Cele strategiczne UNICEF

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.

Aby działania UNICEF miały charakter długofalowy i przynosiły systematyczną poprawę warunków życia dzieci na całym świecie, niezbędne stało się opracowanie celów strategicznych - kompatybilnych ze strukturą organizacji i pozwalających osiągnąć wymierne korzyści. Nasza strategia koncentruje się wokół 44 kluczowych wskaźników, które umożliwią nam monitorowanie postępów w latach 2018-2030. 

Na jakich filarach opieramy działalność UNICEF?

Każde dziecko ma szansę na przeżycie i rozwój

W 2016 roku każdego dnia 15 000 dzieci poniżej 5 roku życia umierało z przyczyn, którym jesteśmy w stanie zapobiec – z czego 7 000 w pierwszych dniach życia. Ponad 40% dzieci poniżej 5 roku życia może nie rozwinąć w pełni swojego potencjału.

UNICEF, jako cel, zakłada, wyeliminowanie do 2030 roku wszelkich formy niedożywienia, w tym, do 2025 roku, wcielenie w życie międzynarodowych ustaleń względem ograniczenia chorób wynikających z niedożywienia dzieci do lat 5 .

Robimy wszystko, aby zredukować globalny wskaźnik umieralności okołoporodowej matek do 70 na 100 000 żywych urodzeń i zapewnić powszechny dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa.

 

Każde dziecko się uczy

Aby zapewnić prawidłowy rozwój i wykorzystanie potencjału dzieci dbamy o właściwą jakość kształcenia. Edukacja warunkuje rozwój zarówno pojedynczych jednostek, jak i całego społeczeństwa. Edukacja pozwala wyrwać się z kręgu ubóstwa i daje szansę na lepszą przyszłość.

W 2016 roku ponad połowa dzieci na świecie w wieku przedszkolnym, 61 milionów dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-12 lat), 60 milionów dzieci w wieku gimnazjalnym i 142 miliony nastolatków w wieku licealnym nie miało dostępu do edukacji.
Szacuje się, że 130 milionów dzieci, które osiągnęły wiek czwartoklasistów, nie umie czytać ani liczyć.

Nasza organizacja stawia przed sobą cel, aby do 2030 wszystkie dzieci miały zapewniony pełny, bezpłatny i wysokiej jakości dostęp do edukacji począwszy od szkoły podstawowej, aż do szkoły średniej. Wymierne korzyści z edukacji najmłodszych czerpie również budżet państwa. Według raportu sporządzonego przez indyjskie Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich każdy 1 USD zainwestowany w edukację generuje 7 USD dolarów dla gospodarki państwa.

 

Każde dziecko jest chronione przed przemocą i wykorzystaniem

Każde dziecko ma prawo do ochrony przez przemocą, wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem.

W 2016 roku nawet 1 miliard dziewczynek i chłopców doświadczyło jakiejś formy przemocy lub krzywdzących praktyk, w tym przemocy seksualnej. Niemal 750 milionów dziewcząt i kobiet zostało poddanych okaleczeniu narządów płciowych. Przemoc wobec kobiet pozostaje dominującą formą łamania praw człowieka na świecie.

Naszym celem w najbliżej dekadzie będzie kompleksowe wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy wobec dziewcząt oraz kobiet, w tym przymusowych małżeństw nieletnich oraz okaleczania ich narządów płciowych. Razem z ponad 11 tysiącami pracowników zlokalizowanych w terenie edukujemy lokalne społeczności i przywracamy równowagę w życiu ofiar szkodliwych praktyk.

 

Każde dziecko żyje w bezpiecznym i czystym otoczeniu

Każde dziecko ma prawo do życia w środowisku sprzyjającym jego bezpieczeństwu i rozwojowi – a więc także wolnym od zanieczyszczeń i innych zagrożeń. Zmiany klimatyczne, brak stanowczej postawy samorządów lokalnych i rządów państw, planowania zabudowy miejskiej i świadomości niebezpieczeństw, jakie niesie zanieczyszczenie środowiska, między innymi dla systemów wodnych i sanitarnych, narażają miliony dzieci na potencjalne niebezpieczeństwo.

Do 2030 roku, zapewnimy wszystkim osobom – w szczególności biednym i bezbronnym – dostęp do zasobów ekonomicznych i  podstawowych usług, a także zabezpieczymy je przed zagrażającymi im skutkami zmian klimatycznych.

 

Każde dziecko ma równe szanse w życiu

Na świecie żyje 2,2 miliarda dzieci. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec Ziemi jest dzieckiem. A każde z dzieci ma swoje prawa. Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka, jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Żadnego dziecka nie można praw tych pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza - jednostka, w związku z tym państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw.

Zainicjowaliśmy szereg działań mających na celu ograniczenie skrajnego ubóstwa wśród dzieci do 3% oraz zmniejszenie o 50% liczbę dzieci żyjących poniżej granicy ubóstwa danego kraju, co pozwoli im wyrównać szanse względem rówieśników z krajów rozwiniętych i zapewni lepszy start w przyszłość. Nasze działania polegają przede wszystkim na wdrożeniu krajowych systemów ochrony i pomocy socjalnej, tak by w ciągu 12 najbliższych lat wszyscy potrzebujący otrzymali podstawowe wsparcie od rządu.

Który z celów strategicznych UNICEF najbardziej odpowiada kierunkowi, w którym chciałbyś rozwijać działania CSR Twojej firmy?

IMG_7140_edited

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem UNICEF dotyczącym celów rozwoju organizacji TUTAJ.

 

 

 

 

 

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej