Opole przystąpiło do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.

Do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom dołączyło Opole. Porozumienie z miastem zostało podpisane 19 marca 2024 roku. Poprzez wspieranie rozwoju dzieci oraz ich edukację, dotyczącą funkcjonowania samorządu i mechanizmów uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, Opole chce budować u młodych osób poczucie sprawczości i świadomość wpływu na otoczenie.

Opole przystąpiło do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

fot. Urząd Miasta Opole

19 marca 2024 roku Opole podpisało porozumienie, dzięki któremu otrzymało status „Miasta Kandydującego”. Kolejnym krokiem jest realizacja planu działań, która będzie trwać do końca 2025 r. Po tym czasie i po pozytywnej ocenie prowadzonych aktywności, Opole może otrzymać tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom”. W ten sposób dołączy do dwóch polskich miast, które już otrzymały ten tytuł, czyli Gdyni i Sopotu. Działania prowadzone przez miasto starające się o tytuł przyznawany przez UNICEF mają jeden nadrzędny cel – zapewnienie najmłodszym obywatelom jak najlepsze warunki do życia i rozwoju.

Uczestnictwo w Programie to ogromna szansa dla dzieci i młodzieży w Opolu, ale też wielkie wyzwanie dla samorządu i władz miasta. Wierzę jednak, że to zobowiązanie wobec młodych obywateli zostanie zrealizowane w stu procentach i Opole dołoży wszelkich starań, aby skutecznie włączać młodych w życie społeczne miasta, słuchać ich głosu w sprawach ich dotyczących i aktywnie działać na rzecz poprawy warunków i jakości życia wszystkich dzieci w mieście. Celem Programu i uczestnictwa w nim nie jest sam tytuł, ale realne zmiany dokonywane na rzecz najmłodszych w drodze do niego – mówi Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska.

Miasto Przyjazne Dzieciom to program UNICEF kierowany do samorządów, który ma na celu wsparcie miast w zapewnianiu dzieciom odpowiedniej jakości dóbr i usług oraz praktyczną realizację zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF istniejąca od 1996 r. Program działa w 45 państwach obejmując swoim zasięgiem ponad 4 000 miast na całym świecie.

W Polsce w programie uczestniczy obecnie 13 miast: Gdynia, Sopot, Kraków, Poznań, Toruń, Konin, Grodzisk Mazowiecki, Opole, Lubliniec, Kwidzyn, Bolesławiec, Bielsko-Biała i Bydgoszcz.

Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom posiada Gdynia i Sopot, a porozumienie o przystąpieniu do programu podpisał Konin, Toruń, Kraków oraz Opole. Pozostałe miasta złożyły akces.

Więcej informacji: https://unicef.pl/wspolpraca/miasto-przyjazne-dzieciom  

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej