Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

6 lutego 2023 r. dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i liczne wstrząsy wtórne nawiedziły południowo-wschodnią Turcję i Syrię. Byliśmy i jesteśmy na miejscu w obu krajach, aby nieść pomoc humanitarną poszkodowanym dzieciom i ich rodzinom. Odbudowujemy szkoły i szpitale, przywracamy dostęp do podstawowych usług, aby jak najszybciej najmłodsi mogli wrócić do życia sprzed kataklizmu. W obu krajach pomoc nadal jest potrzebna.

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

© UNICEF/Muhannad Hazori

Trzęsienia ziemi, które rok temu nawiedziły Turcję i Syrię, w zaledwie kilka minut obróciły w pył całe miasta. Tysiące osób straciło życie, a domy, szkoły i placówki medyczne zostały zniszczone. Wysiłek rządów państw i wsparcie humanitarne pomogły rodzinom powoli odbudować swoje dawne życie i zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Jednak wiele rodzin, zwłaszcza w północnej Syrii, nadal odczuwa skutki kataklizmu sprzed roku - podkreśla Catherine Russell, dyrektor generalna UNICEF.

Złożony kryzys w Syrii

W Syrii od 13 lat trwa konflikt zbrojny, który wpływa na utrzymywanie się kryzysu humanitarnego, uderzającego przede wszystkim w dobrostan dzieci. Prawie 7,5 mln najmłodszych potrzebuje pomocy z powodu pogłębiających się problemów gospodarczych, masowych przesiedleń i rozpadu infrastruktury publicznej. Systemy wodne i sanitarne oraz służba zdrowia po latach zaniedbań nie są w stanie funkcjonować na właściwym poziomie. Naraża to dzieci na wiele zagrożeń, m.in. nawrót epidemii chorób, kryzys wodny wywołany przez długotrwałe susze oraz brak bezpieczeństwa żywnościowego. Wszystko to przyczynia się do podniesienia poziomu niedożywienia i śmiertelności dzieci. Około 90% rodzin w Syrii żyje w ubóstwie, a ponad 50% nie ma zapewnionego dostępu do odpowiedniej żywności.

Szacuje się, że rok po niszczycielskich trzęsieniach ziemi w Syrii, 7,5 mln dzieci nadal potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej.

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

© UNICEF/Muhannad Al-Asadi

Trwający w kraju kryzys gospodarczy, sroga zima i niskie temperatury dodatkowo pogarszają sytuację. Szczególnie wpływa to na gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety, przyczyniając się jednocześnie do eskalacji przemocy ze względu na płeć i wykorzystywanie dzieci.

Pomóż dzieciom przeżyć zimę.

Jesteśmy w Syrii od początku kryzysu humanitarnego, zapewniając pomoc dzieciom i ich rodzinom. W 2023 r. dotarliśmy z pomocą do 5,6 mln osób poszkodowanych w wyniku trzęsień ziemi - 3,2 mln z nich to dzieci.  

W ramach reakcji na skutki trzęsień ziemi, dzięki naszym działaniom w Syrii:

 • 3,3 mln osób uzyskało dostęp do wody;
 • 3,6 mln osób uzyskało dostęp do odpowiednich usług sanitarnych;
 • 694 tys. dzieci i kobiet uzyskało dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach wspieranych przez UNICEF;
 • 409 tys. dzieci (w wieku od 6 do 59 miesięcy) poddano badaniom przesiewowym pod kątem poważnego zaburzenia wzrostu, a 146 tys. opiekunów dzieci (w wieku od 0 do 23 miesięcy) otrzymało porady dotyczące karmienia niemowląt i małych dzieci;
 • 555 tys. dzieci może kontynuować edukację;
 • 394 tys. dzieci, nastolatków i ich opiekunów uzyskało dostęp do pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego;
 • 195 tys. osób w trudnej sytuacji otrzymało wsparcie finansowe.

W Syrii z powodu trzęsień ziemi rok temu zginęło około 5 900 osób (w tym dzieci), a ponad 12 800 zostało rannych. Szacuje się, że z powodu kataklizmu ucierpiało 8,8 mln osób, w tym 3,3 mln najmłodszych.

Pięć kluczowych obszarów, w jakich UNICEF pomaga dzieciom w Turcji i Syrii.

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

© UNICEF/Haşim Kiliç

Sytuacja dzieci i rodzin dotkniętych trzęsieniami ziemi w Turcji

W wyniku trzęsień ziemi, które miały miejsce w lutym 2023 r. w Turcji, 2,5 mln dzieci potrzebowało natychmiastowej pomocy humanitarnej. Następstwem kataklizmu był ograniczony dostęp do żywności i wody, co naraziło najmłodszych i ich rodziny na brak bezpieczeństwa żywnościowego i wystąpienie chorób z nim związanych. Ponad milion osób straciło domy i zostało zmuszonych do zamieszkania w tymczasowych schronieniach. Rodziny straciły środki do życia w czasie, gdy ceny żywności i koszty innych artykułów pierwszej potrzeby rosły. Bezpośrednio po trzęsieniach ponad 4 mln dzieci zostało odciętych od dostępu do edukacji. Mimo naszych starań ponad 230 tys. dzieci w Turcji dotkniętych trzęsieniami ziemi nadal nie chodzi do szkoły.

W obliczu tak wielu ofiar śmiertelnych, zniszczeń i strat, dzieci doświadczają problemów psychologicznych - w tym niepokoju, depresji i strachu. Sytuację komplikuje także ograniczony dostęp do wody i zapleczy sanitarnych z powodu uszkodzonej infrastruktury.

W Turcji po trzęsieniach ziemi wraz z partnerami dotarliśmy z niezbędnym wsparciem do 4,7 mln osób, w tym 2,4 mln dzieci. Pomoc jest jednak nadal potrzebna, aby umożliwić najmłodszym i ich rodzinom powrót do zdrowia i chociażby poziomu życia sprzed kataklizmu.

Wsparcie UNICEF w Turcji:

 • ponad 1,3 mln dzieci i ich opiekunów w prowincjach Hatay, Kahraman Maras, Gaziantep, Sanliurfa, Adıyaman i Malatya otrzymało dostęp do zapleczy sanitarnych;
 • ponad 3 mln osób zapewniono dostęp do bezpiecznych źródeł wody;
 • ponad 750 tys. osób otrzymało podstawowe artykuły higieniczne;
 • ponad 4000 osób zostało przeszkolonych w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego, usług ochrony dzieci oraz zapobiegania przemocy ze względu na płeć i reagowania na nią;
 • ponad 1,5 mln dzieci i opiekunów otrzymało pomoc w zakresie zdrowia psychicznego;
 • utworzono 47 ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w celu zapewnienia wsparcia psychospołecznego, zajęć wyrównawczych, pomocy w odrabianiu prac domowych i innych usług ochrony, docierając w ten sposób z pomocą do ponad 639 tys. osób;
 • ponad 3,6 mln kobiet, dziewcząt i chłopców zostało objętych ochoroną przed przemocą ze względu na płeć;
 • prawie milion dzieci uzyskało dostęp do edukacji, dzięki odnowieniu 1 279 szkół i utworzeniu tymczasowych ośrodków edukacji;
 • ponad 1,1 mln dzieci otrzymało przybory do nauki;
 • 102 tys. rodzin otrzymało wsparcie finansowe;
 • ponad 5 000 młodych wolontariuszy zostało przeszkolonych w zakresie wspierania akcji poszukiwawczych i ratowniczych;
 • we współpracy z rządem utworzono 5 centrów młodzieżowych (Genç Alan) w celu usprawnienia świadczenia usług przyjaznych nastolatkom i młodzieży;
 • zaszczepiono ponad 1,5 mln dzieci, przeciwko chorobom zagrażającym ich życiu.

Przekaż darowiznę i pomóż nam bezzwłocznie zapewnić dzieciom bezpieczne schronienie, pomoc medyczną, wodę i żywność.

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

© UNICEF/Muhannad Al-Asadi

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Recepcjonistka/a

UNICEF Polska poszukuje osoby na stanowisko Recepcjonistka/a

Więcej