eMOCje W GŁOWIE

Akcje edukacyjne

eMOCje W GŁOWIE

IDEA PROJEKTU

Czy wiesz, że:

 • Problemy psychiczne należą do jednych z głównych przyczyn chorób wśród nastolatków.
 • Połowa wszystkich zaburzeń psychicznych ma swój początek przed ukończeniem 14. roku życia.
 • O zdrowie psychiczne należy dbać tak samo jak o kondycję fizyczną.
 • Relacje z rodzicami, opiekunami, nauczycielami odgrywają niezwykle istotną rolę w profilaktyce zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Wczesny okres dorastania jest niezwykle ważnym czasem w rozwoju młodego człowieka, kiedy to należy zwrócić uwagę na profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego. Niestety dane dotyczące zdrowia psychicznego młodego pokolenia są zatrważające - szacuje się, że ponad 600 tys. dzieci w Polsce potrzebuje specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Okres dorastania to wyjątkowy etap w rozwoju młodych ludzi, kiedy możemy pomóc im rozpoznawać trudne emocje i radzić sobie z nimi. To dobry czas, aby wspierać młodzież także w skutecznym rozwiązywaniu problemów, utrzymywaniu zdrowych relacji, komunikowaniu swoich potrzeb oraz podejmowaniu decyzji, które sprzyjają zachowaniu dobrego samopoczucia. 

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest przybliżenie nauczycielom, rodzicom oraz uczniom zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego. Celem inicjatywy „eMOCje w GŁOWIE” jest kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz pokazanie jak je chronić i o nie dbać. 

Dodatkowym elementem projektu jest komponent, zwracający uwagę na sytuację, z którą mierzą się dzieci i młodzież przybywające do nas z Ukrainy. Dzieci, które doświadczyły traumy związanej z wojną, potrzebują szczególnego wsparcia, kiedy trafiają do szkół i placówek w obcym dla nich kraju. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny poradnik „Dziecko pod wypływem traumy”, w którym znajdziecie wiele cennych wskazówek, m.in. jak rozpoznać objawy stresu potraumatycznego u dziecka i jak przygotować klasę oraz szkołę na przywitanie dzieci z Ukrainy.

Zestaw materiałów edukacyjnych

We współpracy z ekspertami przygotowaliśmy bogaty zestaw materiałów edukacyjnych, które przybliżą tematykę zdrowia psychicznego młodzieży i pomogą w zaplanowaniu zajęć dydaktycznych: 

 • Materiały video dla nauczycieli, rodziców/opiekunów oraz uczniów – 4 filmy-wywiady z psychologiem na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 
 • Przewodnik dla nauczyciela o zdrowiu psychicznym wraz ze scenariuszami zajęć oraz atrakcyjnym komiksem dla uczniów (materiały przewidziane dla nauczycieli pracujących z uczniami w grupie wiekowej 10-14 lat),
 • Poradnik dla nauczyciela „Dziecko pod wpływem traumy” z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami, którzy doświadczyli traumy uciekając z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz inne placówki zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży. UWAGA: część materiałów jest przewidziana dla pedagogów pracujących z uczniami w wieku 10-14 lat. 

Jak zorganizować projekt w szkole? 

 1. Zgłoś placówkę do projektu edukacyjnego do 17 maja. Szczegóły procesu rejestracji opisane są w regulaminie.
 2. Zapoznaj się z materiałami dla nauczyciela – przewodnikiem o zdrowiu psychicznym wraz z komiksem dla uczniów, materiałami video w formie wywiadów z ekspertem, które znajdziesz wśród materiałów do pobrania na koncie po rejestracji. Jeśli w Waszej szkole rozpoczęły naukę dzieci z Ukrainy, które trafiły do Polski po wybuchu wojny w ich kraju, zapoznaj się z opracowaniem „Dziecko pod wpływem traumy”, w którym znajdziesz cenne informacje i wskazówki, jak przygotować placówkę na przyjęcie nowych uczniów. 
 3. Zorganizuj spotkanie dla uczniów w klasie/grupie/placówce z psychologiem lub pedagogiem szkolnym poświęcone tematyce zdrowia psychicznego. Możecie zaprosić także specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego spoza szkoły. Spotkanie to będzie okazją dla młodzieży na bliższe poznanie profesji psychologa i dyskusję na tematy, które są dla nich ważne. Obejrzyjcie wspólnie materiał filmowy przygotowany dla młodzieży i o młodzieży. Może on być punktem wyjścia do ważnej dyskusji z uczniami.
 4. Jeśli pracujesz z grupą uczniów w wieku 10-14 lat, przeprowadź zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały przygotowane przez UNICEF Polska. Wykorzystaj udostępnione scenariusze zajęć w „Przewodniku dla nauczyciela” oraz komiks. Obejrzyjcie z uczniami film, który został dla nich przygotowany (materiał dla młodzieży i o młodzieży). Materiał video możesz także udostępnić uczniom online.
 5. Zorganizuj spotkanie z rodzicami/opiekunami uczniów, podczas którego porozmawiacie o profilaktyce zdrowia psychicznego i wspólnie obejrzycie film - wywiad z ekspertem o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży (dla rodziców). Spotkanie to można połączyć z innymi zaplanowanymi działaniami, jak np. z przewidzianą w kalendarzu roku szkolnego wywiadówką, bądź innym wydarzeniem. Link do wywiadu oraz link do artykułów w sekcji dla rodziców na stronie UNICEF Polska https://unicef.pl/co-robimy/dla-rodzicow możesz przekazać opiekunom dzieci mailowo. Na stronie znajdziecie informacje, gdzie w razie potrzeby szukać profesjonalnej opieki i pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. 
 6. Podsumujcie Wasze działania i złóż raport z realizacji projektu na stronie UNICEF Polska. Formularz raportu będzie dostępny na Koncie koordynatora od 1 czerwca do 24 czerwca w zakładce "Szkoły". Po złożeniu raportu, udostępnione zostaną na koncie Koordynatora materiały potwierdzające udział w akcji - dyplom dla placówki oraz zaświadczenie dla Koordynatora. 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia projektu dostępne są wyłącznie on-line na koncie Koordynatora w zakładce „Szkoły”. 

Przed przystąpieniem do akcji należy zapoznać się z regulaminem projektu. 

Pokażmy, że zdrowie psychicznego młodego pokolenia nie jest nam obojętne. Emocje dają moc, a moc jest w głowie – eMOCje w GŁOWIE – to projekt dla Was!

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej