W 2022 r. ponad 177 mln dzieci w 145 krajach świata będzie potrzebować ratującej życie pomocy

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Miliony dzieci na całym świecie cierpią na skutek konfliktów

© UNICEF/Ray

UNICEF zaapelował dziś o rekordowe 9,4 mld dolarów na pomoc humanitarną dla dzieci w przyszłym roku. Fundusze są niezbędne, aby wesprzeć najmłodszych poszkodowanych na skutek konfliktów, zmian klimatu i pandemii COVID-19. UNICEF planuje w przyszłym roku dotrzeć z pomocą do 327 mln ludzi, w tym 177 mln dzieci.

Miliony dzieci na całym świecie cierpią na skutek konfliktów, ekstremalnych zjawisk pogodowych i zmian klimatu, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. Sytuację najmłodszych pogarsza pandemia COVID-19, która powoduje osłabienie gospodarcze, wzrost ubóstwa i nierówności. Jak zawsze, to właśnie dzieci cierpią najbardziej. Pilnie potrzebują naszej pomocy.

Kwota apelu UNICEF jest o 31% wyższa niż w zeszłym roku. Największą jego część stanowią środki niezbędne do wsparcia 13 mln dzieci w Afganistanie – to ok. 2 mld dolarów. Apel dotyczący Afganistanu jest największym w historii apelem UNICEF dotyczącym jednego kraju.

933 mln dolarów są niezbędne, aby wesprzeć inicjatywę COVAX, czyli globalne wysiłki na rzecz przyspieszenia równego dostępu do testów, szczepionek i terapii przeciwko COVID-19. Ponieważ pandemia nadal utrudnia dostęp do edukacji, żywności czy opieki medycznej dla dzieci na całym świecie, zapewnienie narzędzi do opanowania tej sytuacji wymaga pilnego działania.

UNICEF będzie także potrzebował 909 mln dolarów na wsparcie uchodźców syryjskich oraz 334 mln dolarów na pomoc dzieciom w samej Syrii. Z kolei na pomoc najmłodszym w Jemenie potrzeba 484 mln dolarów, a dla dzieci w Demokratycznej Republice Konga – 356 mln dolarów. 

W Etiopii, gdzie 15,6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej i gdzie brutalne walki spowodowały wysiedlenie setek tysięcy dzieci na północy kraju, UNICEF będzie potrzebował 351 milionów dolarów na pomoc ratującą życie.

Eskalacja konfliktów doprowadziła miliony dzieci i ich rodzin na skraj przepaści

© UNICEF/Fabeha

Tegoroczny apel jest najwyższy w historii UNICEF. Eskalacja konfliktów doprowadziła miliony dzieci i ich rodzin na skraj przepaści. Ataki na dzieci i infrastrukturę cywilną są codziennością. Tylko w zeszłym roku potwierdzono blisko 24 000 poważnych naruszeń praw dzieci, czyli 72 naruszenia dziennie. Dodatkowo zmiany klimatu zwiększają skalę i intensywność kryzysów humanitarnych. W ciągu ostatnich 30 lat potroiła się liczba katastrof związanych z klimatem.

W przyszłym roku UNICEF planuje dotrzeć do:

 • 7,2 mln dzieci z terapią leczenia ciężkiego ostrego niedożywienia;
 • 62,1 mln dzieci ze szczepieniem przeciwko odrze;
 • 53,4 mln osób z czystą wodą pitną;
 • 27,9 mln dzieci i ich opiekunów z pomocą w zakresie zdrowia psychicznego;
 • 21,3 mln dzieci i kobiet z interwencjami dotyczącymi przemocy ze względu na płeć;
 • 51,9 mln osób z informacją o możliwości bezpiecznego zgłaszania wykorzystywania seksualnego i nadużyć przez pracowników humanitarnych;
 • 77,1 mln dzieci z edukacją formalną lub nieformalną;
 • 23,6 mln gospodarstw domowych z pomocą finansową.
Ataki na dzieci i infrastrukturę cywilną są codziennością

© UNICEF/Souleiman

Dzięki wsparciu darczyńców i partnerów organizacji w 2021 r. udało się:

 • objąć 2,4 mln dzieci terapią leczenia ciężkiego ostrego niedożywienia;
 • dostarczyć 34 mln osób czystą wodę do picia, mycia i gotowania;
 • objąć opieką medyczną 22,4 mln dzieci i kobiet w placówkach wspieranych przez UNICEF;
 • włączyć 110,7 mln dzieci w system edukacji formalnej lub nieformalnej;  
 • objąć 5 mln dzieci i ich opiekunów pomocą w zakresie zdrowia psychicznego;
 • dostarczyć pomoc finansową dla 14,9 mln gospodarstw domowych;
 • zapewnić 3,2 mln osób dostęp do możliwości bezpiecznego zgłaszania wykorzystywania seksualnego i nadużyć;
 • dotrzeć do 8,6 mln kobiet, dziewcząt i chłopców z interwencjami dotyczącymi przemocy ze względu na płeć;
 • dotrzeć do ponad 812,2 mln osób z wiadomościami na temat zapobiegania chorobom.

Tegoroczny apel został ogłoszony w trakcie Globalnego Forum na rzecz Dzieci i Młodzieży, skupiającego liderów, ekspertów, dzieci i młodzież. Forum ma na celu przyspieszenie wdrażania sprawdzonych i nowych rozwiązań, inspirowanie do zmian i podejmowania zobowiązań, a także mobilizację zasobów w celu promowania praw dziecka. Wszystko po to, aby do 2030 r. osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej