Strefa Gazy - dzieci nie mogą być celem ataków

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Dzieci w Strefie Gazy ponoszą tragiczne konsekwencje ostatnich 18 dni: 2 360 ofiar śmiertelnych i 5 364 rannych w wyniku nieustannych ataków. To ponad 400 dzieci zabijanych lub ranionych każdego dnia. Życie straciło też ponad 30 izraelskich dzieci, a dziesiątki pozostają w niewoli w Strefie Gazy. Według ONZ to najbardziej śmiercionośna eskalacja działań wojennych w tym regionie od 2006 r. UNICEF wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni oraz zapewnienia potrzebującym stałego i niezakłóconego dostępu do pomocy humanitarnej.

Dzieci nie mogą być celem ataków

Niemal każde dziecko w Strefie Gazy zostało w ostatnich tygodniach narażone na niebezpieczeństwo i traumę, spowodowane przez rozległe zniszczenia, nieustające ataki, wysiedlenia i dramatyczne niedobory podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda i lekarstwa.  

Zabijanie i okaleczanie dzieci, porwania, ataki na szpitale i szkoły oraz odmowa dostępu do pomocy humanitarnej stanowią poważne naruszenie ich praw. UNICEF pilnie apeluje do wszystkich stron o zgodę na zawieszenie broni, umożliwienie dostępu pomocy humanitarnej i uwolnienie wszystkich zakładników. Nawet wojny rządzą się swoimi prawami. Cywile, a zwłaszcza dzieci, muszą być chronieni. Należy dołożyć wszelkich starań, aby ich oszczędzić, w każdych okolicznościach.

Adele Khodr, dyrektor regionalna UNICEF ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Do alarmującego wzrostu liczby ofiar dochodzi także na Zachodnim Brzegu Jordanu. Według doniesień życie straciło prawie stu Palestyńczyków, w tym 28 dzieci, a co najmniej 160 dzieci odniosło obrażenia. Jeszcze przed tragicznymi wydarzeniami z 7 października dzieci na Zachodnim Brzegu zmagały się z najwyższym poziomem przemocy związanej z konfliktem od dwóch dekad, w wyniku czego tylko w tym roku życie straciło 41 palestyńskich i sześcioro izraelskich dzieci.

Sytuacja w Strefie Gazy to coraz większy, zbiorowy wyrzut sumienia. Liczba zabitych i rannych dzieci jest po prostu przytłaczająca. Jeszcze bardziej przeraża świadomość, że bez załagodzenia napięć oraz udzielenia pomocy humanitarnej i dostarczenia potrzebującym żywności, wody, środków medycznych i paliwa codzienne żniwo śmierci będzie nadal rosło.

Adele Khodr

Paliwo ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania podstawowych obiektów, takich jak szpitale, zakłady odsalania i przepompownie wody.

Na oddziałach intensywnej terapii znajduje się ponad 100 noworodków, z których część przebywa w inkubatorach i jest uzależniona od wentylacji mechanicznej. Brak przerw w zasilaniu jest dla nich kwestią życia i śmierci.  

Cała populacja Strefy Gazy, licząca prawie 2,3 mln osób, boryka się z poważnym i palącym brakiem wody, co ma poważne konsekwencje dla dzieci, stanowiących ok. połowę ludności. Większość systemów wodnych przestała działać lub funkcjonuje w dramatycznie ograniczonej skali przez niedobory paliwa i uszkodzenia kluczowej infrastruktury produkującej, uzdatniającej i dystrybuującej wodę. Potrzebujący wykorzystują więc wodę niezdatną do picia, słoną lub nie do końca odsoloną, ze studni rolniczych. Co więcej, pięć oczyszczalni ścieków w Strefie Gazy przestało działać, głównie z powodu braku paliwa, co doprowadziło do zrzutu ścieków do morza.  

Widok dzieci uratowanych spod gruzów, rannych i w ciężkim stanie, drżących w szpitalach w oczekiwaniu na leczenie ukazuje, jak ogromny horror przeżywają. Jeśli inkubatory zaczną zawodzić, jeśli szpitale nie będą miały zasilania, jeśli dzieci nadal będą pić zanieczyszczoną wodę z niepewnych źródeł i nie będą miały dostępu do leków skala śmiertelności będzie się zwiększać wykładniczo. Bez dostępu do pomocy humanitarnej może znacznie przewyższyć liczbę ofiar bezpośrednich ataków.

Adele Khodr

Kryzys w Strefie Gazy. Dzieci potrzebują pomocy. 

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej