UNICEF apeluje o jak najszybsze otwarcie szkół

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNICEF apeluje o jak najszybsze otwarcie szkół

© UNICEF/UN0518477

Od 18 miesięcy szkoły są zamknięte dla 77 mln uczniów w sześciu krajach świata: Bangladeszu, Filipinach, Wenezueli, Arabii Saudyjskiej, Panamie i Kuwejcie. Łącznie około 131 mln uczniów w 11 krajach nie miało normalnych lekcji przez ponad trzy czwarte tego czasu. Wszystko przez pandemię COVID-19.

Miliony uczniów wkraczają w trzeci rok nauki nie przekraczając progu szkolnej klasy. Z powodu nieobecności w szkole, uczniowie ponoszą straty, które już nigdy mogą nie zostać nadrobione, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. 

UNICEF chce zwrócić uwagę na 18 miesięcy utraconej nauki, rozwoju potencjału i niepewnej przyszłości oraz wezwać rządy do jak najszybszego ponownego otwarcia szkół. W tym celu organizacja od godziny 15:00 czasu polskiego zamyka dziś swoje kanały w mediach społecznościowych na 18 godzin.

Dzieci są cichymi ofiarami zamkniętych szkół. Oprócz opóźnień w edukacji, wiele dzieci nie ma dostępu do ciepłych posiłków w szkole czy rutynowych szczepień. Najmłodsi doświadczają izolacji społecznej, lęków, nadużyć, a nawet przemocy. Dla niektórych zamknięcie szkół oznaczało porzucenie edukacji, przymusową pracę i wczesne małżeństwo. Wielu rodziców nie było w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi, a niektórzy stracili pracę, co pogrążyło ich rodziny w ubóstwie.

Choć zdalna nauka była sposobem na kontynuację edukacji dla milionów uczniów, to dostęp do technologii i dobra jakość nauczania były niedostępne dla wielu społeczności.

UNICEF apeluje do rządów państw, władz lokalnych i dyrektorów szkół o jak najszybsze ponowne otwarcie placówek edukacyjnych i podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu ograniczenia transmisji wirusa:

  • wdrożenie zasad dotyczących noszenia maseczek przez uczniów i personel zgodnie z wytycznymi krajowymi i lokalnymi;
  • zapewnienie urządzeń do mycia rąk i/lub środków do dezynfekcji rąk;
  • częste czyszczenie powierzchni wspólnych;
  • zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń;
  • tworzenie małych grup uczniów i nauczycieli;
  • ustanowienie mechanizmów wymiany informacji z rodzicami, uczniami i nauczycielami;

Zdaniem UNICEF, nauczyciele powinni otrzymać szczepionkę przeciwko COVID-19 w pierwszej kolejności (tuż po pracownikach ochrony zdrowia i osobach najbardziej zagrożonych zakażeniem). I choć nie jest to warunek niezbędny do ponownego otwarcia szkół, to pomaga ochronić nauczycieli i personel placówki przed ciężkim przebiegiem choroby.

Kryzys edukacyjny trwa i pogłębia się z każdym dniem, w którym sale lekcyjne pozostają puste, powiedziała Henrietta Fore. To kryzys, którego nie pozwolimy zignorować. Nasze przesłanie jest jasne: wszystkie szkoły muszą zostać jak najszybciej ponownie otwarte. W czasie pandemii szkoły muszą być zamykane jako ostatnie i otwierane ponownie jako pierwsze. Dobro dziecka musi być na pierwszym miejscu, dodaje. 

***

O UNICEF

UNICEF od 75 lat ratuje życie dzieci, broni ich praw i pomaga im wykorzystać potencjał, jaki posiadają. Nigdy się nie poddajemy!
Pracujemy w najtrudniejszych miejscach na świecie, aby dotrzeć do najbardziej pokrzywdzonych dzieci. W ponad 190 krajach i terytoriach pracujemy #dlakazdegodziecka, aby budować lepszy świat dla wszystkich. Przed, w trakcie i po kryzysach humanitarnych jesteśmy na miejscu niosąc ratującą życie pomoc i nadzieję dzieciom i ich rodzinom. Realizujemy nie tylko działania pomocowe, ale także edukacyjne. Wierzymy, że edukacja to jedna z najbardziej skutecznych form zmieniania świata. W Polsce pracujemy ze szkołami i samorządami, aby prawa dziecka były zawsze przestrzegane, a głos młodych ludzi słyszany i respektowany. Jesteśmy apolityczni i bezstronni, ale nigdy nie pozostajemy obojętni, gdy chodzi o obronę praw dzieci i zabezpieczenie ich życia i przyszłości.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej