Aż 630 tysięcy dzieci w Polsce wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Chroń zdrowie psychiczne dzieci!

© UNICEF/Filippov

W zeszłym roku, według oficjalnych danych, 843 dzieci w Polsce próbowało odebrać sobie życie. Jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. UNICEF Polska apeluje o pilną poprawę dostępności do usług w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym kraju. Każdy może podpisać się pod apelem za pośrednictwem strony: unicef.pl/apel-zdrowie-psychiczne

Wprawdzie oficjalne dane wskazują, że w ubiegłym roku 843 dzieci próbowało odebrać sobie życie, ale eksperci szacują, że prób samobójczych było od 80 do 100 razy więcej. Oznacza to, że każdego miesiąca ponad siedem tysięcy dzieci próbowało popełnić samobójstwo. 

Połowa zaburzeń psychicznych rozwija się jeszcze przed 14. rokiem życia. Zły stan zdrowia psychicznego w dzieciństwie i okresie dojrzewania uniemożliwia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w dorosłym życiu. W efekcie prowadzi do dramatycznych sytuacji, w tym do samobójstw, które w Europie są drugą najczęstszą przyczyną śmierci nastolatków. UNICEF szacuje, że zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak m.in. depresja czy zaburzenia lękowe, dotykają co siódmego dziecka na świecie.

Dostęp do profesjonalnej pomocy to w wielu przypadkach kwestia życia i śmierci. Niestety stan profilaktyki i dostępności specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego jest w Polsce dramatyczny. W naszym kraju pracuje tylko 478 psychiatrów dziecięcych, co oznacza, że w niektórych województwach na jednego lekarza przypada prawie 1000 pacjentów. Na wizytę u psychiatry dziecięcego czeka się nawet kilka miesięcy, a większość dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy. Ponadto opieka świadczona w placówkach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży nie zawsze spełnia podstawowe standardy jakości.

Przyczyny złej sytuacji opieki psychiatrycznej w Polsce

Zły stan opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży jest efektem wieloletniego niedoinwestowania. Brakuje także systemowych działań w zakresie profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. 
Pandemia COVID-19 jeszcze wyraźniej uwidoczniła poważne luki w opiece psychologicznej i psychiatrycznej najmłodszych. Izolacja, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, strach i wyobcowanie miały ogromny wpływ na pogorszenie się kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz ich dobrostanu psychicznego. 

Apel UNICEF Polska

UNICEF ma ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy dzieciom doświadczonym przez kryzysy humanitarne. Organizacja wie, jak duże znaczenie ma pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Widząc dramatyczną sytuację opieki psychiatrycznej w naszym kraju, UNICEF Polska uruchomił apel, pod którym każdy może się podpisać. Organizacja apeluje o pilne, systemowe działania w celu:

  • zapewnienia dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla wszystkich dzieci, młodzieży i ich rodzin, 
  • rozwoju profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach i społecznościach lokalnych, 
  • opracowania standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz stałego podnoszenia kompetencji personelu pracującego z dziećmi. 

UNICEF Polska ma nadzieję, że jak najwięcej osób przyłączy się do apelu. Solidarny głos w obronie najmłodszych może znacząco przyczynić się do zapewnienia wszystkim dzieciom dostępu do niezbędnej pomocy. Apel można podpisać za pośrednictwem strony: unicef.pl/apel-zdrowie-psychiczne.

Zobacz również

5 porad jak radzić sobie ze stresem

5 porad jak radzić sobie ze stresem

Stres potrafi zablokować nasze myślenie, sprawić, że zaczynamy panikować i działać nierozsądnie, dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć jak się zachować, gdy rozpoznasz stresującą sytuację.

Więcej
10 faktów o edukacji na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej w szkołach

10 faktów o edukacji na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej w szkołach

Wiedza na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej często nie jest przekazywana dzieciom podczas nauki w szkołach. Dzieje się tak m.in. z powodu nierówności społecznych, ograniczonego dostępu najmłodszych do edukacji, ale także do podstawowych produktów i usług. 

Więcej
Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej