Akcje edukacyjne

UNICEF Polska - Przystań w sieci
UNICEF Polska - TO(DZIAŁA)MY!

***

Archiwum akcji

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy wiele akcji edukacyjnych skierowanych do przedszkoli i szkół w całej Polsce. Projekty przygotowywane przez UNICEF Polska dotyczą tematyki praw dziecka, partycypacji, edukacji globalnej i międzykulturowej, bezpieczeństwa najmłodszych, a także kwestii środowiskowych. Poniżej znajdziecie opis wybranych akcji, cieszących się największym uznaniem i popularnością wśród placówek edukacyjnych.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - 30 lat Konwencji o prawach dziecka

UNICEF Polska - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. W 2019 roku obchodziliśmy jego 30. rocznicę. Z tej okazji zorganizowaliśmy akcję edukacyjną, w której uczestniczyło ponad 3 tysiące szkół i przedszkoli z całej Polski. Działania i aktywności podejmowane tego dnia miały na celu zwrócenie uwagi zarówno środowiska szkolnego jak i lokalnego, na prawa dziecka. W wielu miastach odbyły się niebieskie marsze zorganizowane przez szkoły pod hasłem #DlaKażdegoDziecka. W tym wyjątkowym dniu, dzieci i młodzież  wykorzystały w podejmowanych działaniach niebieski kolor UNICEF, jako symbol solidarności z rówieśnikami, którym pomoc niesie UNICEF. Co roku zachęcamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To świetny moment na upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka.

Szkoła z prawami dziecka

UNICEF Polska - Szkoła z prawami dziecka

© UNICEF/UN0263622/Herwig

„Szkoła z prawami dziecka” to projekt skoncentrowany na tematyce praw dziecka i zagadnieniu partycypacji dzieci. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi ich praw, a także wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Ten ostatni element nadaje projektowi wyjątkowy charakter. Dzieci – uczestnicy projektu, nominują osoby dorosłe i przyznają im odznakę Gwiazdy „Szeryfa Praw Dziecka”. Zrealizowaliśmy dotychczas cztery edycje projektu „Szkoły z Prawami Dziecka”. Ostatnia odsłona akcji miała miejsce w roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkie Kolory Świata

UNICEF Polska - Wszystkie Kolory Świata

© UNICEF/UNI39747/Noorani

„Wszystkie Kolory Świata” to jeden z najbardziej popularnych projektów edukacyjnych UNICEF Polska. Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji dzieci w różnych regionach świata, zapoznanie ich z działalnością UNICEF oraz uwrażliwienie na problemy rówieśników mieszkających w krajach rozwijających się. Projekt ma także kształtować wśród dzieci i młodzieży postawę tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazać, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. Uczniowie zaangażowani w akcję projektują, a następnie szyją szmaciane laleczki. Zostają one przekazane, w zamian za darowiznę, zaproszonym na wydarzenie wieńczące projekt, gościom. W ramach pięciu edycji akcji zebrano ponad 3,4 miliona złotych na zakup szczepionek dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Akcję „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Majka Jeżowska.

Zawody dla Afryki

UNICEF Polska - ZaWODY DLA AFRYKI

© UNICEF/UN0199513/Noorani

„ZaWODY DLA AFRYKI” to projekt edukacyjny, którego celem było przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka. Wskazanie regionów świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, a także kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody. W projekcie wzięło udział ponad 650 szkół i przedszkoli z całej Polski. W lekcjach poświęconych problemowi dostępu do wody pitnej uczestniczyło 75 tysięcy dzieci. Część z nich zaangażowała się także w ogólnopolski konkurs, polegający na przygotowaniu projektu „Kodeksu Oszczędzania Wody”. 10 najwyżej ocenionych prac zostało nagrodzonych zestawami gier i książek, ufundowanych przez Partnera projektu – właściciela marki Cisowianka. Projekt został zrealizowany wiosną 2018 roku.

Po pierwsze dziecko

Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!

UNICEF Polska - Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę

© UNICEF/UNI179173/Haidar

„Po pierwsze dziecko” i „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”, to projekty, których celem było przybliżenie uczniom problemu uchodźctwa i migracji. W akcji edukacyjnej „Po pierwsze dziecko” wzięło udział ponad 400 placówek. Podopieczni z tych szkół i przedszkoli uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat sytuacji dzieci uchodźców z Syrii, Iraku i Afganistanu. Dotarliśmy z wiedzą o kryzysie migracyjnym do 50 tysięcy uczniów w Polsce. Kampanię wsparł Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Artur Żmijewski. Temat wojny i sytuacji dzieci z Syrii był kontynuowany w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018. W ramach kampanii „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” realizowaliśmy działania edukacyjne i pomocowe na rzecz ofiar tego konfliktu zbrojnego. Dzięki wsparciu prawie 600 placówek oraz zaangażowaniu ponad 100 tysięcy dzieci udało się zebrać ponad 400 tysięcy złotych, które trafiły do potrzebujących.

MALI uczniowie idą do szkoły

UNICEF Polska - MALI uczniowie idą do szkoły

© UNICEF/UNI133807/Bindra

Projekt „MALI uczniowie idą do szkoły” skupiony był wokół kwestii dostępu do edukacji dzieci na świecie. Odpowiadał uczestnikom na pytania, dlaczego miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, jak wygląda sytuacja w tym zakresie w różnych regionach świata i co robi UNICEF, aby umożliwić jak największej liczbie dzieci zdobywanie wiedzy. W ramach akcji uczniowie przygotowywali wyjątkowe książki, które podczas specjalnie zorganizowanego w placówce wydarzenia były prezentowane i przekazane gościom w zamian za darowiznę na rzecz UNICEF. Do projektu włączyło się ponad 900 placówek. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnych i środowisk lokalnych udało się pozyskać ponad 300 tysięcy złotych na działania mające zapewnić edukację dzieciom w Mali.

Baw się i bądź bezpieczny

UNICEF Polska - Baw się i bądź bezpieczny

© UNICEF/UNI99780/Pirozzi

Celem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!” było przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych w najbliższym otoczeniu i co zrobić, gdy już dojdzie do wypadku. W ramach kampanii „Baw się i bądź bezpieczny!” UNICEF zachęcał pedagogów do działań wykraczających poza mury szkół i przedszkoli. Wspólny spacer lub wycieczka, na której nauczyciel pokazywał swoim uczniom niebezpieczne miejsca znajdujące się w ich najbliższym otoczeniu, był doskonałą lekcją i przestrogą dla najmłodszych. Dzieci w ramach akcji wysyłały także listy do włodarzy z prośbą o zadbanie o ich bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Dzięki temu w wielu miejscowościach w Polsce powstały oznakowane przejścia dla pieszych, a połamane place zabaw zostały naprawione. Projekt „Baw się i bądź bezpieczny!” był zainaugurowany w 2010 roku i doczekał się dwóch edycji.  

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej