UNICEF apeluje: Potrzebujemy 1,4 mld USD na pomoc dzieciom dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych.

UNICEF apeluje: Potrzebujemy 1,4 mld USD na pomoc dzieciom dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych. 

UNICEF zaapelował dzisiaj o pomoc wysokości 1,4 mld USD, aby odpowiedzieć 
na pilne potrzeby dzieci – ofiary kryzysów humanitarnych w 45 miejscach na świecie. Środki pozyskane na ten cel organizacja planuje przeznaczyć także na wzmocnienie systemu szybszego reagowania i zapobiegania skutkom katastrof. 

Nie minął jeszcze pierwszy miesiąc 2013 roku, a już okazał się on być niezwykle trudny 
dla milionów dzieci cierpiących w Syrii i dla uchodźców, którzy musieli szukać schronienia 
w sąsiednich krajach. W Mali i w Republice Środkowoafrykańskiej narasta konflikt, zagrażający życiu dzieci i kobiet – mówi Ted Chaiban, Dyrektor UNICEF w Biurze Programów Kryzysowych. W sytuacjach kryzysowych to dzieci cierpią najbardziej. Często przebywają w warunkach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu, są narażone na choroby, przemoc, wyzysk i zaniedbanie. 

W opublikowanym dzisiaj raporcie The Humanitarian Action for Children 2013 UNICEF kieruje naszą uwagę zarówno na kraje, które pojawiają się na pierwszych stronach gazet, jak i na te miejsca, o których dużo rzadziej wspomina się w mediach. Czad, Kolumbia, Etiopia, Filipiny, Somalia i Jemen, to te kraje, które również potrzebują pilnej uwagi i pomocy.  

HAC_2013_Cover

 
Kryzys humanitarny w Syrii i odpowiedź na niego reprezentuje ważną część działań podejmowanych przez UNICEF – mówi Ted Chaiban. Jednak niesiemy także pomoc ofiarom  kryzysów humanitarnych, o których świat zapomniał. 

Ponad 85% kwoty, o którą apeluje UNICEF, przeznaczona zostanie na działania humanitarne 
nie związane z Syrią i uchodźcami z tego kraju. 45 krajów i regionów opisanych w raporcie 
to miejsca, gdzie skala kryzysu, potrzeby dzieci i kompleksowy charakter katastrofy wymagają natychmiastowego działania. 

Fundusze, o które prosi UNICEF w 2013 roku, pozwolą organizacji kontynuować działania humanitarne rozpoczęte w ubiegłym roku. Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF 
od stycznia do października 2012 roku pomógł milionom potrzebujących dzieci:

  • ZDROWIE: 38,3 mln zaszczepionych dzieci
  • WODA I URZĄDZENIA SANITARNE: 12,4 mln ludzi uzyskało dostęp do czystej wody zdatnej do picia, gotowania i kąpieli
  • EDUKACJA: 3 mln dzieci zapewniono dostęp do lepszej edukacji
  • OCHRONA: 2,4 mln dzieci objętych programami pomocowymi
  • POŻYWIENIE: 2 mln dzieci cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia podanych zostało specjalistycznemu leczeniu
  • HIV i AIDS: 1 mln osób uzyskało dostęp do testów na obecność HIV i zostało skierowanych na leczenie. 

Niestety, w 2012 roku duże niedobory środków w takich krajach jak Madagaskar czy Kolumbia nie pozwoliły organizacji odpowiedzieć na wszystkie potrzeby dzieci. Poza tym, w wielu krajach czynniki takie jak dostęp, bezpieczeństwo i brak wsparcia partnerów stanowiły poważne ograniczenia w dotarciu z pomocą humanitarną. 

Pieniądze, o które prosimy, to pewna inwestycja w dzieci i ich przyszłość – dodaje Ted Chaiban. Dzięki tym środkom możemy pomóc w miejscach, gdzie brakuje środków i potrzeby są największe oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania tam, gdzie sytuacja jest złożona.

Przy okazji publikacji The Humanitarian Action for Children 2013 UNICEF Polska apeluje 
o pomoc dla dzieci w Czadzie. Więcej informacji www.unicef.pl/czad.

Pełna treść raportu The Humanitarian Action for Children 2013: 
http://unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej