Sopot z tytułem Miasta Przyjaznego Dzieciom

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Sopot oficjalnie otrzymał przyznawany przez UNICEF tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom. Podczas uroczystości 3 października 2023 r. Dyrektor Generalna UNICEF Polska Renata Bem przekazała na ręce Wiceprezydentki Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim decyzję o dołączeniu Sopotu do miast noszących to zaszczytne miano.

Sopot z tytułem Miasta Przyjaznego Dzieciom

© Materiały UMS

Współpraca Sopotu z UNICEF Polska rozpoczęła się w 2019 r. Otrzymanie tytułu Miasta Przyjaznego Dzieciom to zwieńczenie kilkuetapowej pracy samorządu podejmowanej na rzecz dzieci i młodzieży. Wysiłki te obejmowały spełnienie wymogów programu UNICEF Polska. Uzyskanie tytułu poprzedziło między innymi przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci w Sopocie, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji Planu Działań na rzecz najmłodszych w mieście oraz wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży. Sopot spełnił wszystkie zakładane kryteria, dlatego jako drugie miasto w Polsce może nosić tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom.

Sopot od wielu już lat dążył do tego, aby stać się miastem tworzonym dla dzieci i z dziećmi. Inwestycja w młodych sopocian, w wielu dziedzinach, to po prostu najlepsza inwestycja w przyszłość. Robimy to konsekwentnie, doskonaląc już realizowane i inicjując nowe inicjatywy na rzecz dzieci w Sopocie. Dziękuję bardzo UNICEF Polska za docenienie naszych działań. Edukacja, rozwój artystyczny, sportowy, społeczny i obywatelski to jeden ze strategicznych celów miasta.

Magdalena Czarzyńska-Jachim, Wiceprezydentka Sopotu

Sopot z tytułem Miasta Przyjaznego Dzieciom

© Materiały UMS

Prowadzone w Sopocie różnorodne działania dotyczące dzieci i młodzieży obalają stereotypowe postrzeganie miasta jako miejsca, gdzie żyją wyłącznie osoby starsze. Strategia miasta koncentruje się na wprowadzaniu oferty obejmującej m.in. wiele ułatwień dla młodych rodzin, by zachęcić je do pozostania w Sopocie lub wybranie go jako miejsca docelowego zamieszkania. Miasto od dawna prowadzi program budowy mieszkań komunalnych dla młodych ludzi i rodzin wychodząc naprzeciw ich potrzebom i pozwalając bezpiecznie patrzeć w przyszłość.

Cieszę się, że Kapituła Programu pozytywnie oceniła postępy Sopotu w realizacji zakładanych działań na rzecz najmłodszych mieszkańców. Nadanie tytułu Miasta Przyjaznego Dzieciom jest zwieńczeniem wielu miesięcy, a nawet lat, pracy i zmian w obszarze lokalnej polityki zdrowotnej, społecznej czy edukacji. Udział w Programie to spore wyzwanie dla miasta, ale także ogromna szansa dla dzieci i młodzieży na partycypowanie w procesie podejmowania decyzji w obszarach, które ich dotyczą. Wierzę, że miasto dołoży wszelkich starań, aby nadal wspierać rozwój najmłodszych. Będziemy się tym postępom przyglądać także w przyszłości, ponieważ tytuł jest przyznawany na dwa lata, a jego utrzymanie zależy od dalszego wprowadzania zmian, których celem jest poprawa warunków i jakości życia dzieci w mieście.

Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

Sopot z tytułem Miasta Przyjaznego Dzieciom

© Materiały UMS

Podejmowane w ramach Programu działania wpisały się również w tworzenie atrakcyjnych warunków życia dla młodych ludzi, zapewniających im dostęp do usług społecznych i zdrowotnych wysokiej jakości, szkolnictwa i opieki dla najmłodszych. Utworzona i prężnie działająca Młodzieżowa Rada Miasta oraz wdrażany szkolny budżet obywatelski umożliwiają młodym autonomiczny rozwój oraz partycypowanie w kulturze, sporcie i rekreacji.

Sopot z tytułem Miasta Przyjaznego Dzieciom

© Materiały UMS

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF istniejąca od 1996 r. Program działa w 45 państwach obejmując swoim zasięgiem ponad 4 000 miast na całym świecie, m.in.: Paryż, Lyon, Cannes, Poczdam, Kolonia, Aberdeen, Londyn, Newcastle, Quebec, Baden, Bern. W Polsce w programie uczestniczy obecnie 10 miast: Gdynia, Sopot, Kraków, Poznań, Toruń, Konin, Grodzisk Mazowiecki, Opole, Lubliniec, Kwidzyn.

Program opiera się na trzech filarach: zaangażowaniu samorządu (przeprowadzenie zmian wewnątrz struktur administracyjnych), zaangażowaniu dzieci (bezpośrednie włączenie dzieci w życie miasta) oraz zaangażowaniu partnerów (włączenie lokalnej społeczności w budowę środowiska przyjaznego dzieciom). Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom przyznawany jest na dwa lata, po których następuje ponowna ocena prowadzonych działań i sprawdzenie czy miasto spełnia wszystkie wymagane kryteria. 

Więcej informacji: https://unicef.pl/wspolpraca/miasto-przyjazne-dzieciom 

Sopot z tytułem Miasta Przyjaznego Dzieciom

© Materiały UMS

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej