Sopot przystępuje do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
Sopot przystępuje do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

© Ewelina Wołejko

Porozumienie podpisali Wiceprezydentka Sopotu - Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz Marek Krupiński - Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

UNICEF Polska i Sopot podpisały dziś porozumienie, na mocy którego miasto przystępuje do międzynarodowego programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom i będzie się ubiegać o nadanie tego tytułu. Sopot jest kolejnym ośrodkiem miejskim w Polsce, który dołączył do programu. 

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to globalna inicjatywa UNICEF skierowana do samorządów. Od 1996 roku do programu przystąpiło ponad 4000 miast z całego świata. Tym samym tworzą sieć miast i aglomeracji, których znakiem rozpoznawczym jest dbanie o potrzeby najmłodszych mieszkańców. Głównym celem programu jest wsparcie miast w zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, co w praktyce przekłada się na realną implementację zapisów Konwencji o prawach dziecka. 

Współpracy Sopotu z UNICEF Polska od samego początku przyświecała idea tworzenia środowiska przyjaznego dzieciom. W związku z tym, władze miasta zdecydowały się podjąć rozmowy z UNICEF Polska na temat możliwości udziału w programie. 

Sopot przystępuje do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

© Ewelina Wołejko

Kluczowym elementem planowania strategicznych działań na rzecz dzieci w mieście jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji najmłodszych. Jak dotąd Sopot dokonał analizy w zakresie edukacji, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji oraz pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Władze miasta konsultowały także swoje działania z młodymi obywatelami, pytając ich o to, co lubią w swoim mieście, czego im brakuje oraz jak oceniają dotychczasowe działania miasta na rzecz dzieci i młodzieży. Włączanie młodych ludzi w procesy decyzyjne to jeden z kluczowych mechanizmów, do którego implementacji zobowiązują się wszystkie miasta dołączające do inicjatywy. 

Na mocy podpisanego dziś porozumienia Sopot staje się uczestnikiem programu Miasto Przyjazne Dzieciom i będzie realizował zaplanowane działania na rzecz dzieci, obejmujące m.in.: wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży, upowszechnianie praw dziecka, tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju w zakresie edukacji, zdrowia czy rekreacji. Udział w programie to nie tylko ubieganie się o tytuł, ale przede wszystkim dążenie do zagwarantowania najmłodszym obywatelom optymalnych warunków życia.

Cieszymy się, że kolejny samorząd w Polsce pragnie pracować na rzecz najmłodszych i podjąć zobowiązanie do uczynienia dzieci pełnoprawnymi obywatelami miasta. To niezwykle ważne, aby cała społeczność miasta, w tym firmy, media czy organizacje pozarządowe, włączyły się w działania umożliwiające dzieciom jak najlepszy rozwój tu i teraz, ale i dobry start w przyszłość, powiedział Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska. 

Sopot to pod każdym względem miasto niezwykłe. Cechuje go wielki potencjał i różnorodne zasoby, ale naszym największym skarbem są nasi mieszkańcy, w szczególności ci najmłodsi, dzieci i młodzież. Sopot kieruje się zasadą, że dobro dziecka i jego prawa mają najwyższy priorytet. Inwestujemy odważnie w przyszłość wiedząc, że są nią młodzi sopocianie. Mamy nadzieję, że nasze starania i potencjał będą umożliwiały w praktyce skuteczne wdrażanie zasad Konwencji o prawach dziecka, stanowiących integralny element wizji przyszłości Sopotu. Doskonalenie już realizowanych i inicjowanie nowych działań na rzecz dzieci staną się w Sopocie jednym z celów strategicznych miasta, powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Warto podkreślić, że program Miasto Przyjazne Dzieciom opiera się na trzech filarach: zaangażowaniu samorządu (przeprowadzenie zmian wewnątrz struktur administracyjnych), zaangażowaniu dzieci (bezpośrednie włączenie dzieci w życie miasta) oraz zaangażowaniu partnerów (włączenie lokalnej społeczności w budowę środowiska przyjaznego dzieciom). Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom przyznawany jest na okres dwóch lat, po których następuje ponowna ocena prowadzonych działań i sprawdzenie czy miasto spełnia wszystkie wymagane kryteria. 

Program z powodzeniem funkcjonuje już w 45 krajach świata. Wśród Miast Przyjaznych Dzieciom są m.in. Paryż, Barcelona, Madryt, Chicago, Londyn czy Quebec. Obecnie w Polsce o włączenie do programu UNICEF aplikują takie inne ośrodki miejskie takie jak Kraków, Poznań czy Konin. Więcej informacji na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/miasto-przyjazne-dzieciom

Kontakt dla mediów:

Monika Kacprzak 
Rzecznik Prasowy UNICEF Polska 
Tel. 509 224 588, media@unicef.pl

Anetta Konopacka
Główna Specjalistka 
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Sopotu
Tel. 666 011 284, anetta.konopacka@um.sopot.pl

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej