Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
UNI58257

Wspólne oświadczenie w Międzynarodowym Dniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych (FGM) UNFPA, UNICEF, Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych (ICM) oraz Międzynarodowej Federacji Ginekologów i Położników (FIGO)

Apel o mobilizację działań przeciwko FGM skierowany do pracowników służby zdrowia na całym świecie

Wycinanie zewnętrznych kobiecych narządów płciowych (Female genital mutilation, FGM) jest pogwałceniem praw człowieka, wpływa na zdrowie i okalecza 3 miliony dziewcząt rocznie. Zwyczaj ten praktykowany jest głównie w państwach Afryki i Bliskiego Wschodu. Szacuje się, że ponad 130 mln kobiet i dziewcząt w 29 państwach tego regionu zostało poddanych FGM. Wpływ zabiegu na ich życie jest ogromny.

Obecnie obserwujemy wzrost zaangażowania społeczności i rządów państw w działania na rzecz wyeliminowania tego okrutnego zwyczaju. Niestety jest to niewystarczające.

Dziś, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych apelujemy do wszystkich pracowników służby zdrowia – od pielęgniarek i położnych do lekarzy ginekologów – o mobilizację przeciwko tej niebezpiecznej i głęboko szkodliwej praktyce.

Wsparcie pracowników służby zdrowia w działaniach na rzecz eliminacji FGM jest bardzo istotne. Ich znajomość środowiska, w którym pracują pozwala na poznanie norm społecznych, które utrwalają tradycję FGM. Pacjenci darzą ich swoim zaufaniem. Dzięki temu mogą doprowadzić do szybszego zmniejszania się poparcia dla tych praktyk.

Pracownicy służby zdrowia doskonale znają szkodliwe skutki tego zabiegu. Dziewczynki są narażone na upływ krwi, zakażenie, a nawet śmierć. Po zabiegu mają często problemy z układem moczowym, rozrodczym i menstruacją. Z powodu FGM dziewczęta cierpią również na różnego rodzaju powikłania, które powodują fizyczne i emocjonalne szkody na zdrowiu.

Pracownicy służby zdrowia są również wyjątkowo dobrze przygotowani do odparcia niepokojącego trendu, jaki pojawił się niedawno w wielu krajach - około jedna na pięć dziewcząt została okaleczona przez osobę przeszkoloną w zakresie opieki medycznej. W niektórych państwach nawet trzy na cztery dziewczynki mogły zostać poddane FGM w ten sposób.

W wielu krajach praktyka FGM jest nielegalna, więc osoba dokonująca takiego rytuału łamie prawo. Niezależnie jednak od tego, czy w danym państwie FGM jest legalne czy nie, pracownik służby zdrowia wykonujący zabieg łamie podstawowe prawa kobiet i dziewcząt. Swoją postawą daje zgodę na tą szkodliwą praktykę i przeciwstawia się podstawowej zasadzie medycyny: nie szkodzić.    

UNI42923

Pracownicy służby zdrowia mogą być często pod dużą presją, aby zaangażować się w procedurę FGM. Dlatego tak ważne jest udzielenie im wsparcia, aby mogli oprzeć się tym naciskom.

Przede wszystkim wzywamy wszystkich pracowników służby zdrowia do porzucenia praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych. Apelujemy, aby wpłynęli nie tylko na środowisko, w którym pracują, ale także na swoich współpracowników w celu porzucenia wykonywania tego szkodliwego zabiegu. Wzywamy także, aby zapewnili ochronę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego tym kobietom, które zostały już poddane FGM.

Wiemy, że pracownicy służby zdrowia potrzebują wsparcia. Nasze organizacje: Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), UNICEF, Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych (ICM) oraz Międzynarodowa Federacja Ginekologów i Położników (FIGO) są zaangażowane we wspieranie wysiłków zmierzających do zapewnienia pracownikom służby zdrowia odpowiednich informacji i umiejętności, których potrzebują, aby przyspieszyć rezygnację z wykonywania praktyk FGM i leczenia powikłań po zabiegu.

Normy społeczne, zwłaszcza w małych społecznościach mogą wywierać ogromny wpływ na życie ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby przede wszystkim dziewczęta i ich rodziny, ale także rządzący, eksperci i pracownicy służby zdrowia mówili jednym głosem i podjęli wspólne działania.

W Międzynarodowym Dniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych bądźmy razem przeciwko FGM. Od tego zależy zdrowie i dobrobyt milionów dziewczynek na całym świecie.

podpisy

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

6 lutego 2023 r. dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i liczne wstrząsy wtórne nawiedziły południowo-wschodnią Turcję i Syrię. Byliśmy i jesteśmy na miejscu w obu krajach, aby nieść pomoc humanitarną poszkodowanym dzieciom i ich rodzinom.

Więcej