Od 2005 roku ONZ zweryfikowała 266 000 przypadków poważnych naruszeń praw dzieci w konfliktach zbrojnych

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Od 2005 roku ONZ zweryfikowała 266 000 przypadków poważnych naruszeń praw dzieci w konfliktach zbrojnych

© UNICEF/Marish

25 lat temu Graça Machel opublikowała przełomowy raport na temat wpływu wojny na życie dzieci. Z okazji tej rocznicy Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF oraz Virginia Gamba, Specjalna Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci w konfliktach zbrojnych, opublikowały wspólne oświadczenie.

W raporcie z 1996 r. Graça Machel zaapelowała do społeczności międzynarodowej i Organizacji Narodów Zjednoczonych o podjęcie konkretnych działań w celu ochrony dzieci przed wojnami. W efekcie, Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało do życia biuro Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych. Z kolei Rada Bezpieczeństwa ustanowiła skoordynowany mechanizm ONZ do monitorowania i raportowania, aby śledzić wpływ wojny na życie dzieci.

W ciągu ostatnich 16 lat Organizacja Narodów Zjednoczonych zweryfikowała 266 000 przypadków poważnych naruszeń praw dzieci w ponad 30 konfliktach zbrojnych w Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej. Ponad 104 100 dzieci zostało zabitych i okaleczonych, 93 000 zrekrutowano do grup zbrojnych, 25 700 uprowadzono, a 14 200 wykorzystano seksualnie.

W samym 2020 r. ONZ zweryfikowała łącznie 26 425 naruszeń praw dzieci w konfliktach zbrojnych. To 72 naruszenia dziennie. Ubiegły rok był również siódmym rokiem z rzędu, w którym liczba naruszeń praw dzieci przekroczyła 20 000 przypadków. Niestety są to tylko przypadki, które udało się zweryfikować. Rzeczywista liczba jest niewątpliwie o wiele wyższa. Nie są to jednak zwykłe statystyki. Za każdą z nich stoją konkretne dzieci, które straciły zdrowie, życie lub stały się ofiarami ogromnego cierpienia i traumy. 

Naruszenia praw dzieci w konfliktach zbrojnych - raport ONZ

© UNICEF/Aby Aseer

Pomimo wielu naruszeń praw dzieci odnotowywanych każdego roku, od czasu publikacji raportu poczyniono wiele starań, aby chronić dzieci w czasie wojny. Dobrym przykładem są Zasady Paryskie, których celem jest zapobieganie rekrutacji dzieci do sił zbrojnych czy Deklaracja w sprawie bezpiecznych szkół, która wzmacnia ochronę placówek edukacyjnych i ogranicza przypadki wykorzystania szkół co do celów militarnych.

ONZ współpracuje z rodzinami i społecznościami, aby zapewnić im wsparcie, jakiego potrzebują. Przez lata organizacja wraz z partnerami nieustannie pracowała nad uwolnieniem tysięcy dzieci z grup zbrojnych i zapewnieniem im opieki oraz reintegracji ze społecznościami lokalnymi. Tylko w zeszłym roku udało się uwolnić 12 643 dzieci.

Biuro Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych wspiera ONZ w rozmowach ze wszystkimi stronami konfliktów zbrojnych. Celem rozmów jest zawarcie pisemnych zobowiązań, które zapobiegają stosowaniu przemocy wobec dzieci. Od 2005 r. w 17 konfliktach zbrojnych strony sporne podpisały 35 planów działania oraz podjęły wiele jednostronnych zobowiązań mających na celu:

  • ochronę dzieci przed skutkami wojny,
  • zapobieganie występowaniu poważnych naruszeń praw dzieci,
  • uwolnienie dzieci zrekrutowanych do grup zbrojnych oraz ich reintegrację,
  • ochronę dzieci przed przemocą seksualną,
  • ochronę szkół i szpitali,
  • pociągnięcie sprawców przestępstw do odpowiedzialności.

Niestety nadal dochodzi do poważnych naruszeń praw dzieci. Oznacza to, że prawa dzieci są powszechnie łamane i lekceważone przez strony konfliktu. Obecnie zaledwie 18 z 61 zidentyfikowanych stron konfliktów podpisało plan działania lub podjęło podobne zobowiązanie wobec ONZ, aby zapobiec poważnym naruszeniom praw dzieci. To jest niedopuszczalne. Wszystkie strony powinny uzgodnić i stosować się do planu działania, aby chronić dzieci i postawić ich dobro na pierwszym miejscu.

Strony konfliktu oraz osoby mające na nie wpływ, a także społeczność międzynarodowa powinny podwoić wysiłki na rzecz walki z poważnymi naruszeniami praw dzieci. Wszystkie dzieci mają prawo do ochrony przed krzywdą i do życia w pokoju.

Dołącz do nas i powiedz „stop” dla koszmaru dzieci w Syrii! Podpisz apel na stronie: unicef.pl/apel-syria.

STOP dla koszmaru dzieci w Syrii!

Zobacz również

Ile dzieci w Polsce jest wykluczonych transportowo?

Ile dzieci w Polsce jest wykluczonych transportowo?

Szacuje się, że w Polsce 15 mln osób jest wykluczona transportowo. Ile w tej grupie jest dzieci? Jak dotąd nikt tego nie sprawdził, a to właśnie dzieci są jedną z grup najmocniej narażonych na negatywne skutki tego zjawiska.  

Więcej
300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

300 tys. dzieci ucierpiało po przejściu cyklonu Daniel w Libii

Po ponad dekadzie toczącego się konfliktu, dzieci w Libii dotknęła kolejna tragedia. Cyklon Daniel, który uderzył we wschodnią część kraju, pochłonął życie ponad 5 tys. osób, tysiące uznaje się za zaginione. Zniszczone domy, szpitale, szkoły i inna niezbędna infrastruktura oznacza, że rosnąca liczba dzieci i rodzin rozpaczliwie potrzebuje pomocy humanitarnej.

Więcej
CREATON Polska trzeci rok w programie „Przyjaciel UNICEF”

CREATON Polska trzeci rok w programie „Przyjaciel UNICEF”

CREATON Polska sp. z o.o. trzeci rok z rzędu bierze udział w programie „Przyjaciel UNICEF”. Wsparcie firmy przełoży się na systemową pomoc dzieciom w krajach mierzących się z kryzysami humanitarnymi. 

Więcej