Novak Djokovic, Ambasador Dobrej Woli UNICEF odwiedza dzieci uchodźców i migrantów w Serbii

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Novak Djokovic, Ambasador Dobrej Woli UNICEF odwiedza dzieci uchodźców i migrantów w Serbii

Belgrad, Serbia, 23 września 2015 r. – Novak Djokovic, Ambasador Dobrej Woli UNICEF odwiedził Miejsce Przyjazne Dzieciom wspierane przez UNICEF w Belgradzie, gdzie spotkał się z dziećmi uchodźców i migrantów, którzy przemieszczają się przez Serbię w kierunku Europy Zachodniej.

Novak Djokovic był głęboko poruszony sytuacją dzieci, które stanowią niemal 1/3 uchodźców i migrantów. Większość z nich ucieka przed przemocą w Syrii, Afganistanie i Iraku.

Te dzieci podróżują z rodzinami od wielu dni. Przetrwały spiekotę dnia oraz zimne
i deszczowe noce. Są wyczerpane fizycznie i psychicznie, powiedział Novak Djokovic. Miejsce Przyjazne Dzieciom stworzone przez UNICEF jest dla nich miejscem, gdzie mogą się bezpiecznie bawić, odpocząć i otrzymać wsparcie psychologiczne.

Od początku roku, 129 947 osób ubiegających się o azyl zostało zarejestrowanych w Serbii. Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), co najmniej taka sama liczba osób dotarła do Serbii bez rejestracji.

UNICEF utworzył dwa Miejsca Przyjazne Dzieciom, wyposażone w materiały edukacyjne i zabawki. Jedno z nich znajduje się w mieście Preševo, blisko granicy z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, a drugie w stolicy państwa – Belgradzie. W każdym z tych miejsc
50 dzieci jednocześnie może się bawić i otrzymać wsparcie psychologiczne.

Do tej pory, niemal 1000 dzieci (większość w wieku 6-10 lat) mogło skorzystać z Miejsc Przyjaznych Dzieciom w Serbii. Miejsca te przynoszą również korzyść rodzicom, którzy pokonali wraz z dziećmi długą i wyczerpującą drogę. Bardzo doceniają pomoc, jaką otrzymują tam ich dzieci.

W odpowiedzi na trwający kryzys, UNICEF Serbia zatrudnił dodatkowych pracowników socjalnych, którzy pomagają zidentyfikować dzieci i rodziny najbardziej podatne na skrzywdzenie oraz udzielić im niezbędnego wsparcia. Pomagają również określić procedury działania w sytuacji, kiedy zostanie zidentyfikowane dziecko podróżujące bez opieki.

Zostały także utworzone dwa miejsca przeznaczone dla matek karmiących, gdzie mogą one zaopiekować się dziećmi oraz otrzymać niezbędne informacje na temat karmienia piersią. Około 200 dzieci i niemowląt otrzyma tam również posiłek.

Wielu uchodźców kontynuuje podróż przez Chorwację, gdzie nadal znajdują się miny
i niewybuchy będące pozostałościami po ostatnich konfliktach. UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi udziela migrantom i uchodźcom informacji na temat tego zagrożenia.

Prawa dzieci uchodźców i migrantów muszą być przestrzegane zgodnie z Konwencją
o prawach dziecka, powiedział Novak Djokovic. Te dzieci, jak i wiele innych dzieci uchodźców i migrantów w Europie, żyje w nieodpowiednich warunkach. Wiele z nich śpi na otwartej przestrzeni. Wkrótce nadejdzie zima i wówczas zdrowie najmłodszych może być zagrożone.

To oczywiste, że najlepszym sposobem, aby pomóc tym dzieciom jest podjęcie skoordynowanych działań w celu usunięcia przyczyn tego ogromnego ruchu. Możemy to osiągnąć szczególnie przez podjęcie wysiłków dyplomatycznych do zakończenia konfliktów
i poprzez udzielenie wsparcia rozwojowego i humanitarnego dla państw, z których pochodzą uchodźcy i migranci, dodał Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Zobacz również

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej