Trzy lata po trzęsieniu ziemi na Haiti widać poprawę sytuacji dzieci

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNI121142

Według wstępnych wyników badania Haiti Demographic and Health Survey (DHS), które objęło 13 350 gospodarstw domowych, w 2012 roku 77% dzieci w wieku 6-11 lat uczęszczało do szkoły podstawowej. Dla porównania, w latach 2005-2006, kiedy przeprowadzono ostatnie tego typu badanie, do szkoły podstawowej chodziła mniej niż połowa dzieci.

Poziom ostrego niedożywienia wśród dzieci poniżej 5. roku życia zmniejszył się o połowę (z 10% do 5%), a przewlekłe niedożywienie dotyka obecnie 22% dzieci (w porównaniu z 29% w latach 2005-2006).

Wyniki tego badania dowodzą, że starania prowadzone w ciągu ostatnich trzech lat przez nas i naszych partnerów na Haiti przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach i złagodziły negatywne skutki trzęsienia ziemi z 2010 roku. Udało się zapobiec wybuchowi epidemii cholery i wystąpieniu innych katastrof zagrażających dzieciom - mówi Edouard Beigbeder, przedstawiciel UNICEF na Haiti. Rezultaty badania mobilizują do dalszych działań – dodaje Edouard Beigbeder.

UNI121605

W ciągu ostatnich 15 lat wskaźnik umieralności dzieci poniżej 5. roku życia wykazał tendencję spadkową: 88 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Dla porównania, w latach 1997-2001 wynosił on 112, a w latach 2002-2006 - 96. Dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych pozostał na niezmienionym poziomie 65%, podczas gdy 82% osób zamieszkujących obozy dla uchodźców mogło korzystać ze zmodernizowanych urządzeń sanitarnych. Prawie dwukrotnie poprawił się dostęp do sanitariatów, z poziomu 14% w latach 2005-2006 do 26% w 2012 roku.

UNI111837

Polacy od samego początku wspierają ofiary kataklizmu. W 2010 roku, dzięki hojnemu wsparciu Darczyńców, UNICEF Polska przekazał 1,7 mln PLN na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Sytuacja polepsza się, ale osierocone i oddzielone od rodzin dzieci nadal często pozbawione są podstawowej ochrony i opieki. Przemoc, wyzysk, porwania i nielegalne adopcje zagrażają im każdego dnia. Dlatego właśnie w ubiegłym roku UNICEF Polska kolejny raz poprosił swoich Darczyńców o pomoc. Dzięki nim, w ramach kampanii charytatywnej „Ulice Haiti to nie miejsce dla dzieci”, organizacja przekazała dzieciom na Haiti ponad 451 tysięcy PLN. Środki te przeznaczono na dofinansowanie działań, których celem jest zapewnienie rejestracji, opieki i ochrony oraz powrotu do rodzin 30 tysiącom dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. W tym celu UNICEF przeprowadzi następujące działania:

  • Łączenie rozdzielonych rodzin, poszukiwanie krewnych dzieci przebywających w ośrodkach opieki – publikacja zdjęć dzieci w celu identyfikacji, prowadzenie wywiadu społecznego w celu zapobieżenia fałszowaniu informacji o rodzinach dzieci i wyeliminowania zagrożenia handlu dziećmi
  • Prowadzenie rejestru dzieci oczekujących na odnalezienie rodzin
  • Rejestracja dzieci nowonarodzonych oraz przebywających w ośrodkach opieki
  • Monitorowanie pracy ośrodków opieki
  • Zatrudnienie i szkolenie psychologów pracujących z dziećmi przebywającymi w ośrodkach opieki i więzieniach
  • Zatrudnienie  i szkolenie pedagogów pracujących z dziećmi przebywającymi w ośrodkach opieki. 

Zobacz również

Miesiąc rodzicielstwa. O co chodzi z self-care?

Miesiąc rodzicielstwa. O co chodzi z self-care?

Self-care można tłumaczyć jako dbanie, troskę o siebie lub samoopiekę. Bez względu jaką nazwą się posługujemy, to oznacza ona każdą czynność, którą wykonujemy celowo, aby zadbać o nasze zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Potrzebuje jej każdy – zarówno rodzic, jak i dziecko. 

Więcej
Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Bycie rodzicem to istny rollercoaster uczuć - od radości i miłości, przez złość, aż do obojętności. Wychowywaniu towarzyszy także stres związany z ciągłym niedoczasem, godzeniem życia zawodowego z rodzinnym, a także troską o małe pociechy. Jest on jednak nieodłącznym elementem życia i naturalną reakcją organizmu.

Więcej
Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej