń.

Około 215 dzieci zostało uwolnionych z szeregów Ruchu Wyzwolenia Narodowego Sudanu Południowego (SSNLM), który w 2016 roku podpisał porozumienie z Rządem. Na jego podstawie żołnierze SSNLM są obecnie włączani do państwowych sił zbrojnych. W dodatku, 96 dzieci zostało uwolnionych z Opozycyjnej Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (SPLA-IO). Intensyfikacja walk w regionie w lipcu 2016 roku zatrzymała postęp w uwalnianiu dzieci-żołnierzy, dlatego tak ważne stają się ostatnie dokonania.

UN0158704

Dzieci zostały oficjalnie pozbawione broni oraz zaopatrzone w ubrania cywilne. Teraz zostaną poddane badaniom medycznym i otrzymają wsparcie psychologiczne w ramach programu reintegracji, który jest prowadzony przez UNICEF przy wsparciu partnerów.

Dzieci, których krewni mieszkają w okolicy, powrócą do swoich rodzin. Pozostałe zostaną umieszczone w tymczasowym ośrodku pomocy aż do czasu odnalezienia ich najbliższych. Po powrocie do domu, rodziny otrzymają wsparcie w postaci 3-miesięcznego zapasu żywności. Byłym dzieciom-żołnierzom zostanie zapewniony dostęp do edukacji lub kształcenie zawodowe, które w przyszłości pomoże im w poprawie sytuacji finansowej całej rodziny oraz zapewni bezpieczeństwo żywnościowe.

Nie wszystkie dzieci są rekrutowane przymusowo. Wiele z nich dobrowolnie dołączyło do grup zbrojnych, ponieważ czuły, że nie mają innych możliwości, mówi Mahimbo Mdoe. Priorytetem dla tej grupy – i dla wszystkich dzieci w Sudanie Południowym – jest zapewnienie wsparcia, jakiego potrzebują. Chcemy, aby zobaczyły, że lepsza przyszłość jest możliwa.

UN0158697

Po ponad czterech latach od wybuchu konfliktu w grudniu 2013 r. około 19 000 dzieci nadal służy w szeregach sił i grup zbrojnych.

UNICEF będzie kontynuował działania ze wszystkimi stronami konfliktu oraz Misją Narodów Zjednoczonych w tym kraju (UNMISS), aby zabezpieczyć uwolnienie i reintegrację każdego dziecka-żołnierza. Działania te będą podejmowane w procesie negocjacji, weryfikacji i rejestracji. UNICEF szacuje, że w 2018 r. uwolnienie i reintegracja dzieci-żołnierzy w Sudanie Południowym pochłoną 45 mln dolarów.

Międzynarodowy Dzień przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci jako Żołnierzy obchodzony jest 12 lutego każdego roku. Został on ustanowiony na pamiątkę wejścia w życie w 2002 r. protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka dotyczącego włączania dzieci w konflikt zbrojny. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na los dzieci-żołnierzy, wsparcie ich reintegracji oraz apel do liderów politycznych na świecie o podjęcie działań przeciwko tej brutalnej praktyce.

Zobacz również

Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Bycie rodzicem to istny rollercoaster uczuć - od radości i miłości, przez złość, aż do obojętności. Wychowywaniu towarzyszy także stres związany z ciągłym niedoczasem, godzeniem życia zawodowego z rodzinnym, a także troską o małe pociechy. Jest on jednak nieodłącznym elementem życia i naturalną reakcją organizmu.

Więcej
Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej
Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Na całym świecie matki cierpią z powodu niedożywienia

Globalnie ponad miliard nastolatek i kobiet cierpi z powodu niedożywienia (w tym niedowagi i niskiego wzrostu), niedoborów podstawowych mikroelementów oraz anemii, co ma katastrofalne skutki dla ich życia i samopoczucia. Epicentrum kryzysu żywieniowego stanowią Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska.

Więcej