Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. Niektóre dzieci nie znają rzeczywistości sprzed wojny, która odbiera im nie tylko dzieciństwo, ale także to, co najcenniejsze — zdrowie i najbliższych.  

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

© UNICEF/Aleksey Filippov

Dzieci siedzą na zimnej posadzce na stacji metra w Kijowie (styczeń 2024). 

W czasie wojny w Ukrainie zginęło 579 dzieci,1284 zostało rannych. 3,3 mln najmłodszych nadal potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej.

Otwarty konflikt zbrojny jest dla dzieci jak wyrok, który niesłusznie skazuje je na życie w ciągłym strachu i poczuciu zagrożenia. Przesiedlenia, rozłąka z najbliższymi, brak dostępu do podstawowych zasobów i usług — tak wygląda ich rzeczywistość. Niesiemy pomoc ukraińskim dzieciom, aby przywrócić im choć namiastkę normalności. W tym momencie to czego potrzeba im najbardziej, to bezpieczeństwo, troska o zdrowie psychiczne i powrót do edukacji.

Zniszczony dom w dzielnicy mieszkalnej w Charkowie, w którym zginęła pięcioosobowa rodzina, w tym troje dzieci.

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

© UNICEF

Zniszczony dom w dzielnicy mieszkalnej w Charkowie, w którym zginęła pięcioosobowa rodzina, w tym troje dzieci. 

Ukraińskie dzieci potrzebują bezpieczeństwa

Od dwóch lat trwają ataki na ukraińskie miasta. Mieszkańcy Zaporoża, Charkowa i okolic przeżyli 3,5 tys. alarmów przeciwlotniczych, a w regionie Doniecka było ich prawie 6,2 tys. Na tych obszarach dzieci spędziły długie dni, tygodnie, a nawet miesiące w piwnicach, schronach i w podziemnych stacjach metra. Ciągły niepokój w połączeniu z izolacją utrudnia najmłodszym prawidłowy rozwój. Strach przed śmiercią i obrażeniami jest potęgowany przez ciągłe ataki. Nawet gdy bezpośrednie bombardowania ustają, życiu najmłodszych zagrażają miny i niewybuchy pokrywające ok. 30% kraju.

Niektóre ukraińskie dzieci spędziły pod ziemią łącznie nawet 7 miesięcy.

Dodatkowo trwająca zima oznacza, że tysiące dzieci i ich rodzin musi szukać schronienia w zimnych i wilgotnych piwnicach, bez ogrzewania, dostępu do wody i elektryczności. Tak ciężkie warunki wpływają na zdrowie dzieci, które chorują i nie mają możliwości skorzystania z odpowiedniej opieki medycznej. Rozpaczliwie potrzebują bezpieczeństwa, aby móc stopniowo wracać do normalności.

Pomóż ukraińskim dzieciom przeżyć zimę.

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

© UNICEF/Kristina Pashkina

Dzieci, które ukryły się w charkowskim metrze, uczą się, korzystając z materiałów edukacyjnych dostarczonych przez UNICEF. 

Wojna, a zdrowie psychiczne dzieci

Podczas wojny dzieci cierpią nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Ukraińscy rodzice wiedzą, że poziom niepokoju u ich dzieci się zwiększył. Najmłodsi w mniejszym stopniu angażują się w naukę i życie społeczne. Źle reagują na hałas, ponieważ przypomina im on o wybuchach bomb. Według danych ankietowych połowa ukraińskich dzieci w wieku od 13 do 15 lat ma problemy ze snem, a co piąte mimowolnie powraca myślami do negatywnych doświadczeń z przeszłości – są to typowe objawy zespołu stresu pourazowego. Jednocześnie połowa ankietowanych rodziców i opiekunów twierdzi, że ma trudności ze wspieraniem swoich podopiecznych.

W 2023 r. UNICEF wraz z partnerami dotarł z pomocą w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego do 1,5 mln ukraińskich dzieci i ponad miliona rodziców i opiekunów.

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

© UNICEF/Juozas Cernius

Elvira czuwa nad swoją siostrzenicą Erzsike podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym UNICEF w Debreczynie. 

Edukacja jest kluczowa w rozwoju dzieci

W Ukrainie 3,8 tys. szkół i placówek edukacyjnych zostało zbombardowanych lub ostrzelanych, z czego 368 zostało całkowicie zniszczonych. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto 2,3 tys. szkół. Dzieci w brutalny sposób zostały pozbawione dostępu do edukacji, która jest ich prawem. Mimo tego, że 2 mln ukraińskich uczniów korzysta z nauki w trybie mieszanym lub wyłącznie online, jest to zaledwie namiastka tego, co dawałby dzieciom udział w lekcjach stacjonarnie i integracja z rówieśnikami.

W Ukrainie 40% dzieci nie ma dostępu do edukacji z powodu zniszczonej infrastruktury, a na terenach położonych bliżej frontu połowa uczniów w ogóle nie może się uczyć.

Bez odpowiedniej edukacji dzieci mają trudności w odnalezieniu się w dorosłym życiu i rzadziej uczestniczą w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Zagraża to ich zdolności do kształtowania lepszej przyszłości dla siebie i najbliższych, a także kraju, w którym dorastają.

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

© UNICEF/Aleksey Filippov

10-letnia Margaryta uczy się w schronie przedszkola, gdzie UNICEF dostarczył nowe generatory. 

Wspólnie zadbajmy o przyszłość ukraińskich dzieci

Po wybuchu wojny w 2022 r. rozszerzyliśmy działalność w Ukrainie. Obecnie zapewniamy niezbędną pomoc humanitarną dzieciom i ich rodzinom m.in. w Kijowie, Lwowie, Odessie, Dnieprze, Połtawie, Mykołajowie i Charkowie. Zapewniamy dostęp do opieki zdrowotnej, szczepień, odpowiedniego żywienia, bezpiecznych źródeł wody i urządzeń sanitarnych oraz ochrony socjalnej i edukacji, a także wsparcia psychospołecznego. Współpracujemy również z rządami, gminami i lokalnymi partnerami w krajach przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Robimy wszystko, aby przywracać najmłodszym dzieciństwo i nadzieję na lepszą przyszłość. Każde dziecko zasługuje na równe szanse i ma prawo do prawidłowego rozwoju i życia w bezpiecznym otoczeniu.

Wesprzyj UNICEF i miej bezpośredni wpływ na poprawę życia ukraińskich dzieci.

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

© UNICEF/Juozas Cernius

Ukraińskie dzieci biorą udział w zajęciach w placówce wspieranej przez UNICEF (luty 2024). 

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej