Nowi Członkowie Rady UNICEF Polska

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.

Na mocy Uchwały Nr 33/04.02/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku, Rada Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF powołała Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego oraz Pana Janusza Niedzielę do Rady Polskiego Komitetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Tym samym Rada liczy obecnie dziewięciu Członków. 

Pan Andrzej Stefan Gradowski jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH) oraz różnorodnych studiów podyplomowych w kraju i zagranicą (Uniwersytet w Londynie, Uniwersytet w Dublinie) w zakresie organizacji, zarządzania i finansów. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej, a jednocześnie doświadczenie operacyjnie na rynku nieruchomości i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. W latach 1996-2002 był Doradcą Prezesa Zarządu Banku BZ WBK, odpowiedzialnym m.in. za projekt połączenia Banku Zachodniego z WBK S.A., a także współpracę z instytucjami rządowymi takimi jak Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Finansów, NBP, KNF i z Commercial Union. W latach 2002-2006 Pan Andrzej Stefan Grabowski był Członkiem Zarządu Rad Nadzorczych MACOPHARMA Polska oraz LOOK Investment. Równolegle, od roku 1996 jest współwłaścicielem firmy G.C. Conslulting Sp. z o.o., prowadzącej działalność consultingową w zakresie zarządzania w instytucjach finansowych, audytu, negocjacji oraz w podmiotach działających na rynku nieruchomości. W latach 2010 – 2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Alterco SA oraz Trion SA. 

Pan Janusz Niedziela, radca prawny, jest absolwentem oraz wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych i tematyce środków ochrony prawnej systemu zamówień publicznych. W latach 1992 -1993 był Dyrektorem biura kadr w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1994 - 1995 piastował stanowisko Dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego PLL LOT S.A., gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie obsługi prawnej spółki i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym wydzielanie poszczególnych obszarów działania w odrębne podmioty prawne, podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów dotyczących transportu lotniczego i negocjacje ze związkami zawodowymi. W latach 1996 - 1999, jako radca prawny kierował obsługą prawną w AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. - firmie zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A., uczestniczył w działaniach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych funduszu i spółek zależnych.

W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2005 powołany na Członka Trybunału Stanu. Był także członkiem Komitetu Integracji Europejskiej.

W latach 2006 - 2008 Przewodniczył Radzie Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A. W latach 2006 -2008 był Członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., gdzie pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

  

Zobacz również

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dzieci?

Kryzys klimatyczny nie tylko zmienia planetę, ale także dzieci. Wpływa na ich zdrowie i rozwój. Uprzywilejowane położenie geograficzne nie chroni przed zmianami klimatu - również w krajach rozwiniętych skutki kryzysu klimatycznego są odczuwalne. 

Więcej
UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej