Nowi Członkowie Rady UNICEF Polska

Na mocy Uchwały Nr 33/04.02/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku, Rada Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF powołała Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego oraz Pana Janusza Niedzielę do Rady Polskiego Komitetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Tym samym Rada liczy obecnie dziewięciu Członków. 

Pan Andrzej Stefan Gradowski jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH) oraz różnorodnych studiów podyplomowych w kraju i zagranicą (Uniwersytet w Londynie, Uniwersytet w Dublinie) w zakresie organizacji, zarządzania i finansów. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej, a jednocześnie doświadczenie operacyjnie na rynku nieruchomości i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. W latach 1996-2002 był Doradcą Prezesa Zarządu Banku BZ WBK, odpowiedzialnym m.in. za projekt połączenia Banku Zachodniego z WBK S.A., a także współpracę z instytucjami rządowymi takimi jak Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Finansów, NBP, KNF i z Commercial Union. W latach 2002-2006 Pan Andrzej Stefan Grabowski był Członkiem Zarządu Rad Nadzorczych MACOPHARMA Polska oraz LOOK Investment. Równolegle, od roku 1996 jest współwłaścicielem firmy G.C. Conslulting Sp. z o.o., prowadzącej działalność consultingową w zakresie zarządzania w instytucjach finansowych, audytu, negocjacji oraz w podmiotach działających na rynku nieruchomości. W latach 2010 – 2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Alterco SA oraz Trion SA. 

Pan Janusz Niedziela, radca prawny, jest absolwentem oraz wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych i tematyce środków ochrony prawnej systemu zamówień publicznych. W latach 1992 -1993 był Dyrektorem biura kadr w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1994 - 1995 piastował stanowisko Dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego PLL LOT S.A., gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie obsługi prawnej spółki i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym wydzielanie poszczególnych obszarów działania w odrębne podmioty prawne, podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów dotyczących transportu lotniczego i negocjacje ze związkami zawodowymi. W latach 1996 - 1999, jako radca prawny kierował obsługą prawną w AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. - firmie zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A., uczestniczył w działaniach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych funduszu i spółek zależnych.

W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2005 powołany na Członka Trybunału Stanu. Był także członkiem Komitetu Integracji Europejskiej.

W latach 2006 - 2008 Przewodniczył Radzie Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A. W latach 2006 -2008 był Członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., gdzie pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

  

Zobacz również

Zły stan zdrowia psychicznego prowadzi do poważnych konsekwencji.

1 na 7 dzieci na świecie cierpi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. A jak jest w Polsce?

Zły stan zdrowia psychicznego prowadzi do poważnych konsekwencji.

Więcej
Każdego dnia czworo dzieci w Jemenie traci zdrowie lub życie

Każdego dnia czworo dzieci w Jemenie traci zdrowie lub życie

Od 2015 r., czyli od początku konfliktu w Jemenie zginęło lub zostało rannych 10 tysięcy dzieci - to czworo każdego dnia.

Więcej
UNICEF i Gallup opublikowały wyniki badania obejmującego ponad 21 tysięcy dzieci i osób dorosłych.

Młodzi ludzie wierzą, że świat staje się coraz lepszym miejscem do życia

UNICEF i Gallup opublikowały wyniki badania obejmującego ponad 21 tysięcy dzieci i osób dorosłych.

Więcej