Raport UNICEF: Co najmniej 1/3 uczniów na świecie nie ma dostępu do nauki zdalnej podczas zamknięcia szkół z powodu COVID-19

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNI362242

Co najmniej jedna trzecia uczniów na świecie - 463 mln dzieci - nie miała dostępu do nauki zdalnej w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii.  

Liczba dzieci, których nauka została przerwana na wiele miesięcy jest ogromna. To kryzys w światowym systemie edukacji. Jego skutki mogą być odczuwalne w gospodarkach i społeczeństwach przez następne dziesięciolecia, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF.

Zamknięcie szkół dotknęło blisko 1,5 mld uczniów. Przygotowany przez UNICEF raport dotyczący zdalnego nauczania ujawnia głębokie nierówności w dostępie do tej formy nauki.

W raporcie została przeanalizowana dostępność technologii i narzędzi potrzebnych do zdalnego nauczania w domach. Badanie zostało przeprowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym w 100 krajach na świecie. Dane obejmują dostęp do telewizji, radia i Internetu oraz dostępność programów do nauki na tych platformach w czasie zamknięcia szkół.

Chociaż raport przedstawia niepokojący obraz braku zdalnego nauczania podczas zamknięcia szkół, UNICEF ostrzega, że w rzeczywistości sytuacja jest znacznie gorsza. Nawet jeśli dzieci mają w domu dostęp do niezbędnych narzędzi i technologii, mogą nie być w stanie z nich korzystać. Wśród przyczyn są: obowiązki domowe, zmuszanie do pracy, złe warunki do nauki i brak wsparcia w korzystaniu z programów nauczania online.

Raport zwraca uwagę na znaczne nierówności występujące między regionami. W najgorszej sytuacji są uczniowie w Afryce Subsaharyjskiej. Prawie połowa dzieci w wieku szkolnym nie ma tam możliwości skorzystania z nauki zdalnej.

Region 

Odsetek uczniów którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania (%)

Liczba uczniów którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania

Afryka Wschodnia i Południowa 

49% 

67 mln 

Afryka Zachodnia i Środkowa  

48% 

54 mln 

Azja Wschodnia i region Pacyfiku  

20% 

80 mln 

Bliski Wschód i Afryka Północna  

40% 

37 mln 

Azja Południowa

38% 

147 mln 

Europa Wschodnia i Azja Centralna 

34% 

25 mln 

Ameryka Łacińska i Karaiby  

9% 

13 mln 

Świat

31% 

463 mln 

Dzieci w wieku szkolnym z najuboższych rodzin i dzieci mieszkające na obszarach wiejskich to dzieci w zdecydowanie najgorszej sytuacji. Na całym świecie, 72% uczniów, którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania pochodzi z najuboższych rodzin. W krajach o średnich dochodach, dzieci z najuboższych rodzin stanowią aż 86% wszystkich uczniów, którzy nie mają dostępu do nauki zdalnej. Globalnie, 3/4 dzieci w wieku szkolnym bez dostępu na nauki zdalnej mieszka na obszarach wiejskich.

Raport zwraca również uwagę na występujące różnice w dostępie do zdalnej nauki w różnych grupach wiekowych. Najmłodsi uczniowie są tą grupą wiekową, która najprawdopodobniej „przegapi” naukę zdalną w najbardziej istotnych dla nich latach nauki i rozwoju. Według autorów raportu:

  • do co najmniej 70% uczniów w wieku przedszkolnym - 120 mln dzieci - nie można dotrzeć, głównie ze względu na ograniczenia w nauce online dla małych dzieci, brak programów nauki zdalnej dla tej kategorii wiekowej oraz brak sprzętu domowego;
  • co najmniej 29% uczniów szkół podstawowych - 217 mln dzieci - nie jest objętych programami nauki zdalnej;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych byli w najlepszej sytuacji, przy czym co najmniej 18% z nich - 48 mln - nie miało zasobów technologicznych umożliwiających dostęp do zdalnej nauki.

UNICEF apeluje do rządów państw o priorytetowe traktowanie bezpiecznego, ponownego otwarcia szkół, gdy obostrzenia związane z pandemią zostaną złagodzone. UNICEF apeluje także o włączenie nauki korekcyjnej do planu ponownego otwarcia szkół. Polityka i praktyki związane z otwarciem szkół muszą obejmować rozszerzenie dostępu do edukacji, w tym nauki zdalnej, zwłaszcza dla grup marginalizowanych. System edukacji powinien być również dostosowany i zbudowany tak, aby mógł być odporny na przyszłe kryzysy.

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej