UNICEF: Co piąte dziecko w krajach bogatych żyje w ubóstwie, a co ósme doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego

UN038690_Med-Res

Florencja/Nowy Jork, 15 czerwca 2017 r. – 1 na 5 dzieci w krajach bogatych żyje w ubóstwie, a 1 na 8 dzieci doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego, wynika z raportu opublikowanego dziś przez Centrum Badawcze UNICEF - Innocenti.

„W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju” to pierwszy raport, który przedstawia ocenę warunków i jakości życia dzieci w 41 krajach bogatych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Z raportu wynika, że nawet w krajach bogatych postęp nie przynosi korzyści wszystkim dzieciom, mówi Sarah Cook, Dyrektor Centrum Badawczego UNICEF – Innocenti. Wyższe dochody nie prowadzą automatycznie do poprawy warunków życia wszystkich dzieci i w rzeczywistości mogą pogłębić nierówności. Rządy wszystkich państw powinny podjąć niezbędne działania, aby zmniejszyć luki i zapewnić postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Kluczowe wnioski dotyczące wybranych wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do dzieci i młodzieży w krajach o wysokim dochodzie:

  • Wyeliminowanie ubóstwa: Średnio 1 na 5 dzieci w krajach bogatych żyje w ubóstwie przy czym istnieją znaczące różnice w tej proporcji – od 1 na 10 dzieci w Danii, Islandii i Norwegii,  poprzez 1 na 5 w Polsce aż do 1 na 3 dzieci w Izraelu i Rumunii. 
  • Wyeliminowanie głodu: Średnio 1 na 8 dzieci w krajach bogatych doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym w Polsce dotyczy to aż 1 na 4 dzieci. Najwyższe wskaźniki odnotowują Meksyk i Turcja (1 na 3 dzieci).
  • Zapewnienie zdrowego życia: W większości krajów bogatych spadają wskaźniki umieralności niemowląt, samobójstw wśród nastolatków, upijania się młodzieży oraz nieletnich ciąż. Niestety w tym rankingu Polska zajmuje 32 miejsce wśród 40 badanych krajów. Z jednej strony mamy stosunkowo wysokie wskaźniki samobójstw wśród nastolatków, a z drugiej młodzież bardzo często deklaruje, iż doświadcza symptomów złego samopoczucia (np. nerwowość, irytacja, problemy z zasypianiem).
  • Zapewnienie wysokiej jakości edukacji: Nawet w krajach osiągających najlepsze noty, w tym w Japonii i Finlandii, około jeden 15-latek na pięcioro nie osiąga podstawowych umiejętności w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych. Jednocześnie Polska na tle pozostałych krajów wypada bardzo słabo pod względem dostępności poszczególnych form opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  • Osiągnięcie równości płci: Średnio 14% dorosłych w 17 krajach bogatych objętych badaniem uważa, że wykształcenie wyższe ma większe znaczenie dla chłopców niż dla dziewcząt, przy czym w większości krajów opinia ta była wyrażana częściej przez mężczyzn.
UN040257_Med-Res

W tabeli rankingowej uwzględniającej wszystkie 41 krajów, sytuacja wygląda całkiem dobrze dla tych, które osiągają najlepsze wyniki w rankingach dotyczących rozwoju dzieci – czyli dla krajów nordyckich, Niemiec i Szwajcarii, i nie najlepiej dla krajów o niższych dochodach, takich jak Rumunia, Bułgaria i Chile. Jednakże, jeżeli przyjrzymy się bliżej wówczas widzimy, że wszystkie kraje mają jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ plasują się po środku lub w dolnej części tabeli dla przynajmniej dwóch celów.

W większości krajów bogatych tendencje związane z niektórymi wskaźnikami (nierówności w dochodach, otyłości i oceny zdrowia psychicznego przez nastolatków) mogą budzić obawy.

W 2 na 3 krajach gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, w których mieszkają dzieci są teraz daleko poniżej średniej, którą osiągnęły w 2008 r. W większości krajów bogatych rośnie również wskaźnik otyłości wśród dzieci w wieku 11-15 lat oraz liczba dzieci zgłaszających dwa lub więcej symptomów złego samopoczucia w tygodniu.

Pomimo że kraje dokonały postępu w odniesieniu do niektórych wskaźników, nadal istnieją duże różnice pomiędzy nimi w innych obszarach. Krajowe poziomy dochodów nie zawsze są wytłumaczeniem dla tych różnic: na przykład, Słowenia znacznie wyprzedza o wiele zamożniejsze kraje w zakresie wielu wskaźników, podczas gdy Stany Zjednoczone w podsumowującej tabeli rankingowej zajmują pozycję 37 na 41 badanych krajów.

W oparciu o wnioski zebrane w Raporcie, UNICEF wzywa kraje o wysokich dochodach do podjęcia działań w pięciu kluczowych obszarach:

  • Umieścić dzieci w samym centrum zrównoważonego i sprawiedliwego postępu - Poprawa warunków i jakości życia wszystkich dzieci jest w dzisiejszych czasach kluczowa dla osiągnięcia zarówno równości jak i zrównoważonego rozwoju.
  • Nie pozostawiać żadnego dziecka w tyle - Średnie krajowe często „skrywają” ekstremalne nierówności i trudne położenie grup znajdujących się u dołu skali.
  • Ulepszyć proces zbierania danych porównawczych – Zwłaszcza dotyczących przemocy wobec dzieci, wczesnego rozwoju, migracji i równości płci.
  • Wykorzystać niniejsze rankingi w celu dostosowania polityki do kontekstów krajowych - Żaden z krajów nie osiąga dobrych wyników w zakresie wszystkich objętych badaniem wskaźników dotyczących warunków i jakości życia dzieci. Jednocześnie wszystkie kraje borykają się z wyzwaniami związanymi z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiadających im zadań skoncentrowanych na dzieciach.
  • Poszanowanie zaangażowania na rzecz światowego zrównoważonego rozwoju - Szeroki zakres Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga zaangażowania wszystkich krajów w ogólnoświatowe działania.
UN064156_Med-Res

Informacje dodatkowe:

„W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju” to 14 raport z serii „Report Card” autorstwa Centrum Badawczego UNICEF – Innocenti. Autorzy raportu skupili się na 10 Celach Zrównoważonego Rozwoju, które zostały uznane za najistotniejsze dla oceny warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. W raporcie wykorzystano porównywalne dane z 41 krajów UE i OECD dotyczące 25 wybranych wskaźników.

 (PDF).

O Centrum Badawczym UNICEF – Innocenti:

Centrum Badawcze Innocenti jest centrum badań UNICEF. Podejmuje badania w zakresie najważniejszych problemów służących informowaniu o strategicznych kierunkach, polityce i programach UNICEF i jego partnerów, kształtowaniu globalnych debat na temat praw dziecka i rozwoju, oraz informowaniu o globalnym programie badań i polityce skierowanych do wszystkich dzieci, a w szczególności do tych najbardziej bezbronnych. Więcej informacji: www.unicef-irc.org

O UNICEF:

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. Więcej informacji: www.unicef.pl

Zobacz również

UNICEF Polska - Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Oświadczenie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF

Więcej
Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Walka z dezinformacją i wspieranie rodziców w dostępie do wiarygodnych informacji na temat szczepień to główne punkty apelu.

Więcej
UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody!

Więcej