Edukacja kluczem do lepszej przyszłości

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
Edukacja kluczem do lepszej przyszłości

© UNICEF/Bashizi

W Międzynarodowym Dniu Dziecka Afrykańskiego społeczność międzynarodowa przypomina o masakrze dzieci dokonanej w Soweto w 1976 r. To również okazja do podjęcia działań na rzecz upowszechnienia prawa do edukacji, o które upomnieli się najmłodsi.

16 czerwca 1976 r. w Soweto pod Johannesburgiem w RPA tysiące dzieci wyszły na ulice miasta w proteście przeciwko niskiemu poziomowi edukacji. Brutalność policji spowodowała, że wielu najmłodszych zginęło lub zostało rannych. Dla upamiętnienia tego dnia, od 1991 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego. Celem obchodów jest oddanie hołdu dzieciom, zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi mierzą się młodzi ludzie na kontynencie afrykańskim oraz upowszechnienie prawa do edukacji na dobrym poziomie.

Na całym świecie dzieci z różnych powodów są pozbawione szansy na edukację. Ubóstwo pozostaje jedną z najczęstszych barier. Dzieci żyjące w krajach doświadczających niestabilności ekonomicznej i politycznej, konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych są narażone na odcięcie od szkoły. Podobnie jest z dziećmi z niepełnosprawnościami i pochodzącymi z mniejszości etnicznych. W niektórych krajach dysproporcja między chłopcami, a dziewczętami włączonymi w system edukacji jest ogromna. To właśnie one najbardziej potrzebują wsparcia.

Niestety do barier zaliczamy także przeszkody infrastrukturalne i kadrowe. W szkołach brakuje wyspecjalizowanych nauczycieli, materiałów edukacyjnych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia lekcji. Dzieci często też przychodzą do szkoły zbyt głodne, chore lub wyczerpane pracą, aby móc skorzystać z zajęć. Ponad 600 milionów najmłodszych na całym świecie nie jest w stanie osiągnąć minimalnego poziomu biegłości w czytaniu i liczeniu, mimo że 2/3 z nich uczęszcza do szkoły. 

Między poziomem edukacji, a tym, jakiej wiedzy potrzebują dzieci, jest przepaść. Uwydatniła to pandemia COVID-19, która w swoim szczycie spowodowała zamknięcie szkół dla 1,6 mld uczniów. Wiele dzieci nie miało wówczas możliwości edukacji zdalnej. Szacuje się, że około 2/3 najmłodszych w wieku szkolnym nie ma dostępu do internetu w swoim domu, co ogranicza ich możliwości uczenia się i rozwoju umiejętności.

Bez wysokiej jakości edukacji dzieci napotkają w życiu dorosłym na znaczne bariery w zatrudnieniu. Warto dodać, że każdy dodatkowy rok nauki przekłada się na 10% wzrost dochodu w przyszłości, co pomaga w przerwaniu błędnego koła ubóstwa. Najmłodsi, którzy nie zdobędą odpowiedniego wykształcenia rzadziej też uczestniczą w późniejszym życiu w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Tym samym nie są wstanie kształtować lepszej przyszłości dla siebie, swoich rodzin i społeczności.

W dniu, w którym społeczność międzynarodowa przypomina o tym, co wydarzyło się w Soweto 46 lat temu i o bohaterstwie dzieci, które walczyły o edukację na dobrym poziomie pamiętajmy, że każde dziecko na świecie ma prawo do nauki. Zasługują na to, co najlepsze.  

Zobacz również

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej