Czas spędzany przez dzieci przed ekranem rośnie w alarmującym tempie

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNICEF: Czas spędzany przez dzieci przed ekranem rośnie w alarmującym tempie

© UNICEF/Cristofoletti

Oświadczenie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Na skutek pandemii COVID-19 życie milionów dzieci ograniczyło się do ich domów i ekranów. Dla wielu z nich bycie online szybko stało się jedynym sposobem na zabawę, kontakty rówieśnicze i naukę.

Choć technologia i rozwiązania cyfrowe zapewniają dzieciom możliwość kontaktów rówieśniczych, nauki czy rozrywki, mogą również zwiększyć narażenie najmłodszych na niezliczone zagrożenia. Jeszcze przed pandemią, wykorzystywanie seksualne w internecie, szkodliwe treści, dezinformacja i cyberprzemoc zagrażały przestrzeganiu praw dzieci, ich bezpieczeństwu i dobrostanowi psychicznemu.

W przypadku dzieci, które doświadczyły już krzywdy - online lub offline - wydłużenie czasu spędzanego przed ekranem może potęgować cierpienie. Zamknięcie szkół, dystans społeczny i zmniejszony dostęp do usług ograniczyły możliwość korzystania z niektórych środków ochronnych.

Rośnie obawa o zdrowie fizyczne i emocjonalne dzieci. Więcej czasu spędzonego w internecie w połączeniu z pozostawaniem w izolacji społecznej może prowadzić do mniejszej aktywności na świeżym powietrzu, obniżonej jakości snu, nasilenia dolegliwości lękowych i niezdrowych nawyków żywieniowych.

Nie ma wątpliwości, że internet i nowoczesne technologie będą nadal odgrywać ważną rolę w życiu milionów dzieci. W Dniu Bezpiecznego Internetu wyobraźmy sobie bezpieczniejszy świat online, w którym priorytetowo traktujemy oraz chronimy zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. Oto, jak chcemy zrealizować ten cel:

  • Współpracując z rządami państw przy organizacji szkoleń pracowników medycznych, opieki społecznej i nauczycieli w zakresie wpływu COVID-19 na dzieci i zagrożeń w internecie, a także wzmacniając podstawowe obszary ochrony dzieci i ich zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie ich dostępności podczas pandemii.
  • Wpływając na branżę technologiczną, w tym portale społecznościowe, aby zapewniły gwarancję łatwo dostępnych dla nauczycieli, rodziców i dzieci środków ochronnych.
  • Współpracując z partnerami z sektora publicznego i prywatnego w celu zwiększenia inwestycji w bezpieczne technologie i treści, które promują odpowiedniej jakości nauczanie i rozwój umiejętności.
  • Zapewniając rodzicom wsparcie, aby lepiej rozumieli zagrożenia stwarzane przez internet i technologie cyfrowe oraz byli w stanie zwracać uwagę na niepokojące sygnały pojawiające się podczas aktywności dzieci online.
  • Zapewniając, że dzieci w szkołach mają stały dostęp (także wirtualny) do konsultacji psychologiczno-pedagogicznych.

Dla dzieci i młodych ludzi przygotowanie się na świat po pandemii COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia niezbędnej pomocy w znalezieniu równowagi między światem online i offline, pielęgnowania bezpiecznych, pozytywnych relacji z otoczeniem oraz dostęp do potrzebnego wsparcia.

Zobacz również

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej