Akcje edukacyjne

Młodzi dla klimatu w Wielkopolsce
Ruszyła III edycja projektu TO(działa)MY!

***

Archiwum akcji

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy wiele akcji edukacyjnych skierowanych do przedszkoli i szkół w całej Polsce. Projekty przygotowywane przez UNICEF Polska dotyczą tematyki praw dziecka, partycypacji, edukacji globalnej i międzykulturowej, bezpieczeństwa najmłodszych, a także kwestii środowiskowych. Poniżej znajdziecie opis wybranych akcji, cieszących się największym uznaniem i popularnością wśród placówek edukacyjnych.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2023

Klimat dla Młodych

Klimat dla młodych

Projekt "Klimat dla Młodych" realizowany był pod koniec roku szkolnego 2022/2023. Jego celem było kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Do akcji zgłosiło się blisko 500 przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Materiały przygotowane na potrzeby projektu udostępniliśmy na stronie: Materiały o środowisku i klimacie

TO(działa)MY!

UNICEF Polska + Santander Fundacja - TO(DZIAŁA)MY!

Już dwukrotnie, wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska, zrealizowaliśmy projekt edukacyjno-społeczny “TO(działa)MY!”, w realizację którego zaangażowały się setki szkół z całej Polski. Ideą projektu było stworzenie przestrzeni dla uczniów do realizacji inicjatyw o charakterze społecznym. Uczniowie pod, okiem nauczycieli, pracowali nad koncepcjami projektów skierowanych do społeczności szkoły lub lokalnego środowiska. Ważnym elementem inicjatywy był konkurs grantowy, w ramach którego szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację jednego, wybranego przez uczniów projektu. W obu edycjach przyznano 43 granty, dzięki którym szkolna młodzież mogła urzeczywistnić swoje własne pomysły.

 EMOcje w GŁOWIE

eMOCje w GŁOWIE – nowy projekt edukacyjny UNICEF Polska

Projekt edukacyjny “eMOcje w GŁOWIE” realizowany był w roku szkolnym 2021/2022. To pierwsza akcja edukacyjna UNICEF Polska w pełni poświęcona zagadnieniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Celem projektu było przybliżenie nauczycielom, rodzicom oraz uczniom kwestii związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego. Do akcji włączyło się ponad 980 szkół, dzięki czemu dotarliśmy z wiedzą o tym jak chronić i dbać o swoje zdrowie psychiczne do blisko 100 tys. uczniów. 

Projekt zwracał również uwagę na sytuację, z którą mierzą się dzieci i młodzież przybywające do nas z Ukrainy. Młode osoby, które doświadczyły traumy związanej z wojną, potrzebują szczególnego wsparcia, kiedy trafiają do szkół i placówek w obcym dla nich kraju. W ramach projektu powstał specjalny poradnik „Dziecko pod wypływem traumy”

Wszystkie Kolory Świata

UNICEF Polska - Wszystkie Kolory Świata

© UNICEF/UNI39747/Noorani

„Wszystkie Kolory Świata” to jeden z najbardziej popularnych projektów edukacyjnych UNICEF Polska. Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji dzieci w różnych regionach świata, zapoznanie ich z działalnością UNICEF oraz uwrażliwienie na problemy rówieśników mieszkających w krajach rozwijających się. Projekt ma także kształtować wśród dzieci i młodzieży postawę tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazać, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. Uczniowie zaangażowani w akcję projektują, a następnie szyją szmaciane laleczki. Zostają one przekazane, w zamian za darowiznę, zaproszonym na wydarzenie wieńczące projekt, gościom. W ramach sześciu edycji akcji zebrano ponad 3,7 miliona złotych na zakup szczepionek dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Akcję „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Majka Jeżowska.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021

Co roku UNICEF Polska zaprasza szkoły i przedszkola do świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. W 2021 roku do akcji włączyło się ponad 1,5 tys. placówek z całej Polski, angażując w obchody blisko 270 tys. przedszkolaków i uczniów. W oparciu o przygotowane przez UNICEF Polska materiały, nauczyciele przeprowadzili zajęcia edukacyjne, a także realizowali różnego rodzaju aktywności mające na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Wiele placówek zorganizowało „Niebieskie Marsze”, podczas których dzieci okazywały solidarność ze swoimi rówieśnikami z różnych części świata, gdzie prawa najmłodszych nie są respektowane. W marszach chętnie uczestniczyli mieszkańcy miast, a także przedstawiciele lokalnych władz. Genezą Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka jest upamiętnienie daty uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

Przystań w sieci

UNICEF Polska - Przystań w sieci

Przystań w sieci – to ogólnopolski projekt edukacyjny zrealizowany w roku szkolnym 2020/2021 w partnerstwie UNICEF Polska, Facebooka i NASK PIB. Stworzony został z myślą o uczniach, nauczycielach oraz wszystkich pracujących z młodzieżą, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. 

W ramach projektu 51 tys. uczniów oraz 3,7 tys. nauczycieli z ponad 1900 placówek skorzystało z kursów e-learningowych podnoszących kompetencje cyfrowe i uczących bezpiecznych zachowań w Internecie. Szkoły zaangażowane w projekt podjęły także dodatkowe działania, organizując m.in. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu w swoich placówkach, czy angażując się w konkurs na projekt kampanii społecznej dotyczącej świadomego korzystania z internetu.

W ramach Przystani w sieci zorganizowano także dwie on-linowe konferencje poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. W gronie prelegentów znaleźli się znamienici goście, eksperci i praktycy w dziedzinie bezpieczeństwa online. Projekt „Przystań w sieci” został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Moc Prezentów UNICEF

Moc Prezentów UNICEF

Moc Prezentów UNICEF – to akcja edukacyjna UNICEF Polska, której celem było przybliżenie działalności UNICEF jako organizacji niosącej pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz Prezentów bez Pudła – artykułów humanitarnych, dostarczanych najbardziej potrzebującym dzieciom. W ramach projektu zrealizowano zajęcia edukacyjne, uświadamiające jak wygląda pomoc w miejscach dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Ponad 450 przedszkoli i szkół włączyło się aktywnie w promowanie wśród społeczności szkolnej programu UNICEF Polska „Prezenty bez Pudła”. W wielu placówkach zorganizowano także zbiórki charytatywne, z których darowizny przekazano na konkretne produkty humanitarne UNICEF. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020 – Pomoc dla Jemenu 

UNICEF Polska - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wyjątkowy dzień, podczas którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. Obchodzona 20. listopada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to niezwykle ważna data dla wszystkich najmłodszych obywateli świata. W 2020 roku świętowaliśmy ten dzień inaczej niż dotychczas – w dużej mierze zdalnie. Nie przeszkodziło to jednak przedszkolom i szkołom zaangażować się w coroczną akcję edukacyjną UNICEF Polska. 
W 2020 roku Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka skupiony był wokół realizowanej przez UNICEF Polska akcji pomocowej na rzecz dzieci w Jemenie. Zaproponowane aktywności zwracały uwagę całych społeczności szkolnych na problemy, z którymi boryka się ten kraj. Projekt zrealizowało ponad 730 placówek edukacyjnych, angażując przy tym 113 tys. uczniów oraz ich rodziny. Ogromna grupa Uczniów, Nauczycieli i Rodziców wsparła akcję UNICEF finansowo, organizując i jednocześnie promując zbiórki charytatywne. Przesłanie do Dzieci, Rodziców i Nauczycieli z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wygłosił Maciej Orłoś, który wspierał akcję UNICEF Polska na rzecz Jemenu.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - 30 lat Konwencji o prawach dziecka

UNICEF Polska - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. W 2019 roku obchodziliśmy jego 30. rocznicę. Z tej okazji zorganizowaliśmy akcję edukacyjną, w której uczestniczyło ponad 3 tysiące szkół i przedszkoli z całej Polski. Działania i aktywności podejmowane tego dnia miały na celu zwrócenie uwagi zarówno środowiska szkolnego jak i lokalnego, na prawa dziecka. W wielu miastach odbyły się niebieskie marsze zorganizowane przez szkoły pod hasłem #DlaKażdegoDziecka. W tym wyjątkowym dniu, dzieci i młodzież  wykorzystały w podejmowanych działaniach niebieski kolor UNICEF, jako symbol solidarności z rówieśnikami, którym pomoc niesie UNICEF. Co roku zachęcamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To świetny moment na upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka.

Szkoła z prawami dziecka

UNICEF Polska - Szkoła z prawami dziecka

© UNICEF/UN0263622/Herwig

„Szkoła z prawami dziecka” to projekt skoncentrowany na tematyce praw dziecka i zagadnieniu partycypacji dzieci. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi ich praw, a także wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Ten ostatni element nadaje projektowi wyjątkowy charakter. Dzieci – uczestnicy projektu, nominują osoby dorosłe i przyznają im odznakę Gwiazdy „Szeryfa Praw Dziecka”. Zrealizowaliśmy dotychczas cztery edycje projektu „Szkoły z Prawami Dziecka”. Ostatnia odsłona akcji miała miejsce w roku szkolnym 2018/2019.

Zawody dla Afryki

UNICEF Polska - ZaWODY DLA AFRYKI

© UNICEF/UN0199513/Noorani

„ZaWODY DLA AFRYKI” to projekt edukacyjny, którego celem było przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka. Wskazanie regionów świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, a także kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody. W projekcie wzięło udział ponad 650 szkół i przedszkoli z całej Polski. W lekcjach poświęconych problemowi dostępu do wody pitnej uczestniczyło 75 tysięcy dzieci. Część z nich zaangażowała się także w ogólnopolski konkurs, polegający na przygotowaniu projektu „Kodeksu Oszczędzania Wody”. 10 najwyżej ocenionych prac zostało nagrodzonych zestawami gier i książek, ufundowanych przez Partnera projektu – właściciela marki Cisowianka. Projekt został zrealizowany wiosną 2018 roku.

Po pierwsze dziecko

Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!

UNICEF Polska - Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę

© UNICEF/UNI179173/Haidar

„Po pierwsze dziecko” i „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”, to projekty, których celem było przybliżenie uczniom problemu uchodźctwa i migracji. W akcji edukacyjnej „Po pierwsze dziecko” wzięło udział ponad 400 placówek. Podopieczni z tych szkół i przedszkoli uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat sytuacji dzieci uchodźców z Syrii, Iraku i Afganistanu. Dotarliśmy z wiedzą o kryzysie migracyjnym do 50 tysięcy uczniów w Polsce. Kampanię wsparł Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Artur Żmijewski. Temat wojny i sytuacji dzieci z Syrii był kontynuowany w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018. W ramach kampanii „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” realizowaliśmy działania edukacyjne i pomocowe na rzecz ofiar tego konfliktu zbrojnego. Dzięki wsparciu prawie 600 placówek oraz zaangażowaniu ponad 100 tysięcy dzieci udało się zebrać ponad 400 tysięcy złotych, które trafiły do potrzebujących.

MALI uczniowie idą do szkoły

UNICEF Polska - MALI uczniowie idą do szkoły

© UNICEF/UNI133807/Bindra

Projekt „MALI uczniowie idą do szkoły” skupiony był wokół kwestii dostępu do edukacji dzieci na świecie. Odpowiadał uczestnikom na pytania, dlaczego miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, jak wygląda sytuacja w tym zakresie w różnych regionach świata i co robi UNICEF, aby umożliwić jak największej liczbie dzieci zdobywanie wiedzy. W ramach akcji uczniowie przygotowywali wyjątkowe książki, które podczas specjalnie zorganizowanego w placówce wydarzenia były prezentowane i przekazane gościom w zamian za darowiznę na rzecz UNICEF. Do projektu włączyło się ponad 900 placówek. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnych i środowisk lokalnych udało się pozyskać ponad 300 tysięcy złotych na działania mające zapewnić edukację dzieciom w Mali.

Baw się i bądź bezpieczny

UNICEF Polska - Baw się i bądź bezpieczny

© UNICEF/UNI99780/Pirozzi

Celem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!” było przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych w najbliższym otoczeniu i co zrobić, gdy już dojdzie do wypadku. W ramach kampanii „Baw się i bądź bezpieczny!” UNICEF zachęcał pedagogów do działań wykraczających poza mury szkół i przedszkoli. Wspólny spacer lub wycieczka, na której nauczyciel pokazywał swoim uczniom niebezpieczne miejsca znajdujące się w ich najbliższym otoczeniu, był doskonałą lekcją i przestrogą dla najmłodszych. Dzieci w ramach akcji wysyłały także listy do włodarzy z prośbą o zadbanie o ich bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Dzięki temu w wielu miejscowościach w Polsce powstały oznakowane przejścia dla pieszych, a połamane place zabaw zostały naprawione. Projekt „Baw się i bądź bezpieczny!” był zainaugurowany w 2010 roku i doczekał się dwóch edycji.  

Zobacz również

Śmiercionośny atak na Ukrainę

Śmiercionośny atak na Ukrainę

Podczas śmiercionośnego ataku rakietowego na Ukrainę zginęło lub zostało rannych co najmniej 150 osób. Poważnym uszkodzeniom uległ szpital dziecięcy Okhmatdyt w Kijowie - największy w kraju ośrodek medyczny dla najmłodszych. 

Więcej
Zmiana klimatu to coraz więcej dzieci żyjących w ekstremalnych warunkach

Zmiana klimatu to coraz więcej dzieci żyjących w ekstremalnych warunkach

Z powodu zmiany klimatu świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem dla dzieci. Powoduje ona odwrócenie ciężko wypracowanego postępu w zakresie poprawy warunków życia i zdrowia najmłodszych. 

Więcej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN kolejny rok wspiera dzieci jako „Przyjaciel UNICEF”

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN kolejny rok wspiera dzieci jako „Przyjaciel UNICEF”

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN przedłużyło udział w programie „Przyjaciel UNICEF” o kolejny rok, przekazując środki m.in. na pomoc dzieciom w strefach konfliktu.

Więcej