UNICEF, IOM: W drodze do Europy nawet 75% dzieci-uchodźców doświadcza nadużyć i wykorzystania

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
UN077991

Nowy Jork/Bruksela, 12 września 2017 r. – Dzieci-uchodźcy i dzieci-migranci, którzy starają się dotrzeć do Europy doświadczają dramatycznych nadużyć praw człowieka.

W najnowszym raporcie UNICEF wraz z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) podaje, że 77% dzieci i nastolatków podejmujących próbę dotarcia do Europy przez Morze Śródziemne doświadcza bezpośrednich aktów nadużycia i wykorzystania, co może oznaczać handel ludźmi.

Raport „Harrowing Journeys” wskazuje, że dzieci-uchodźcy i dzieci-migranci są o wiele bardziej narażone na wykorzystanie i handel ludźmi niż osoby dorosłe, w wieku 25 lat i starsze. W przypadku drogi przez Bałkany zagrożenie jest o 13% wyższe, a przez Morze Śródziemne aż dwa razy wyższe.

Aimamo, 16-letni chłopiec z Gambii, który przemieszczając się bez opieki dotarł do schroniska we Włoszech, opowiedział swoją historię. Po przybyciu do Libii miesiącami był zmuszany przez handlarzy ludźmi do wyczerpującej pracy fizycznej. Jeśli spróbujesz uciec – zastrzelą cię. Jeśli przestaniesz pracować – biją cię. Byliśmy jak niewolnicy. Pod koniec dnia po prostu trzymali nas w zamknięciu.

Raport jest oparty o rozmowy, jakie IOM przeprowadził z 22 000 uchodźców i migrantów, z czego około 11 000 to dzieci i młodzież.

UN012803

Smutna rzeczywistość jest taka, że nadużycia, bicie i dyskryminacja są obecnie standardową praktyką stosowaną wobec dzieci przemieszczających się do Europy przez Morze Śródziemne, mówi Afshan Khan, Dyrektor Regionalna UNICEF i Specjalny Koordynator ds. Kryzysu Uchodźczego i Migracyjnego w Europie. Przywódcy państw Unii Europejskiej powinni zastosować długotrwałe rozwiązania, które pomogą zapewnić bezpieczne i legalne drogi migracyjne, tworząc korytarze ochronne i alternatywy dla przetrzymywania migrujących dzieci.

Ludzie opuszczają swój kraj, aby uciec od przemocy, niestabilności czy ubóstwa. Wiedzą, że decydują się na tę niebezpieczną podróż za cenę możliwej utraty własnej godności, dobrobytu, a nawet życia, mówi Eugenio Ambrosi, Dyrektor Regionalny IOM ds. UE, Norwegii i Szwajcarii.

Raport wskazuje również na to, że chociaż wszystkie migrujące dzieci są zagrożone, to te, które pochodzą z Afryki Subsaharyjskiej, są dużo bardziej narażone na wykorzystanie i przemyt niż te, które pochodzą z innych części świata. Na drodze przez Bałkany dzieci z Afryki są narażone w 65% na nadużycia, a inne dzieci – w 15%. Z kolei na drodze przez Morze Śródziemne wskaźnik zagrożenia dla dzieci z Afryki rośnie do 83%, a dla pozostałych dzieci wynosi 56%. Jednym z najistotniejszych czynników odpowiedzialnych za tak znaczącą różnicę jest rasizm.

UN077995

Dzieci i młodzież podróżujące samodzielnie lub przez dłuższy czas, podobnie jak najmłodsi posiadający podstawowe wykształcenie są najbardziej narażeni na wykorzystanie przez grupy przemytnicze i kryminalne.

Według raportu droga przez Morze Śródziemne jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ większość migrantów i uchodźców przedostaje się przez Libię, gdzie poziom bezprawia i przestępczości jest szczególnie wysoki. Młoda osoba musi zapłacić średnio od 1000 do 5000 dolarów za podróż do Europy, często zadłużając się, co wystawia ją na kolejne zagrożenia.

W raporcie organizacje apelują do wszystkich zainteresowanych stron: krajów pochodzenia, tranzytowych i docelowych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz międzynarodowych i krajowych organizacji, aby podjęły kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym.

Działania te powinny skupić się na zapewnieniu bezpiecznej drogi dla migrujących dzieci, umocnieniu systemów ochrony dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów w krajach pochodzenia, tranzytowych i docelowych, znalezieniu alternatyw dla pozbawiania wolności dzieci będących w drodze, a także współpracy międzynarodowej, w celu zaprzestania handlu ludźmi, ksenofobii, rasizmu oraz dyskryminacji wobec wszystkich uchodźców i migrantów.

Pełny tekst raportu w języku angielskim znajduje się tutaj.

###

UNICEF kontynuuje apel do rządów państw w celu przyjęcia sześciopunktowego planu pomocy dzieciom-uchodźcom i dzieciom-migrantom:

  1. Ochrona przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych
  2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących i zaproponowanie im innych, możliwych do zastosowania, alternatyw
  3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszy sposób ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego
  4. Edukacja wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych
  5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę
  6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych. 

O UNICEF

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

O IOM

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest wiodącą światową organizacją w dziedzinie migracji. Blisko współpracuje z rządami państw oraz organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi. W skład IOM wchodzi 166 państw członkowskich oraz 8 państw o statusie obserwatora. Biura IOM znajdują się w ponad 100 krajach świata. Misją organizacji jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich.

Zobacz również

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej
Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Powiększające się nierówności, konflikty i kryzys klimatyczny w połączeniu z drożejącymi produktami spożywczymi, nadmiarem niezdrowej żywności, szkodliwymi strategiami marketingowymi produktów spożywczych oraz niewłaściwymi praktykami żywieniowymi skazują miliony dzieci na ubóstwo żywnościowe.

Więcej
5 porad jak radzić sobie ze stresem

5 porad jak radzić sobie ze stresem

Stres potrafi zablokować nasze myślenie, sprawić, że zaczynamy panikować i działać nierozsądnie, dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć jak się zachować, gdy rozpoznasz stresującą sytuację.

Więcej