UNICEF Polska i Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
UNICEF Polska i Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i UNICEF Polska łączą siły, aby współdziałać na rzecz promowania, upowszechniania sztuki i praw dziecka poprzez wspólne inicjatywy artystyczne, edukacyjne i informacyjne. Porozumienie o współpracy podpisali dziś w Krakowie Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska i dr hab. Prof. ASP Bartłomiej Struzik, prorektor do spraw współpracy w imieniu prof. dr hab. Andrzeja Bednarczyka, rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie od lat pełni ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i artystycznym angażując się jednocześnie w różnego rodzaju projekty dla dzieci. Jedną z ostatnich takich aktywności jest projekt KULTURYSTYKA ASP: ćwiczenia artystyczne Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadzony przez Galerię ASP i Katedrę Edukacji Artystycznej Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W ramach KULTURYSTYKI ASP prowadzone są cykliczne warsztaty artystyczne inspirowane zagadnieniami z historii sztuki oraz warsztaty SŁOWO-OBRAZ, dedykowane dzieciom uchodźczym z Ukrainy. Po każdym zakończonym cyklu warsztatowym w Galerii ASP Bronowice prezentowane są wystawy prac dzieci, powstałe podczas zajęć artystycznych. Z kolei UNICEF to największa organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz najmłodszych na całym świecie. ASP w Krakowie i UNICEF Polska podjęły decyzję o współpracy, aby razem upowszechniać i promować prawa dziecka, sztukę oraz działać w obszarze edukacji kulturowej.  

Niezmiernie się cieszę z nawiązania współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Sztuka i prawa dziecka mają ze sobą wiele wspólnego. O prawie najmłodszych do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym mówi Konwencja o prawach dziecka. Mam nadzieję, że działania podjęte w ramach współpracy UNICEF Polska i ASP w Krakowie zaowocują między innymi jego upowszechnianiem, powiedział Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Sztuka jest dziedziną, która może istotnie wspierać harmonijny rozwój dzieci na całym świecie oraz kształtować wyobraźnię niezbędną do kreatywnego myślenia w dorosłym życiu. Zawarte dzisiaj porozumienie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z UNICEF Polska jest wyrazem społecznej odpowiedzialności uczelni - ujętej m. in. w strategii ASP - i realizowanym konsekwentnie programem rozwoju współpracy z Partnerami w kraju i za granicą. Podpisane porozumienie otwiera drogę do współpracy środowiska krakowskiej ASP - w tym zwłaszcza współpracy naszych studentek i studentów - z UNICEF Polska i umożliwi wykorzystanie twórczego potencjału adeptów sztuki dla wsparcia rozwoju wrażliwości dzieci, ich edukacji artystycznej i w szerszej perspektywie budowania świata wartości, powiedział dr hab. Bartłomiej Struzik, prorektor ds. współpracy i równocześnie inicjator porozumienia ASP z UNICEF Polska.

Współpraca UNICEF Polska i ASP w Krakowie będzie realizowana głównie poprzez realizację przedsięwzięć i projektów, w tym wydarzeń artystycznych i naukowych, działalność badawczą i edukacyjną (w szczególności propagowanie działań dotyczących edukacji w zakresie praw dziecka), a także poprzez współdziałanie z artystami, ekspertami i innymi organizacjami.

Podpisane porozumienie daje możliwość długofalowej współpracy najstarszej uczelni plastycznej w Polsce i największej organizacji niosącej pomoc dzieciom. Łącząc siły UNICEF Polska i ASP w Krakowie chcą realizować cele i działania z korzyścią dla dzieci zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Wzajemne wsparcie może zaowocować wieloma ciekawymi inicjatywami, projektami i przedsięwzięciami artystycznymi, w które zaangażują się także studenci ASP kształtując tym samym wrażliwość na potrzeby i prawa najmłodszych.

***

O Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie została powołana w 1818 roku i jest najstarszą uczelnią plastyczną w Polsce. Zaliczana jest do grona najstarszych szkół artystycznych (akademii) w Europie. Od początku istnienia korzystała z wpływów europejskich i sama miała wpływ na kształtowanie trendów w sztuce. Przez ponad dwa wieki działalności tworzyła kanon kształcenia artystycznego w Polsce. Wśród absolwentów i wykładowców ASP w Krakowie byli i są najwybitniejsi polscy artyści i artystki.

Misją Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest uprawianie twórczości artystycznej, projektowej i konserwatorskiej oraz przekazywanie wiedzy i kompetencji twórczych, szerzenie kultury oraz otaczanie troską dziedzictwa. Nadrzędnym celem jest budowanie warunków rozwoju całej społeczności akademickiej i dobrostanu społeczeństwa, a najwyższą troską tej społeczności jest sztuka, która niesie potęgę wolności wyrażania siebie i świata, prawdy, piękna oraz dobra.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej