UNICEF: Każdego dnia kobiety i dziewczęta przeznaczają 200 mln godzin na pieszą wędrówkę do źródeł czystej wody

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UN025715_Med-Res

Nowy Jork/Sztokholm – Każdego dnia kobiety i dziewczęta przeznaczają 200 milionów godzin na pieszą wędrówkę do źródeł czystej wody.

Z okazji trwającego Światowego Tygodnia Wody, eksperci zastanawiają się, jak poprawić dostęp do wody na świecie.

UNICEF podkreśla, że brak dostępu do wody o wiele bardziej dotyka kobiety niż mężczyzn.

200 mln godzin to 8,3 mln dni, czyli ponad 22 800 lat, powiedział Sanjay Wijesekera, dyrektor programowy UNICEF ds. wody, warunków sanitarnych i higienicznych. To tak jakby kobieta zaczęła swoją wędrówkę z pustym wiadrem w epoce kamienia i w 2016 r. jeszcze nie dotarła do domu. W tym czasie świat poszedł bardzo do przodu. Proszę pomyśleć, jak wiele kobiety mogłyby osiągnąć w tym czasie?

Szósty Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ mówi o zapewnieniu do 2030 r. powszechnego i równego dostępu do czystej i pitnej wody. Pierwszym krokiem, aby go osiągnąć jest umożliwienie wszystkim ludziom dostępu do czystej wody w odległości, której pokonanie zajmie nie więcej niż 30 minut w obie strony. Drugim krokiem będzie zapewnienie dostępu do czystej wody w domach. ONZ szacuje, że np. w Afryce Subsaharyjskiej dla 29% ludności (14% w miastach i 37% na obszarach wiejskich) źródła czystej wody są oddalone o pół godziny drogi lub więcej. 

UN029288_Med-Res

W Afryce Subsaharyjskiej pokonanie drogi do źródeł wody i z powrotem zajmuje średnio 33 minuty na obszarach wiejskich i 25 minut w miastach. W Azji te liczby wynoszą odpowiednio: 21 minut i 19 minut. Jednakże dla poszczególnych krajów te liczby mogą być wyższe. Mieszkańcy Mauretanii, Somalii, Tunezji i Jemenu idą po wodę ponad godzinę w jedną stronę.

Jeśli woda nie jest dostarczana do domów wodociągami, ciężar jej dostarczania spada na kobiety i dzieci, a zwłaszcza na dziewczęta.

Badanie obejmujące 24 kraje Afryki Subsaharyjskiej wskazuje, że jeśli piesza wędrówka po wodę zajmuje więcej niż 30 minut, to odpowiedzialnych za dostarczanie wody do domu było około 3,36 mln dzieci i 13,54 mln kobiet. ONZ szacuje, że w Malawi wędrówka po wodę zajmuje kobietom średnio 54 minuty, a mężczyznom tylko 6 minut. W Gwinei i Tanzanii te liczby wynoszą odpowiednio: 20 minut i 10 minut.

Czas, jaki kobiety poświęcają na wędrówkę po wodę mógłby być wykorzystany w inny sposób: na opiekę nad dziećmi, czas z rodziną, obowiązki domowe czy odpoczynek. Zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt wędrówka po wodę może ograniczyć czas poświęcany na edukację, a nawet może ją uniemożliwić.

UN024521_Med-Res

Woda w czasie transportu i przechowywania może zostać poważnie zanieczyszczona.

To z kolei zwiększa niebezpieczeństwo chorób biegunkowych, które są czwartą, największą przyczyną śmierci wśród dzieci poniżej 5. roku życia. Choroby biegunkowe są również główną przyczyną chronicznego niedożywienia i zahamowania wzrostu, które dotyka 159 mln dzieci na świecie. Każdego roku ponad 300 000 dzieci poniżej 5. roku życia umiera z powodu chorób biegunkowych spowodowanych przez złe warunki higieniczno-sanitarne lub spożywanie skażonej wody. To ponad 800 dzieci każdego dnia.

Dostęp do czystej wody ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, powiedział Wijesekera. Potrzeby i cele są jasne. Kobiety i dzieci nie powinny poświęcać tak dużo czasu na zdobycie wody – podstawowego prawa człowieka.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej