Od 2005 roku ONZ zweryfikowała 266 000 przypadków poważnych naruszeń praw dzieci w konfliktach zbrojnych

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Od 2005 roku ONZ zweryfikowała 266 000 przypadków poważnych naruszeń praw dzieci w konfliktach zbrojnych

© UNICEF/Marish

25 lat temu Graça Machel opublikowała przełomowy raport na temat wpływu wojny na życie dzieci. Z okazji tej rocznicy Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF oraz Virginia Gamba, Specjalna Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci w konfliktach zbrojnych, opublikowały wspólne oświadczenie.

W raporcie z 1996 r. Graça Machel zaapelowała do społeczności międzynarodowej i Organizacji Narodów Zjednoczonych o podjęcie konkretnych działań w celu ochrony dzieci przed wojnami. W efekcie, Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało do życia biuro Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych. Z kolei Rada Bezpieczeństwa ustanowiła skoordynowany mechanizm ONZ do monitorowania i raportowania, aby śledzić wpływ wojny na życie dzieci.

W ciągu ostatnich 16 lat Organizacja Narodów Zjednoczonych zweryfikowała 266 000 przypadków poważnych naruszeń praw dzieci w ponad 30 konfliktach zbrojnych w Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej. Ponad 104 100 dzieci zostało zabitych i okaleczonych, 93 000 zrekrutowano do grup zbrojnych, 25 700 uprowadzono, a 14 200 wykorzystano seksualnie.

W samym 2020 r. ONZ zweryfikowała łącznie 26 425 naruszeń praw dzieci w konfliktach zbrojnych. To 72 naruszenia dziennie. Ubiegły rok był również siódmym rokiem z rzędu, w którym liczba naruszeń praw dzieci przekroczyła 20 000 przypadków. Niestety są to tylko przypadki, które udało się zweryfikować. Rzeczywista liczba jest niewątpliwie o wiele wyższa. Nie są to jednak zwykłe statystyki. Za każdą z nich stoją konkretne dzieci, które straciły zdrowie, życie lub stały się ofiarami ogromnego cierpienia i traumy. 

Naruszenia praw dzieci w konfliktach zbrojnych - raport ONZ

© UNICEF/Aby Aseer

Pomimo wielu naruszeń praw dzieci odnotowywanych każdego roku, od czasu publikacji raportu poczyniono wiele starań, aby chronić dzieci w czasie wojny. Dobrym przykładem są Zasady Paryskie, których celem jest zapobieganie rekrutacji dzieci do sił zbrojnych czy Deklaracja w sprawie bezpiecznych szkół, która wzmacnia ochronę placówek edukacyjnych i ogranicza przypadki wykorzystania szkół co do celów militarnych.

ONZ współpracuje z rodzinami i społecznościami, aby zapewnić im wsparcie, jakiego potrzebują. Przez lata organizacja wraz z partnerami nieustannie pracowała nad uwolnieniem tysięcy dzieci z grup zbrojnych i zapewnieniem im opieki oraz reintegracji ze społecznościami lokalnymi. Tylko w zeszłym roku udało się uwolnić 12 643 dzieci.

Biuro Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych wspiera ONZ w rozmowach ze wszystkimi stronami konfliktów zbrojnych. Celem rozmów jest zawarcie pisemnych zobowiązań, które zapobiegają stosowaniu przemocy wobec dzieci. Od 2005 r. w 17 konfliktach zbrojnych strony sporne podpisały 35 planów działania oraz podjęły wiele jednostronnych zobowiązań mających na celu:

  • ochronę dzieci przed skutkami wojny,
  • zapobieganie występowaniu poważnych naruszeń praw dzieci,
  • uwolnienie dzieci zrekrutowanych do grup zbrojnych oraz ich reintegrację,
  • ochronę dzieci przed przemocą seksualną,
  • ochronę szkół i szpitali,
  • pociągnięcie sprawców przestępstw do odpowiedzialności.

Niestety nadal dochodzi do poważnych naruszeń praw dzieci. Oznacza to, że prawa dzieci są powszechnie łamane i lekceważone przez strony konfliktu. Obecnie zaledwie 18 z 61 zidentyfikowanych stron konfliktów podpisało plan działania lub podjęło podobne zobowiązanie wobec ONZ, aby zapobiec poważnym naruszeniom praw dzieci. To jest niedopuszczalne. Wszystkie strony powinny uzgodnić i stosować się do planu działania, aby chronić dzieci i postawić ich dobro na pierwszym miejscu.

Strony konfliktu oraz osoby mające na nie wpływ, a także społeczność międzynarodowa powinny podwoić wysiłki na rzecz walki z poważnymi naruszeniami praw dzieci. Wszystkie dzieci mają prawo do ochrony przed krzywdą i do życia w pokoju.

Dołącz do nas i powiedz „stop” dla koszmaru dzieci w Syrii! Podpisz apel na stronie: unicef.pl/apel-syria.

STOP dla koszmaru dzieci w Syrii!

Zobacz również

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

5 prostych sposobów na interakcje z dzieckiem poprzez zabawę

W trakcie pierwszego 1000 dni życia dziecka (3 lata) mózg rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. Jeszcze zanim małe dzieci opanują naukę mówienia, możemy pomóc wpływać pozytywnie na rozwój ich mózgu.

Więcej
Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Zabawa to podstawa rozwoju dziecka

Może się wydawać, że w zabawie chodzi wyłącznie o radość, ale dla niemowląt i małych dzieci zabawa to coś znacznie więcej. Pozwala na uczenie się i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych — od rozwiązywania problemów po wyrażanie pomysłów. 

Więcej
10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

10 zdrowych nawyków cyfrowych dla całej rodziny

Wychowywanie dzieci w erze cyfrowej nie jest proste. Czasem ciężko nadążyć za rozwojem technologii i pojawiającymi się wraz z nim zagrożeniami i udogodnieniami.

Więcej