W obliczu niepewnej przyszłości dzieci uchodźców i migrantów w krajach tranzytowych cierpią z powodu przewlekłego stresu

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
Grecja. Mariem ma 8 lat, pochodzi z Syrii.

Nowy Jork/Genewa, 4 maja 2017 r. – Niemal 75 000 uchodźców i migrantów, w tym około
24 600 dzieci jest obecnie przetrzymywanych w Grecji, Bułgarii, na Węgrzech i w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Osoby te są narażone na przewlekły stres związany
z niepewnością ich dalszego losu i przebywania w stanie zawieszenia. Mimo że większość przetrzymywanych osób ubiegających się o azyl ma prawo do dołączenia do swoich rodzin
w krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy czy Szwecja, to nie wiedzą oni czy i kiedy będą mogli to zrobić.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla samotnych matek i dzieci, które utknęły w Grecji lub krajach bałkańskich czekając na połączenie z członkami rodziny w innych krajach Unii Europejskiej. W wielu przypadkach dorośli mężczyźni byli pierwszymi, którzy pokonali drogę do Europy i teraz czekają na resztę rodziny. Niestety wraz z zamknięciem granic w 2016 r.
i wprowadzeniem porozumienia między Unią Europejską a Turcją, pozostali członkowie rodziny są przetrzymywani w krajach tranzytowych skąd muszą ubiegać się o połączenie
z rodzinami w krajach Europy Zachodniej. To proces, który trwa zazwyczaj od 10 miesięcy
do dwóch lat.

Widzimy samotne matki i dzieci przetrzymywane w Grecji, Serbii i Bułgarii, które nie widziały swoich mężów i ojców od miesięcy, a nawet lat, powiedziała Afshan Khan, Dyrektor Regionalna i Specjalny Koordynator UNICEF ds. Kryzysu Uchodźczego i Migracyjnego
w Europie. Proces łączenia rodzin jest powolny, a jego rezultat niepewny. I ta niepewność powoduje, że wiele dzieci i ich rodzin jest narażonych na niepokój i stres emocjonalny.

UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi w Grecji monitoruje stan zdrowia psychicznego oraz występowanie i poziom depresji wśród samotnych matek i dzieci czekających na połączenie z rodziną. Obejmujemy je wsparciem psychologicznym.

Większość wniosków o połączenie z rodziną pochodzi od dzieci i rozdzielonych członków rodziny przetrzymywanych w Grecji. Jednak ze względu na liczbę rozpatrywanych spraw
i zaangażowanie co najmniej dwóch krajów Unii Europejskiej, proces ten jest żmudny.
W 2016 r. w Grecji złożono niemal 5000 wniosków o połączenie z rodziną, z czego 700 pochodziło od dzieci. Niestety do końca roku jedynie 1107 osób po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mogło dotrzeć do kraju docelowego. W międzyczasie rośnie liczba uchodźców
i migrantów przetrzymywanych w Grecji, na Węgrzech i krajach bałkańskich. W marcu 2016 r. było to 47 000 osób, a pod koniec kwietnia 2017 r. już 80 000. To wzrost o około 60%.

Utrzymywanie jedności rodziny jest najlepszym sposobem na zapewnienie ochrony dla dzieci. To dlatego proces łączenia rodzin uchodźców i migrantów jest tak ważny dla dzieci, powiedziała Khan.

UNICEF cały czas obejmuje pomocą psychologiczną dzieci uchodźców i migrantów przetrzymywane w Grecji i Bałkanach Zachodnich:

 • Grecja: pomoc dla 11 Ośrodków Wsparcia Dziecka i Rodziny („Blue Dots”);
 • Bułgaria: szkolenie z zakresu ochrony dzieci uchodźców i migrantów dla pracowników Straży Granicznej i służb migracyjnych;
 • Serbia: wsparcie dla Miejsc Przyjaznych Dzieciom i opieki społecznej w całym kraju;
 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: wsparcie psychologiczne dla dzieci i matek
  w Ośrodkach Wsparcia Dziecka i Rodziny w miastach Gewgelija i Tabanovce;
 • Chorwacja: wsparcie psychologiczne dla dzieci w centrum przyjaznym dziecku
  w Zagrzebiu;
 • Słowenia: wsparcie dla władz rządowych w zakresie eliminowania luk w systemie ochrony dzieci.

###

Pozostałe informacje:
UNICEF wystosował apel w zakresie pomocy przesiedlonym dzieciom:

 1. Ochrona przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów,
  w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych
 2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących
 3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszy sposób ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego
 4. Edukacja wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych
 5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę
 6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

Zobacz również

Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Cholera - zapomniana choroba, czy śmiertelne zagrożenie

Epidemie cholery w XIX wieku zdziesiątkowały ludność świata. W 1854 roku, gdy choroba zbierała swoje żniwo w Londynie, John Snow udowodnił, że jej źródłem była jedna z miejskich pomp, a więc skażona woda pochodząca z Tamizy. 

Więcej
Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

Dostęp do czystej wody to prawo każdego dziecka

10 krajów Afryki Zachodniej i Środkowej: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Mali, Niger, Nigeria i Somalia to obszary dotknięte poważnym zagrożeniem związanym z negatywnym wpływem zmian klimatycznych i brakiem dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej.

Więcej
W Jemenie ponad 10 mln dzieci potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji

W Jemenie ponad 10 mln dzieci potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji

Jemen to kraj dotknięty złożonym kryzysem humanitarnym. Od 8 lat trwa tu wojna domowa, która eskalowała na przestrzeni ostatnich dwóch lat. 

Więcej