UNICEF: Co piąte dziecko w krajach bogatych żyje w ubóstwie, a co ósme doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego

Ten tekst przeczytasz w 6 minut.
UN038690_Med-Res

Florencja/Nowy Jork, 15 czerwca 2017 r. – 1 na 5 dzieci w krajach bogatych żyje w ubóstwie, a 1 na 8 dzieci doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego, wynika z raportu opublikowanego dziś przez Centrum Badawcze UNICEF - Innocenti.

„W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju” to pierwszy raport, który przedstawia ocenę warunków i jakości życia dzieci w 41 krajach bogatych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Z raportu wynika, że nawet w krajach bogatych postęp nie przynosi korzyści wszystkim dzieciom, mówi Sarah Cook, Dyrektor Centrum Badawczego UNICEF – Innocenti. Wyższe dochody nie prowadzą automatycznie do poprawy warunków życia wszystkich dzieci i w rzeczywistości mogą pogłębić nierówności. Rządy wszystkich państw powinny podjąć niezbędne działania, aby zmniejszyć luki i zapewnić postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Kluczowe wnioski dotyczące wybranych wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do dzieci i młodzieży w krajach o wysokim dochodzie:

  • Wyeliminowanie ubóstwa: Średnio 1 na 5 dzieci w krajach bogatych żyje w ubóstwie przy czym istnieją znaczące różnice w tej proporcji – od 1 na 10 dzieci w Danii, Islandii i Norwegii,  poprzez 1 na 5 w Polsce aż do 1 na 3 dzieci w Izraelu i Rumunii. 
  • Wyeliminowanie głodu: Średnio 1 na 8 dzieci w krajach bogatych doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym w Polsce dotyczy to aż 1 na 4 dzieci. Najwyższe wskaźniki odnotowują Meksyk i Turcja (1 na 3 dzieci).
  • Zapewnienie zdrowego życia: W większości krajów bogatych spadają wskaźniki umieralności niemowląt, samobójstw wśród nastolatków, upijania się młodzieży oraz nieletnich ciąż. Niestety w tym rankingu Polska zajmuje 32 miejsce wśród 40 badanych krajów. Z jednej strony mamy stosunkowo wysokie wskaźniki samobójstw wśród nastolatków, a z drugiej młodzież bardzo często deklaruje, iż doświadcza symptomów złego samopoczucia (np. nerwowość, irytacja, problemy z zasypianiem).
  • Zapewnienie wysokiej jakości edukacji: Nawet w krajach osiągających najlepsze noty, w tym w Japonii i Finlandii, około jeden 15-latek na pięcioro nie osiąga podstawowych umiejętności w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych. Jednocześnie Polska na tle pozostałych krajów wypada bardzo słabo pod względem dostępności poszczególnych form opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  • Osiągnięcie równości płci: Średnio 14% dorosłych w 17 krajach bogatych objętych badaniem uważa, że wykształcenie wyższe ma większe znaczenie dla chłopców niż dla dziewcząt, przy czym w większości krajów opinia ta była wyrażana częściej przez mężczyzn.
UN040257_Med-Res

W tabeli rankingowej uwzględniającej wszystkie 41 krajów, sytuacja wygląda całkiem dobrze dla tych, które osiągają najlepsze wyniki w rankingach dotyczących rozwoju dzieci – czyli dla krajów nordyckich, Niemiec i Szwajcarii, i nie najlepiej dla krajów o niższych dochodach, takich jak Rumunia, Bułgaria i Chile. Jednakże, jeżeli przyjrzymy się bliżej wówczas widzimy, że wszystkie kraje mają jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ plasują się po środku lub w dolnej części tabeli dla przynajmniej dwóch celów.

W większości krajów bogatych tendencje związane z niektórymi wskaźnikami (nierówności w dochodach, otyłości i oceny zdrowia psychicznego przez nastolatków) mogą budzić obawy.

W 2 na 3 krajach gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, w których mieszkają dzieci są teraz daleko poniżej średniej, którą osiągnęły w 2008 r. W większości krajów bogatych rośnie również wskaźnik otyłości wśród dzieci w wieku 11-15 lat oraz liczba dzieci zgłaszających dwa lub więcej symptomów złego samopoczucia w tygodniu.

Pomimo że kraje dokonały postępu w odniesieniu do niektórych wskaźników, nadal istnieją duże różnice pomiędzy nimi w innych obszarach. Krajowe poziomy dochodów nie zawsze są wytłumaczeniem dla tych różnic: na przykład, Słowenia znacznie wyprzedza o wiele zamożniejsze kraje w zakresie wielu wskaźników, podczas gdy Stany Zjednoczone w podsumowującej tabeli rankingowej zajmują pozycję 37 na 41 badanych krajów.

W oparciu o wnioski zebrane w Raporcie, UNICEF wzywa kraje o wysokich dochodach do podjęcia działań w pięciu kluczowych obszarach:

  • Umieścić dzieci w samym centrum zrównoważonego i sprawiedliwego postępu - Poprawa warunków i jakości życia wszystkich dzieci jest w dzisiejszych czasach kluczowa dla osiągnięcia zarówno równości jak i zrównoważonego rozwoju.
  • Nie pozostawiać żadnego dziecka w tyle - Średnie krajowe często „skrywają” ekstremalne nierówności i trudne położenie grup znajdujących się u dołu skali.
  • Ulepszyć proces zbierania danych porównawczych – Zwłaszcza dotyczących przemocy wobec dzieci, wczesnego rozwoju, migracji i równości płci.
  • Wykorzystać niniejsze rankingi w celu dostosowania polityki do kontekstów krajowych - Żaden z krajów nie osiąga dobrych wyników w zakresie wszystkich objętych badaniem wskaźników dotyczących warunków i jakości życia dzieci. Jednocześnie wszystkie kraje borykają się z wyzwaniami związanymi z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiadających im zadań skoncentrowanych na dzieciach.
  • Poszanowanie zaangażowania na rzecz światowego zrównoważonego rozwoju - Szeroki zakres Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga zaangażowania wszystkich krajów w ogólnoświatowe działania.
UN064156_Med-Res

Informacje dodatkowe:

„W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju” to 14 raport z serii „Report Card” autorstwa Centrum Badawczego UNICEF – Innocenti. Autorzy raportu skupili się na 10 Celach Zrównoważonego Rozwoju, które zostały uznane za najistotniejsze dla oceny warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. W raporcie wykorzystano porównywalne dane z 41 krajów UE i OECD dotyczące 25 wybranych wskaźników.

 (PDF).

O Centrum Badawczym UNICEF – Innocenti:

Centrum Badawcze Innocenti jest centrum badań UNICEF. Podejmuje badania w zakresie najważniejszych problemów służących informowaniu o strategicznych kierunkach, polityce i programach UNICEF i jego partnerów, kształtowaniu globalnych debat na temat praw dziecka i rozwoju, oraz informowaniu o globalnym programie badań i polityce skierowanych do wszystkich dzieci, a w szczególności do tych najbardziej bezbronnych. Więcej informacji: www.unicef-irc.org

O UNICEF:

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. Więcej informacji: www.unicef.pl

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej