Raport UNICEF: Co najmniej 1/3 uczniów na świecie nie ma dostępu do nauki zdalnej podczas zamknięcia szkół z powodu COVID-19

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UNI362242

Co najmniej jedna trzecia uczniów na świecie - 463 mln dzieci - nie miała dostępu do nauki zdalnej w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii.  

Liczba dzieci, których nauka została przerwana na wiele miesięcy jest ogromna. To kryzys w światowym systemie edukacji. Jego skutki mogą być odczuwalne w gospodarkach i społeczeństwach przez następne dziesięciolecia, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF.

Zamknięcie szkół dotknęło blisko 1,5 mld uczniów. Przygotowany przez UNICEF raport dotyczący zdalnego nauczania ujawnia głębokie nierówności w dostępie do tej formy nauki.

W raporcie została przeanalizowana dostępność technologii i narzędzi potrzebnych do zdalnego nauczania w domach. Badanie zostało przeprowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym w 100 krajach na świecie. Dane obejmują dostęp do telewizji, radia i Internetu oraz dostępność programów do nauki na tych platformach w czasie zamknięcia szkół.

Chociaż raport przedstawia niepokojący obraz braku zdalnego nauczania podczas zamknięcia szkół, UNICEF ostrzega, że w rzeczywistości sytuacja jest znacznie gorsza. Nawet jeśli dzieci mają w domu dostęp do niezbędnych narzędzi i technologii, mogą nie być w stanie z nich korzystać. Wśród przyczyn są: obowiązki domowe, zmuszanie do pracy, złe warunki do nauki i brak wsparcia w korzystaniu z programów nauczania online.

Raport zwraca uwagę na znaczne nierówności występujące między regionami. W najgorszej sytuacji są uczniowie w Afryce Subsaharyjskiej. Prawie połowa dzieci w wieku szkolnym nie ma tam możliwości skorzystania z nauki zdalnej.

Region 

Odsetek uczniów którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania (%)

Liczba uczniów którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania

Afryka Wschodnia i Południowa 

49% 

67 mln 

Afryka Zachodnia i Środkowa  

48% 

54 mln 

Azja Wschodnia i region Pacyfiku  

20% 

80 mln 

Bliski Wschód i Afryka Północna  

40% 

37 mln 

Azja Południowa

38% 

147 mln 

Europa Wschodnia i Azja Centralna 

34% 

25 mln 

Ameryka Łacińska i Karaiby  

9% 

13 mln 

Świat

31% 

463 mln 

Dzieci w wieku szkolnym z najuboższych rodzin i dzieci mieszkające na obszarach wiejskich to dzieci w zdecydowanie najgorszej sytuacji. Na całym świecie, 72% uczniów, którzy nie mają dostępu do zdalnego nauczania pochodzi z najuboższych rodzin. W krajach o średnich dochodach, dzieci z najuboższych rodzin stanowią aż 86% wszystkich uczniów, którzy nie mają dostępu do nauki zdalnej. Globalnie, 3/4 dzieci w wieku szkolnym bez dostępu na nauki zdalnej mieszka na obszarach wiejskich.

Raport zwraca również uwagę na występujące różnice w dostępie do zdalnej nauki w różnych grupach wiekowych. Najmłodsi uczniowie są tą grupą wiekową, która najprawdopodobniej „przegapi” naukę zdalną w najbardziej istotnych dla nich latach nauki i rozwoju. Według autorów raportu:

  • do co najmniej 70% uczniów w wieku przedszkolnym - 120 mln dzieci - nie można dotrzeć, głównie ze względu na ograniczenia w nauce online dla małych dzieci, brak programów nauki zdalnej dla tej kategorii wiekowej oraz brak sprzętu domowego;
  • co najmniej 29% uczniów szkół podstawowych - 217 mln dzieci - nie jest objętych programami nauki zdalnej;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych byli w najlepszej sytuacji, przy czym co najmniej 18% z nich - 48 mln - nie miało zasobów technologicznych umożliwiających dostęp do zdalnej nauki.

UNICEF apeluje do rządów państw o priorytetowe traktowanie bezpiecznego, ponownego otwarcia szkół, gdy obostrzenia związane z pandemią zostaną złagodzone. UNICEF apeluje także o włączenie nauki korekcyjnej do planu ponownego otwarcia szkół. Polityka i praktyki związane z otwarciem szkół muszą obejmować rozszerzenie dostępu do edukacji, w tym nauki zdalnej, zwłaszcza dla grup marginalizowanych. System edukacji powinien być również dostosowany i zbudowany tak, aby mógł być odporny na przyszłe kryzysy.

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Recepcjonistka/a

UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Więcej