COP28 i U-Report: zabierz głos w sprawie klimatu

Ten tekst przeczytasz w 8 minut.
COP28 i U-Report: zabierz głos w sprawie klimatu

©UNICEF/UN0597440/Willocq

W tym roku jednym z najważniejszych wydarzeń klimatycznych będzie COP28. Nadchodzące miesiące stanowią okazję, by podczas Szczytu Klimatycznego 2023 w Dubaju zwrócono uwagę na dzieci i młodzież, które do tej pory nie są wystarczająco włączane do dyskusji w sprawach, które wpływają na ich przyszłość. Przed 28. Konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNICEF zależy na uwzględnieniu ich zdania za pośrednictwem globalnego narzędzia U-Report, które daje młodym ludziom możliwość podzielenia się swoją opinią na temat tego, czy czują się przygotowani do adaptacji do zmian klimatu.

COP28 i U-Report: zabierz głos w sprawie klimatu

©UNICEF/UN0547114/Elwyn-Jones

Dzieci, a zmiany klimatu w kontekście COP28

Obecnie praktycznie każde dziecko doświadcza niszczycielskich skutków zmian klimatu - susz, gwałtownych fal upałów, powodzi i cyklonów. Zanieczyszczenie środowiska i utrata różnorodności biologicznej doprowadziły do globalnego kryzysu, przez co najmłodsi mieszkańcy naszej planety są bezpośrednio narażeni na  jego konsekwencje - zarówno klimatyczne, jak  i ekonomiczne.  

Zaangażowanie dzieci i młodzieży w dyskusje na temat klimatu i uwzględnianie ich głosu podczas ważnych wydarzeń klimatycznych jest kluczowe dla ochrony ich przyszłości.

Oddziaływanie kryzysu klimatycznego stale się nasila. Wśród dzieci najbardziej narażone grupy to dziewczęta, osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańcy krajów rozwijających się o najmniejszych zasobach. To oni najdotkliwiej odczuwają zmiany, dlatego tak pilnie potrzebujemy konkretnych działań światowych decydentów, a także świadomości, że kryzys klimatyczny to kryzys praw dziecka.

Miliard dzieci znajduje się w grupie skrajnie wysokiego ryzyka ze względu na brak dostępu do podstawowych usług, które pozwalają na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych.

Niestety dzieci nie odgrywają prawie żadnej formalnej roli w polityce klimatycznej i podejmowanych decyzjach, a także rzadko są brane pod uwagę lub uwzględniane w istniejących planach i działaniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, łagodzeniem ich skutków i finansowaniem.

Musimy wykorzystać wszystkie szanse do wdrożenia globalnych działań na rzecz klimatu zgodnych z założeniami Porozumienia Paryskiego, ale jednocześnie zagwarantować, że dzieci, młodzież i przyszłe pokolenia znajdą się w ich centrum.

COP28 i U-Report: zabierz głos w sprawie klimatu

©UNICEF/UN0738540/Parashar

Co to jest konferencja klimatyczna COP28?

Skrót COP oznacza „konferencję stron” (ang. conference of the parties) ONZ w sprawie zmian klimatu. COP nazywany jest także Szczytem Klimatycznym, czyli największą konferencją klimatyczną, organizowaną przez ONZ. W tym roku po raz 28 spotkają się na nim reprezentanci państw, naukowcy, mówcy, specjaliści i przedstawiciele świata biznesu.  

Szczyt Klimatyczny 2023 (COP28) odbędzie się w Dubaju i będzie trwał od 30 listopada do 12 grudnia. W tym roku po raz pierwszy w historii jeden dzień Konferencji - 8 grudnia - będzie Dniem Dzieci i Młodzieży.

Głównym tematem i celem wydarzenia jest ustalenie, jak zintensyfikować globalne działania na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego. Ważne jest jednak, aby podczas spotkań w ramach COP28 wybrzmiał głos młodych ludzi, aby mieli oni szansę apelować o podjęcie działań, które zapewnią im bezpieczną przyszłość. Jest to szansa na umieszczenie praw dziecka w centrum ogólnoświatowych działań na rzecz klimatu.

Co to jest platforma U-Report?

U-Report to globalna platforma cyfrowa UNICEF, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi. Pozwala gromadzić dane pozyskane przy pomocy ankiet rozpowszechnianych wśród młodzieży i prezentować ich wyniki na publicznie dostępnej stronie internetowej, dzięki czemu te informacje mogą być wykorzystywane przez lokalnych i krajowych decydentów.  

Podobnie jak w zeszłorocznej ankiecie, która dotarła do prawie 250 000 respondentów, tegoroczne konsultacje mają na celu zebranie opinii młodych ludzi na temat ich przygotowania do skutków zmian klimatu.

Przed tegorocznym szczytem klimatycznym, UNICEF zachęca młodych ludzi do udziału w globalnych konsultacjach za pośrednictwem U-Report.  

Konsultacje potrwają do końca września 2023, a ich wyniki zostaną uwzględnione w Globalnym Stanowisku Młodzieży podczas Szczytu Klimatycznego COP28. Dzięki temu głos młodych ludzi reprezentujących różne kraje zostanie wysłuchany przez światowych przywódców.

Zdanie polskich dzieci i nastolatków na temat klimatu ma znaczenie. Zachęcamy Was do skorzystania z platformy U-Report i wyrażenia swojej opinii.

UN0700079.jpg

© UNICEF/UN0700079/Ruslan Karsamov

Dlaczego głos młodych ludzi jest ważny w kontekście Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego?  

Wynika to bezpośrednio z zapisów Konwencji o prawach dziecka, która podkreśla, że każde dziecko ma prawo do wyrażania swojego zdania i poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą. Poglądy każdego młodego człowieka powinny być traktowane poważnie i uwzględniane w procesach decyzyjnych, które wpływają na jego przyszłość. Kryzys klimatyczny jest jednym z takich obszarów,  
a to jakie decyzje zostaną podjęte dzisiaj, będzie miało wpływ na to, w jakich warunkach będą żyć dzieci i młodzież w przyszłości.  

UNICEF na całym świecie oddaje młodym głos, włącza w dyskusję, edukuje i tworzy przestrzeń do działania na rzecz klimatu.

Jak korzystać z ankiety klimatycznej U-Report?

Za pośrednictwem platformy U-Report została uruchomiona ankieta dotycząca klimatu dla dzieci i młodzieży. Będzie ona aktywna do 30 września, a jej wyniki mają posłużyć w procesie globalnych konsultacji młodzieżowych i przygotowania agendy na Szczyt Klimatyczny COP28. Ankieta powstała w języku angielskim, ale przygotowaliśmy jej tłumaczenie na język polski. Zachęcamy młodych ludzi w Polsce do udziału w ankiecie za pośrednictwem popularnych komunikatorów. Aby uruchomić ankietę, wystarczy wysłać wiadomość o treści COP28 i odpowiedzieć na kilka pytań. Odpowiadając na pytania w wybranym języku obcym, kieruj się podpowiedziami z tłumaczenia, które zamieściliśmy poniżej.

Zanim rozpoczniesz odpowiadać na pytania zostaniesz poproszony o wybranie języka i podanie kilku informacji o sobie. Niestety nie ma dostępnej polskiej wersji językowej ankiety, możesz wybrać język angielski, hiszpański, francuski lub arabski. Po wybraniu wersji językowej zostaniesz poproszony o potwierdzenie udziału w ankiecie UNICEF i wysłanie odpowiedzi TAK (w tłumaczeniu na wybrany język). Kolejny krok to podanie płci (A. żeńska, B. męska, C. wolę nie odpowiadać na to pytanie), wieku (wpisz liczbę) oraz kraju, w którym mieszkasz (podaj nazwę w wybranej wersji językowej). Następnie zostaną wyświetlone pytania, które przetłumaczone na język polski znajdziesz poniżej.
 

Jak siebie określasz (możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź)?

a. migrant lub uchodźca 
b. członek rdzennej społeczności 
c. pochodzę z obszarów wiejskich 
d. posiadam niepełnosprawność 
e. żadne z powyższych

Czy w Twojej szkole temat kryzysu klimatycznego był poruszany na lekcjach?

a. tak, dużo na ten temat było w szkole 
b. tak, ale niewystarczająco 
c. nie 
d. nie mam pewności  

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: „Jeśli nie będę uczyć się o zmianie klimatu i o tym jak na to reagować, moja przyszłość będzie zagrożona”?

a. tak 
b. nie 
c. nie mam pewności

Czy wiesz w jaki sposób możesz wpływać na zmianę polityki klimatycznej w Twoim kraju?

a. tak 
b. nie 
c. nie mam pewności

Uważasz, że swoimi działaniami możesz wpływać na politykę klimatyczną w swoim kraju?

a. tak 
b. nie 
c. nie mam pewności

Czy sądzisz, że posiadasz wystarczającą wiedzę i odpowiednie umiejętności, aby reagować na zmiany klimatu i ich konsekwencje?

a. tak 
b. nie 
c. nie mam pewności

Co chcesz przekazać światowym liderom przed tegorocznym Szczytem Klimatycznym COP28? (wpisz swoją odpowiedź w wybranym języku)

To było już ostatnie pytanie, dziękujemy za udział w badaniu. Twoje odpowiedzi pozwolą nam lepiej zrozumieć jak młodzi ludzie przygotowują się do kryzysu klimatycznego i wzmocnią głos młodych na COP28. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym jak zaangażować się w działania na rzecz klimatu wyślij „Klimat” (w wybranym języku) w czacie w wybranym komunikatorze.

UN0443345.jpg

©UNICEF/UN0443345/Dejongh

Cele UNICEF podczas COP28

Naszym celem jest wpłynięcie na politykę klimatyczną, inwestycje i działania na rzecz dzieci. Będziemy nakłaniać decydentów do podjęcia działań, które: 

  • PRIORYTETOWO traktują dzieci i młodzież w finansowaniu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz rozwiązań, które będą chroniły przed skutkami tych zmian; 
  • ZAPOBIEGAJĄ pogarszaniu się sytuacji dzieci i młodzieży poprzez inicjatywy służące natychmiastowej redukcji śladu węglowego i przejścia na energię odnawialną; 
  • CHRONIĄ dzieci i młodzież przed bezpośrednimi skutkami kryzysu klimatycznego poprzez dostosowanie usług socjalnych i przyjęcie odpowiednich polityk rozwoju; 
  • PRZYGOTOWUJĄ dzieci na skutki zmian klimatu poprzez przekazanie im wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz włączając je do merytorycznej dyskusji na ten temat.

Kryzys klimatyczny jest poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży na świecie. Jako UNICEF kontrolujemy globalne zobowiązania na rzecz ich dobrostanu i działamy na rzecz ochrony przed najgorszymi skutkami zmieniającego się klimatu i degradacji środowiska. 

Dzieci na całym świecie cierpią z powodu zmian klimatu i braku wody. Pomóż nam je ratować! 

COP28 i U-Report: zabierz głos w sprawie klimatu

©UNICEF/UN0594302/Naftalin

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Recepcjonistka/a

UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Więcej