Strategia Unii Europejskiej na rzecz Praw Dziecka została przyjęta!

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
Strategia Unii Europejskiej na rzecz Praw Dziecka została przyjęta!

© UNICEF/Karacan

9 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej jednogłośnie przyjęła konkluzje dot. Strategii na rzecz Praw Dziecka. To niezwykle ważny dokument, który powstał z myślą o najmłodszych i razem z nimi. Wyznacza nowe standardy jeśli chodzi o branie pod uwagę opinii młodych obywateli Unii Europejskiej.

Dla dzieci w Europie to niemal historyczny moment. Pełna realizacja Strategii UE na rzecz Praw Dziecka pomoże we włączeniu zapisów Konwencji o prawach dziecka zarówno do polityk UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. UNICEF współpracował z Komisją Europejską nad opracowaniem i przyjęciem tej Strategii, w szczególności poprzez przeprowadzenie konsultacji z ponad 10 000 młodych ludzi w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i podniesienia świadomości na temat Strategii.

Przyjęcie dokumentu zbiega się w czasie z francuską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Dlatego UNICEF konsekwentnie wspierał rząd Francji w zapewnieniu zdecydowanej deklaracji politycznej wszystkich państw członkowskich na rzecz praw dziecka. 

Bardzo dziękujemy rządowi francuskiemu za działania podjęte na rzecz praw dzieci, szczególnie w odniesieniu do zdrowia psychicznego młodych ludzi, a także za pomyślne zakończenie negocjacji. Umożliwiły one osiągnięcie konsensusu i deklaracji politycznej na rzecz praw dziecka. Dziś bardziej niż kiedykolwiek do zadań każdej instytucji Unii Europejskiej i każdego z państw członkowskich należy stawianie na pierwszym miejscu najlepszego interesu dziecka, mówi Adeline Hazan, Wiceprzewodnicząca UNICEF Francja i była posłanka do Parlamentu Europejskiego.

UNICEF z zadowoleniem przyjmuje to historyczne zwycięstwo na rzecz dzieci i wyraża uznanie dla wspólnego zaangażowania państw członkowskich UE pod przewodnictwem francuskiej prezydencji. Aby sprostać ambitnym celom określonym w Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. i urzeczywistnić tę Strategię w życiu każdej dziewczynki i każdego chłopca, musimy już dziś rozpocząć ciężką pracę, mówi Geert Cappelaere, przedstawiciel UNICEF przy instytucjach europejskich.

Poprzez przyjętą Strategię, UE apeluje do państw członkowskich w szczególności o opracowanie kompleksowych polityk na rzecz realizacji praw wszystkich dzieci bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a także do zwiększenia wysiłków na rzecz zapobiegania wszelkim formom przemocy wobec dzieci i wzmocnienia wymiaru sprawiedliwości. Państwa członkowskie powinny również zwiększyć szanse dzieci na bycie odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa cyfrowego.

Tekst Strategii UE na rzecz Praw Dzieci można pobrać i przeczytać tutaj.

Zobacz również

UNICEF Polska poszukuje Asystenta/Asystentki Zarządu

Asystent/Asystentka Zarządu

UNICEF Polska poszukuje Asystenta/Asystentki Zarządu.

Więcej
UNICEF Polska|Walne Zebranie Stowarzyszenia UNICEF Polska

Walne Zebranie Stowarzyszenia UNICEF Polska

W piątek, 16 września br. zakończyła się czteroletnia kadencja Rady i Zarządu UNICEF Polska.

Więcej
Dwie trzecie 10-latków na świecie nie potrafi przeczytać i zrozumieć prostej historii

Dwie trzecie 10-latków na świecie nie potrafi przeczytać i zrozumieć prostej historii

Poziom edukacji na świecie jest szokująco niski.

Więcej