Setki dzieci uwolnione z szeregów grup zbrojnych w Sudanie Południowym

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UN0158701

Yambio, Sudan Południowy – Ponad 300 dzieci, w tym 87 dziewcząt zostało uwolnionych z szeregów grup zbrojnych w Sudanie Południowym. Tym samym rozpoczęło się uwalnianie co najmniej 700 dzieci, informuje UNICEF w Międzynarodowym Dniu przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci jako Żołnierzy.

To pierwszy przypadek przeprowadzenia tego typu operacji w Sudanie Południowym w ostatnich kilkunastu miesiącach.

To bardzo istotny krok naprzód w realizacji naszego celu, jakim jest uwolnienie wszystkich dzieci należących do grup zbrojnych i ich reintegracja z rodziną, mówi Mahimbo Mdoe, Przedstawiciel UNICEF w Sudanie Południowym. To największa liczba uwolnionych dzieci-żołnierzy w ciągu ostatnich trzech lat. Negocjacje wciąż trwają, dzięki czemu możemy liczyć na jeszcze więcej takich pozytywnych zakończeń.

Około 215 dzieci zostało uwolnionych z szeregów Ruchu Wyzwolenia Narodowego Sudanu Południowego (SSNLM), który w 2016 roku podpisał porozumienie z Rządem. Na jego podstawie żołnierze SSNLM są obecnie włączani do państwowych sił zbrojnych. W dodatku, 96 dzieci zostało uwolnionych z Opozycyjnej Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (SPLA-IO). Intensyfikacja walk w regionie w lipcu 2016 roku zatrzymała postęp w uwalnianiu dzieci-żołnierzy, dlatego tak ważne stają się ostatnie dokonania.

UN0158704

Dzieci zostały oficjalnie pozbawione broni oraz zaopatrzone w ubrania cywilne. Teraz zostaną poddane badaniom medycznym i otrzymają wsparcie psychologiczne w ramach programu reintegracji, który jest prowadzony przez UNICEF przy wsparciu partnerów.

Dzieci, których krewni mieszkają w okolicy, powrócą do swoich rodzin. Pozostałe zostaną umieszczone w tymczasowym ośrodku pomocy aż do czasu odnalezienia ich najbliższych. Po powrocie do domu, rodziny otrzymają wsparcie w postaci 3-miesięcznego zapasu żywności. Byłym dzieciom-żołnierzom zostanie zapewniony dostęp do edukacji lub kształcenie zawodowe, które w przyszłości pomoże im w poprawie sytuacji finansowej całej rodziny oraz zapewni bezpieczeństwo żywnościowe.

Nie wszystkie dzieci są rekrutowane przymusowo. Wiele z nich dobrowolnie dołączyło do grup zbrojnych, ponieważ czuły, że nie mają innych możliwości, mówi Mahimbo Mdoe. Priorytetem dla tej grupy – i dla wszystkich dzieci w Sudanie Południowym – jest zapewnienie wsparcia, jakiego potrzebują. Chcemy, aby zobaczyły, że lepsza przyszłość jest możliwa.

UN0158697

Po ponad czterech latach od wybuchu konfliktu w grudniu 2013 r. około 19 000 dzieci nadal służy w szeregach sił i grup zbrojnych.

UNICEF będzie kontynuował działania ze wszystkimi stronami konfliktu oraz Misją Narodów Zjednoczonych w tym kraju (UNMISS), aby zabezpieczyć uwolnienie i reintegrację każdego dziecka-żołnierza. Działania te będą podejmowane w procesie negocjacji, weryfikacji i rejestracji. UNICEF szacuje, że w 2018 r. uwolnienie i reintegracja dzieci-żołnierzy w Sudanie Południowym pochłoną 45 mln dolarów.

Międzynarodowy Dzień przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci jako Żołnierzy obchodzony jest 12 lutego każdego roku. Został on ustanowiony na pamiątkę wejścia w życie w 2002 r. protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka dotyczącego włączania dzieci w konflikt zbrojny. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na los dzieci-żołnierzy, wsparcie ich reintegracji oraz apel do liderów politycznych na świecie o podjęcie działań przeciwko tej brutalnej praktyce.

Zobacz również

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do wyzwań reprezentantów w nowej kadencji będzie należeć podjęcie szeregu decyzji, które będą mieć realne przełożenie na życie najmłodszych obywateli Wspólnoty.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej