W czasie pandemii COVID-19 ponad 45 tysięcy dzieci zostało zwolnionych z aresztu

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNICEF: w czasie pandemii COVID-19 ponad 45 tysięcy dzieci zostało zwolnionych z aresztu

© UNICEF/Ryeng

Zbliża się Światowy Kongres Wymiaru Sprawiedliwości wobec Dzieci. Z tej okazji UNICEF przygotował analizę, z której wynika, że na całym świecie wciąż przetrzymywanych jest ponad 261 tysięcy dzieci. Organizacja apeluje o reformę wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, aby zakończyć praktykę przetrzymywania dzieci.

Od początku pandemii COVID-19 ponad 45 tysięcy dzieci zostało zwolnionych z aresztu i bezpiecznie wróciło do rodziny lub alternatywnej formy opieki. To dowód na to, że w wymiarze sprawiedliwości rozwiązania przyjazne dzieciom są możliwe.

W kwietniu 2020 r. UNICEF zwrócił uwagę na zwiększone ryzyko zakażenia dzieci COVID-19 w zamkniętych i przepełnionych celach oraz wezwał do ich natychmiastowego uwolnienia. Teraz organizacja w raporcie „Detention of children in the time of COVID” ujawnia, że od tego czasu rządy państw w co najmniej 84 krajach wypuściły tysiące dzieci 

Od dawna wiemy, że system wymiaru sprawiedliwości nie jest przystosowany do realizacji konkretnych potrzeb dzieci. Sytuację tę dodatkowo pogorszyła pandemia COVID-19, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. Dziękujemy krajom, które posłuchały naszego apelu i zwolniły dzieci z aresztu. Chroniąc dzieci przed warunkami, które mogłyby narazić je na poważną chorobę, kraje te były w stanie zastosować przyjazne dzieciom rozwiązania prawne. To udowodniło coś, co wiedzieliśmy już wcześniej – rozwiązania wymiaru sprawiedliwości przyjazne dzieciom są więcej niż możliwe, dodaje Henrietta Fore.

Dzieci przebywające w areszcie (zarówno przed procesem, jak i po nim), dzieci aresztowane z powodu migracji oraz dzieci przetrzymywane w związku z konfliktem zbrojnym lub mieszkające z rodzicami w areszcie – są często przetrzymywane w zamkniętych i przepełnionych celach. Brakuje im odpowiedniego dostępu do żywności, opieki medycznej i higieny oraz są podatne na zaniedbanie, przemoc fizyczną i psychiczną oraz przemoc ze względu na płeć. Wielu odmówiono dostępu do prawników oraz kwestionowania legalności ich zatrzymania.

COVID-19 głęboko wpłynął na wymiar sprawiedliwości dla dzieci, zamykając sądy i ograniczając dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Wiele dzieci, w tym dzieci mieszkające na ulicach, zostały zatrzymane za naruszenie ograniczeń w poruszaniu się oraz za złamanie godziny policyjnej wprowadzonej podczas pandemii.

Według analizy UNICEF, na całym świecie około 261 tysięcy dzieci będących w konflikcie z prawem, jest przetrzymywanych w areszcie. Niepełna ewidencja i niekompletne systemy danych administracyjnych w wielu krajach oznaczają, że liczba ta prawdopodobnie jest znacznie wyższa.

UNICEF apeluje do rządów państw i społeczeństw obywatelskich o:

  • inwestycje w uświadamianie dzieciom ich praw, zwłaszcza w przypadku dzieci najbardziej zmarginalizowanych;
  • rozszerzenie bezpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich dzieci;
  • priorytetowe traktowanie profilaktyki i wczesnej interwencji;
  • zakończenie przetrzymywania dzieci, w tym poprzez reformy prawne mające na celu podniesienie wieku odpowiedzialności karnej;
  • zapewnienie sprawiedliwości dzieciom, które stały się ofiarami przemocy seksualnej lub wykorzystania;
  • tworzenie wyspecjalizowanych sądów przyjaznych dzieciom oraz sądów mobilnych.

Każde zatrzymane dziecko jest dowodem na porażkę systemu. Systemy sprawiedliwości mające na celu ochronę i wsparcie dzieci często jeszcze bardziej zwiększają ich cierpienie, powiedziała Henrietta Fore. Decydenci, prawnicy, naukowcy, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, dzieci i młodzieży zbiorą się wkrótce na Światowym Kongresie, aby razem zaapelować o zakończenie przetrzymywania dzieci.

Raporty (w języku angielskim) o dzieciach w detencji:

Zobacz również

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej
Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej